sobota 6. dubna 2019

KarakCon '19 - W40k Team Event

Propozice turnaje

Rádi  bychom vás pozvali na víkend 17. - 19. 5. 2019 do Hradce Králové na warhammerový turnaj.
Bude se hrát Warhammer 40.000 dle osmé edice na 2x1500 bodů. V platnosti budou následující omezení.
Bude se jednat o turnaj dvojic hrajících společně a každý z hráčů má k dispozici 1500bodů.
Naší snahou je připravit zázemí pro fajn víkend, kde si užijete hraní her, povídání s kamarády ať už stávajícími či novými, okouknete armády ostatních hráčů a sami se pochlubíte tou svou. I přesto, že se jedná o turnaj, tak je důležitější strávit príma čas než rozdrtit nepřítele.
Turnaj je součástí akce KarakCon 2019 a proběhne v prostorách tělocvičny ZŠ Úprkova (Úprkova 1, Hradec Králové)

Omezení stavby pro jednotlivé armády.

 • Armáda musí být Battleforged a nesmí bodově přesáhnout 1500 bodů.
 • Každá z armád se může skládat až ze tří detachmentů.
 • Pro stavbu armády lze použít kodexy (a jiné zdroje), které byly regulérně vydány nejpozději 30. 4. 2019

Obecná pravidla

 • Před hrou (po seznámení se s protivníkovou armádou) může team upravit svůj balíček Tactical objectives - odebere z něj až šest karet, které dá stranou a nebude je při hře používat.
 • Výhodu výběru části stolu pro deployment získá team určený rozhozem kostkou.
 • Výhodu určení začínající strany získá tým určený rozhozem kostkou (tým, který první ukončil deploy získá +1 k tomuto hodu). Pozn. Toto pravidlo může být přebito konkrétním pravidlem pro deploy konkrétní mise, například, pokud se jená o misi z Chapter Approved 2018.
 • V jednom kole (players turn) je možné zahrát maximálně 3 Tactical objectives karty.
 • Pokud hodnota získaných bodů z úspěšně zahraného TO je stanovena na D3, pak se jedná o 2, pokud je stanovena jako D6, pak se jedná o 4.
 • Tým může používat buď obecné Tactical objectives karty nebo balíček vydaný pro frakci, která odpovídá frakci, ze které je zvolen jeden z warlordů.
 • Modely/jednotky s Battlefield Role: Flyer se nepočítají jako jednotky zabraňující Sudden Death (str. 215) Pozn. Na turnaji se mohou objevit mise, které povolují Acceptable Casualties.
 • Zvolený warlord, psychic powers a "zdarma" relik musí být uveden v rosteru a je pevně určený pro celý turnaj.
 • Jakékoliv bonusy, které se získávají v podobě stratagemů před začátkem bitvy se v rosteru neuvádí a hráč je dle rozmyslu řeší až před konkrétní bitvou.
 • Stratagem Command Re-Roll není možné používat před začátkem prvního kola hry (viz Limits of Command). 

Speciální pravidla pro hru v Teamu

 • Armády hrajete jako dvě naprosto samostatné armády bez vzájemné interakce, tj. nemohou využívat aury spoluhráče, dostávat bonusy na LD, nastupovat do transportů spoluhráče atd.
 • Pokud mise určuje deployment hráčů jednotku po jednotce se střídáním, tak se vždy umisťuje jedna jednotka hráče 1 a jedna jednotka hráče 2 (pokud jeden hráč již nemá co umisťovat, tak umisťuje druhý hráč jen po jedné jednotce).
 • Oba dva spoluhráči používají jeden balíček karet. Musíte zvolit kodexový balíček, který odpovídá jednomu z vašich warlordů.
 • Command Points a jejich využití na stratagemy je separované pro každou armádu. Není možné si CP půjčovat.
 • Omezení jednoho využití daného stratagemu za fázi se vztahuje na oba hráče.
 • Pokud hráči hrají armády stejné (nebo bratrské) frakce, tak stále platí omezení na nasazení maximálně tří instancí jednoho datasheetu (neplatí pro troops a dedicated transports)

Požadavky na armádu

Na Karaku můžete použít jen modely, které splňují podmínky Full Paint a WYSIWYG. Popíši podrobněji. Full Paint jsou modely, které jsou namalovány. Jsou namalovány úplně. Je vcelku jedno, kolik je na modelu barev, důležitý je finální dojem. Pokud máte pocit, že model není namalován, tak tento pocit bývá zpravidla správný. Namalovaný model má i zpracovaný podstavec. Opět, pokud jste na vážkách, obraťte se na mě, já vám poradím.
Wysiwyg - i v osmé edici je důležité, aby bylo na první pohled jasné, kde je kdo v jednotce. Proto musíte modelově odlišit všechny speciální zbraně (vybavení) v jednotkách. Dám příklad: SW Grey Hunters obsahující 2x plasma gun, wulfena, totem a Wolf guard v TDA s combiplasma bolterem. Pokud se na tuto jednotku podívám, tak musím jasně vidět, který z vojáků nese plasma gun, který má totem (tedy asi nějakou vlajku) a který je "nějak zvláštní" že to bude wulfen (ideálně využiji originální model). Wolf gardistu poznám velmi snadno, protože bude mít jiný typ zbroje a combi zbraň. V případě, že bude mít WG dokoupenou melta bombu, tak ji ne nutně musí
modelově mít. Tento model už je dostatečně "vytažen" zpoza ostatních. Jiná situace by byla, pokud by v jednotce byli WG dva a lišili se právě tou melta bombou, pak by bylo potřeba modelově zvýraznit i ji. Určitě nestačí tvrdit, že ten model s červeným mečem (ostatní mají modrý) je např. wulfen (poznámka: vím, že dle aktuálního kodexu tato jednotka postavit nejde, ale pro popis WYSIWYG můžeme tento příklad využít). Pokud si nejste jisti, tak proveďte jednoduchý test. Poproste někoho, kdo nezná vaši armádu, ale rozumí danému kodexu, ať se podívá na zkoumanou jednotku a řekne vám, co obsahuje.

Problematika "Count As", tedy využívání jiných modelů. Na turnaji se nesmí využívat proxy modely (například model imperiálního gardisty, který by znázorňoval Fire Warriora z kodexu Tau). Je ale možné využívat alternativní modely (jiní výrobci, konverze, apod.). Tento přístup rozhodně vede k zajímavému ztvárnění armád a je definitivně vítán. Ale, prosím, využívejte Count As jen v tom případě, že pozvednete výtvarnou stránku armády.
Nesmí to vést k matení protivníka a stále modely musí dodržovat výše uvedené podmínky. Pokud hodláte hrát CA unikátní model, který má existující model (například Inquisitor Coteaz), tak jedině v případě, že jste motivování VÝRAZNÝM estetickým vylepšením existujícího modelu (například mimořádná konverze).
Modely, které nesplní tyto podmínky, není možné použit v turnajových hrách. A to je míněno naprosto vážně a bude vynucováno, i pokud by to mělo vést k hraní s nekompletní armádou.

Hodnocení her

Výsledek hry bude ovlivňovat více faktorů:
 • Eternal War - v popisu mise bude upřesněno, kolik vítězných bodů hráč získá při splnění úkolu, zpravidla se jedná o kontrolování objectivu na konci hry)
 • Pomocné body - First Strike, Slay the Warlord, Linebreaker
 • Maelstrom of War - body získané v průběhu hry za splněné úkoly losovaných karet (podrobnosti viz dále)
 • Kill Points - tým může získat maximálně o šest bodů víc než jeho (méně úspěšný) protivník

Na konci hry sečtete všechny body, které jste získali a skóre hry zjistíte následujícím výpočtem:
10 + (rozdíl nahraných bodů obou hráčů / 2 [zaokrouhleno nahoru]). Příklad: hráč A získal ve hře 17 bodů, hráč B 8 bodů, rozdíl je tedy 9 bodů. Výsledek A = 10 + (9/2) => 10 + 5 = 15, výsledek B = 10 + (-9/2) => 10 - 5 = 5.
Maximum bodů získaných z jedné bitvy je 20, minimum 0.

Maelstrom of War

Popis získávání bodů za plnění úkolů z karet naleznete na straně 226 pravidel (Tactical objectives) a doplňme ho několika upřesněními:
Pokud karty v balíčku dojdou, tak již není možné žádné další losovat.
Pokud splněný úkol dává náhodný počet bodů, pak platí, že D3=2 a D6=4 (nehází se kostkou)
Množství losovaných karet upřesňuje zadání mise.

Objectives Markers

V každé hře je na ploše rozmístěno vždy šest markerů (neplatí pro Eternal War - The Relic, tam jich bude 6 + 1).
Každý slouží pro účely Maelstrom of War (marker je označený číslem) a některé zároveň slouží i pro účely Eternal War (hráči se před rozmisťováním markerů dohodnou, o které se jedná).
Pro zabírání objektivu jednotkou se vzdálenost (zpravidla při palce) měří od středu markeru.

Mission Pack

Popis jednotlivých her bude upřesněn později

Harmonogram turnaje

Turnaj počítá s časovou dotací tří hodin na jednu hru. Dvacet minut před koncem bude vyhlášeno upozornění a po něm se NESMÍ začínat další game turn. Po 180 minutách hry je DICE DOWN. Hráči, kteří nepřinesou výsledky nejpozději do deseti minut po dice down budou penalizováni ztrátou pěti turnajových bodů (každý team).

Sobota
8:30 - zahájení registrací
9:00 - zahájení turnaje
9:30 - 13:00 - první hra
13:30 - 17:00 - druhá hra
17:15 – 20:45   - třetí hra

Neděle
8:00 - 11:00 - čtvrtá hra
11:30 - 14:30 - pátá hra
15:15 - vyhlášení výsledků

Herní pomůcky

Kromě běžných pomůcek (metr, kostky) je potřeba, aby každý tým disponoval sadou šesti objective markerů (ideálně podstavce velikosti 40mm očíslované 1 - 6).
Pro potřeby měření vzdáleností od žetonu ve "3d" uvažujeme "výšku" (a někdy i "hloubku") žetonu dva palce.
Hráči musí mít se sebou pravidla a veškeré materiály, na které se odkazují pravidla používaná jejich armádou (kodex, index, update, dataslates, faq, apod.). A to buď v papírové podobě, nebo v elektronické - ale MOBILNÍ (pdf soubor v notebooku, kterému trvá deset minut nabootovat nebo nenaběhne bez připojení na síť, NENÍ mobilní verze). Pokud nastane pravidlový rozpor, tak musíte být schopni svoji "pravdu" doložit. Rozhodčí nebude mít dostatek prostoru pro složité dohledávání např. na internetu, a pokud nebudete disponovat potřebnými podklady, pak bude spor rozhodnut ve váš neprospěch.

Jak se přihlásit

Pro úspěšné přihlášení musíte splnit několik úkonů.
 • Registrace týmu pomocí formuláře – jedna za tým
 • Zaplacení registračního poplatku
Na účet 2105983196/2700 zašlete do 5.5.2019 částku 400 Kč (částka musí být připsána na účet nejpozději 6. 5. 2019). Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať mohu spárovat platbu.
Registrovaní hráči, kteří nezašlou registrační poplatek do daného data budou ze seznamu vyškrtnuti.
Poplatek je vratný v plné výši do 6. 5. 2019.
Hráči mimo ČR mají možnost zaplatit až na místě v hotovosti, prosím o kontaktování emailem nebo na Hofylandu či Facebooku.
 • Zaslání výpisu armády (rosteru). Nejpozději do 5. 5. 2019 (23:59) zašlete na tesaq@centrum.cz konečnou verzi rosteru vaší armády.
Prosím, zasílejte pouze ve formátech: pdf nebo txt. Výpisy budou uveřejněny za účelem kontroly a eliminace chyb. Do 12. 5. 2017 je možné posílat opravné rostery - hlavně v případě, že naleznete faktickou chybu, kdy roster není legální.

Nesplnění této povinnosti nebo změna skladby armády po 12. 5. 2017 bude pokutována částkou 100 Kč vybíranou v den turnaje.

Zaslaný roster musí být buď ve formátu pdf (ideálně) a nebo txt. Důležitá je především přehlednost a čitelnost – u každé jednotky musí být jasné její vybavení (bodově ohodnocené) a finální cena jednotky. Při výstupu z Battlescribe používejte plain text at to vypadá jako u lidí.
Návod na snadné vytvoření rosteru naleznete například zde

1 komentář:

 1. FAQ vol. 1

  Když máš dvě stejné armády, tak platí omezení 0-3 ale jak je to se strategemy a artefakty ?

  Veškeré mechanismy, které jsou unikátní nebo mají jiné omezení na četnost, se berou tak, že se míra omezení vztahuje na celý tým.
  Např. jen jeden Knight Commander Pask na celý tým.

  OdpovědětVymazat