neděle 14. října 2018

Decade of Karak

Propozice turnaje

Rád bych vás pozval na víkend 24. - 25. 11. do Hradce Králové na warhammerový turnaj. Akce se pořádá v tělocvičně ZŠ - Úprkova 1, Hradec Králové.
Bude se hrát Warhammer 40.000 dle pravidel osmé edice na 1850 bodů.

Co je Karak

Karak je víkendová akce, kde se můžete zůčastnit hlavního turnaje ve Warhammer 40.000 nebo doplňkových turnajů a her (například Warzone, Dystopian Wars, apod.). Naší snahou je připravit zázemí pro fajn víkend, kde si užijete hraní her, povídání s kamarády ať už stávajícími či novými, okouknete armády ostatních hráčů a sami se pochlubíte tou svou. I přesto, že se jedná o turnaj, tak je důležitější strávit príma čas než rozdrtit nepřítele.

Omezení

Hrát budeme samozřejmě podle pravidel osmé edice včetně upřesnění až po Big FAQ2 2018, včetně beta rules. Karak využívá i několika drobných house rules:
 • Armáda musí být Battleforged a nesmí bodově přesáhnout 1850 bodů.
 • Armáda se může skládat až ze tří detachmentů.
 • Pro stavbu armády lze použít kodexy (a jiné zdroje), které byly regulérně vydány nejpozději 10. 11. 2018

Další úpravy

 • Před hrou (po seznámení se s protivníkovou armádou) může hráč upravit svůj balíček Tactical objectives - odebere z něj až šest karet, které dá stranou a nebude je při hře používat.
 • Výhodu výběru části stolu pro deployment získá hráč určený rozhozem kostkou.
 • Výhodu určení začínající strany získá hráč určený rozhozem kostkou (hráč, který první ukončil deploy získá +1 k tomuto hodu).
 • V jednom kole je možné zahrát maximálně 3 Tactical objectives karty.
 • Pokud hodnota získaných bodů z úspěšně zahraného TO je stanovena na D3, pak se jedná o 2, pokud je stanovena jako D6, pak se jedná o 4.
 • Hráč může používat buď obecné Tactical objectives karty a nebo balíček vydaný pro frakci, která odpovídá frakci ze které zvolil warlorda.
 • Modely/jednotky s Battlefield Role: Flyer se nepočítají jako jednotky zabraňující Sudden Death (str. 215)
 • Zvolený warlord, psychic powers a "zdarma" relik musí být uveden v rosteru a je pevně určený pro celý turnaj.
 • Jakékoliv bonusy, které se získávají v podobě stratagemů před začátkem bitvy se v rosteru neuvádí a hráč je dle rozmyslu řeší až před konkrétní bitvou.
 • Stratagem Command Re-Roll není možné používat před začátkem prvního kola hry.

Požadavky na armádu

Na Karaku můžete použít jen modely, které splňují podmínky Full Paint a WYSIWYG. Popíši podrobněji.

Full Paint jsou modely, které jsou namalovány. Jsou namalovány úplně. Je vcelku jedno, kolik je na modelu barev, důležitý je finální dojem. Pokud máte pocit, že model není namalován, tak tento pocit bývá zpravidla správný. Namalovaný model má i zpracovaný podstavec. Opět, pokud jste na vážkách, obraťte se na mě, já vám poradím.

Wysiwyg - i v osmé edici je důležité, aby bylo na první pohled jasné, kde je kdo v jednotce. Proto musíte modelově odlišit všechny speciální zbraně (vybavení) v jednotkách. Dám příklad: SW Grey Hunters obsahující 2x plasma gun, wulfena, totem a Wolf guard v TDA s combiplasma bolterem. Pokud se na tuto jednotku podívám, tak musím jasně vidět, který z vojáků nese plasma gun, který má totem (tedy asi nějakou vlajku) a který je "nějak zvláštní" že to bude wulfen (ideálně využiji originální model). Wolf gardistu poznám velmi snadno, protože bude mít jiný typ zbroje a combi zbraň. V případě, že bude mít WG dokoupenou melta bombu, tak ji ne nutně musí modelově mít. Tento model už je dostatečně "vytažen" zpoza ostatních. Jiná situace by byla, pokud by v jednotce byli WG dva a lišili se právě tou melta bombou, pak by bylo potřeba modelově zvýraznit i ji. Určitě nestačí tvrdit, že ten model s červeným mečem (ostatní mají modrý) je např. wulfen (poznámka: vím, že dle aktuálního kodexu tato jednotka postavit asi nejde, ale pro popis WYSIWYG můžeme tento příklad využít). Pokud si nejste jisti, tak proveďte jednoduchý test. Poproste někoho, kdo nezná vaši armádu, ale rozumí danému kodexu, ať se podívá na zkoumanou jednotku a řekne vám, co obsahuje.

Problematika "Count As", tedy využívání jiných modelů. Na turnaji se nesmí využívat proxy modely (například model imperiálního gardisty, který by znázorňoval Fire Warriora z kodexu Tau). Je ale možné využívat alternativní modely (jiní výrobci, konverze, apod.). Tento přístup rozhodně vede k zajímavému ztvárnění armád a je definitivně vítán. Ale, prosím, využívejte Count As jen v tom případě, že pozvednete výtvarnou stránku armády. Nesmí to vést k matení protivníka a stále modely musí dodržovat výše uvedené podmínky. Pokud hodláte hrát CA unikátní model, který má existující model (například Inquisitor Coteaz), tak jedině v případě, že jste motivování VÝRAZNÝM estetickým vylepšením existujícího modelu (například mimořádná konverze).
Modely, které nesplní tyto podmínky, není možné použit v turnajových hrách. A to je míněno naprosto vážně a bude vynucováno i pokud by to mělo vést k hraní s nekompletní armádou.

Co dělat v případě, že nemám dost namalovaných modelů, protože jsem začátečník?
Není potřeba si zoufat. Je nám jasné, že to chvíli trvá, než jeden všechny modely namaluje. Na Karak se můžete registrovat jako "začátečník" a nebude na vás povinost Full Paint platit. Kontaktujte organizátora a domluvte se s ním. Jistou "daní" za tuto úlevu je pak fakt, že začátečník nemůže bodovat v TOP10 žebříčku.

Hodnocení her

Výsledek hry bude ovlivňovat více faktorů:

Eternal War - v popisu mise bude upřesněno, kolik vítězných bodů hráč získá při splnění úkolu (zpravidla se jedná o kontrolování objectivu na konci hry)
Pomocné body - First Blood, Slay the Warlord, Linebreaker
Maelstrom of War - body získané v průběhu hry za splněné úkoly losovaných karet (podrobnosti viz dále)
Kill Points - hráč může získat maximálně o šest bodů víc než jeho (méně úspěšný) protivník

Na konci hry sečtete všechny body, které jste získali a skóre hry zjistíte následujícím výpočtem: 10 + (rozdíl nahraných bodů obou hráčů / 2 [zaokrouhleno nahoru]). Příklad: hráč A získal ve hře 17 bodů, hráč B 8 bodů, rozdíl je tedy 9 bodů. Výsledek A = 10 + (9/2) => 10 + 5 = 15, výsledek B = 10 + (-9/2) => 10 - 5 = 5.
Maximum bodů získaných z jedné bitvy je 20, minimum 0.

Maelstrom of War
Popis získávání bodů za plnění úkolů z karet naleznete na straně 226 pravidel (Tactical objectives) a doplňme ho několika upřesněními, které jsou uvedena na začátku těcho propozic.
Množství losovaných karet upřesňuje zadání mise.

Objectives Markers
V každé hře je na ploše rozmístěno vždy šest markerů (neplatí pro Eternal War - The Relic, tam jich bude 6 + 1). Každý slouží pro účely Maelstrom of War (marker je označený číslem) a některé zároveň slouží i pro účely Eternal War (hráči se před rozmisťováním markerů dohodnou, o které se jedná).

Mission Pack

- beta version (může dojít k drobným změnám)

1. mise
Deploy: Search and Destroy
Eternal War: Frontline Warfare (Objektivy 1-4) (ChA strana 68)
Maelstrom of War: Cleanse And Capture (Rulebook strana 230)

2. mise
Deploy: Dawn of War
Eternal War: Scorched Earth (Objektivy 1-6) (ChA strana 70)
Maelstrom of War: Spoils of War (Rulebook strana 233)

3. mise
Deploy: Front-Line Assault
Eternal War: Karak harvest - za každý držený objective na konci players turnu je 1bod.
Objektivy se v této misi dávají pevně do středů šestinek stolu.
Maelstrom of War: Tactical Gambit (ChA strana 76)

4. mise
Deploy: Hammer and Anvil
Eternal War: Resupply Drop (ChA strana 69)
Maelstrom of War: Tactical Escalation  (Rulebook strana 232)

5. mise
Deploy: Vanguard strike
Eternal War: Secure and Control + Relic (objectiv je za 4b, neseny relic za 3b, kontrolovany za 2b) (Rulebook strana 222+223)
Maelstrom of War: Contact Lost (Rulebook strana 231)

Harmonogram turnaje

Turnaj počítá s časovou dotací tří hodin na jednu hru. Třicet minut před koncem bude vyhlášeno upozornění a po něm se NESMÍ začínat další game turn. Po 180 minutách hry je DICE DOWN. Hráči, kteří nepřinesou výsledky nejpozději do deseti minut po dice down budou penalizováni ztrátou pěti turnajových bodů (každý z dvojice).

Sobota
9:00 - zahájení registrací
9:30 - zahájení turnaje
10:00 - 13:00 - první hra
13:30 - 16:30 - druhá hra
17:00 - 20:00 - třetí hra

Neděle
8:00 - 11:00 - čtvrtá hra
11:30 - 14:30 - pátá hra
15:15 - vyhlášení výsledků

Herní pomůcky

Kromě běžných pomůcek (metr, kostky) je potřeba, aby každý hráč disponoval sadou šesti objective markerů (ideálně podstavce velikosti 40mm očíslované 1 - 6).
Pro potřeby měření vzdáleností od žetonu ve "3d" uvažujeme "výšku" (a někdy i "hloubku") žetonu dva palce.
Na turnaji je možné využívat digitální herní pomůcku WH40K: Dice Companion

Hráči musí mít se sebou pravidla a veškeré materiály, na které se odkazují pravidla používaná jejich armádou (kodex, index, update, dataslates, faq, apod.). A to buď v papírové podobě, nebo v elektronické - ale MOBILNÍ (pdf soubor v notebooku, kterému trvá deset minut nabootovat nebo nenaběhne bez připojení na síť, NENÍ mobilní verze). Pokud nastane pravidlový rozpor, tak musíte být schopni svoji "pravdu" doložit. Rozhodčí nebude mít dostatek prostoru pro složité dohledávání např. na internetu, a pokud nebudete disponovat potřebnými podklady, pak bude spor rozhodnut ve váš neprospěch.

Jak se přihlásit

Pro úspěšné přihlášení musíte splnit několik úkonů.

1. Zaslání registrace přes formulář  a zaslání rosteru na email (karak.rinn@gmail.com)
Tričko bude letos světlé a jako vždy nebudete až do konce vědět, jaký bude mít motiv. Cena trička je 330 Kč.

2. Zaplacení registračního poplatku. Na účet 670100-2207284767/6210 zašlete do 5. 11. 2018 částku 250 Kč (nebo 580 Kč v případě, že chcete tričko) (částka musí být připsána na účet nejpozději 5. 11. 2018). Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať mohu spárovat platbu.
Registrovaní hráči, kteří nezašlou registrační poplatek do daného data budou ze seznamu vyškrtnuti.
Poplatek je vratný v plné výši do 5. 11. 2018.
Hráči mimo ČR mají možnost zaplatit až na místě v hotovosti, prosím o kontaktování emailem nebo na Hofylandu či Facebooku.

3. Zaslání výpisu armády (rosteru). Nejpozději do 5. 11. 2018 (23:59) zašlete na výše uvedenou adresu konečnou verzi rosteru vaší armády. Prosím, zasílejte pouze ve formátech: pdf nebo txt. Výpisy budou uveřejněny za účelem kontroly a eliminace chyb. Do 16. 11. 2018 je možné posílat opravné rostery - hlavně v případě, že naleznete faktickou chybu, kdy roster není legální.
Nesplnění této povinnosti nebo změna skladby armády po 16. 11. 2018 bude pokutována částkou 100 Kč vybíranou v den turnaje.

Zaslaný roster musí být buď ve formátu pdf (ideálně) a nebo txt. Důležitá je především přehlednost a čitelnost - u každé jednotky musí být jasné její vybavení (bodově ohodnocené) a finální cena jednotky.

BIT burza na Karaku

Máte-li doma přebytečné zbytky a doplňky k modelům, nebo i celé modely kterých se chcete za rozumnou cenu zbavit, vezměte je s sebou. Hodláme během soboty udělat na pár stolech bit burzu, kde se budete moct ve volných chvílích porochnit v serepetičkách. Pokyny pro zájemce jsou následující:

Drobné volně sypané bity za jednotnou cenu doneste v krabičkách (aby se v nich dalo hrabat), roztříděné aspoň podle armád.
Modely v neslepeném stavu nebo sady bitů které chcete prodat jako celek doneste v samosvarných pytlících (aby do nich bylo vidět).
Na krabičku/pytlík napište lihovkou vaše jméno a cenu.

Obecné informace

Místo konání turnaje bude přístupné od pátku od cca 19 hodin. Turnaj začíná v sobotu v 9:00 registrací dorazivších.
Na místě je možné nocovat ve spartakiádních podmínkách. Součástí turnaje je i dobře zásobený bufet.
Turnaj se koná na půdě školy, takže je zakázáno kouření. Taktéž je zakázáno nosit do prostor školy a tělocvičny jakékoliv zbraně.
Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z turnaje kohokoliv, kdo se bude chovat nepřístojně. Například pod vlivem alkoholu. Prosím, neberte to jako šikanu, ale dlouhodobé pořádání turnajů Karak Rinn je spojené s dodržováním nějakých podmínek a nepřipadá v úvahu, že by tyto podmínky nebyly dodrženy.
Vstup do tělocvičen je podmíněn použitím domácí/sportovní obuvi.

1 komentář:

 1. Errata:
  Drobná změna závěrečného bodování. Jednotky s větší power hodnotou budou mít i větší hodnotu KillPointů.

  Za kompletně zničenou jednotku získáte jeden KP za každých započatých 10 Power Level bodů (příklad: jednotka s hodnotou 28 PL přinese po zničení 3 KP)

  Je tedy nutné mít v rosteru poznačenou PL hodnotu jednotek.

  OdpovědětVymazat