pondělí 21. října 2019

Burn Karak Burn

Propozice turnaje

Rád bych vás pozval na víkend 30. 11. - 1. 12. do Hradce Králové na warhammerový turnaj. Akce se pořádá v tělocvičně ZŠ - Úprkova 1, Hradec Králové.
Bude se hrát Warhammer 40.000 dle pravidel osmé edice na 1850 bodů.

Co je Karak

Karak je víkendová akce, kde se můžete zůčastnit hlavního turnaje ve Warhammer 40.000 a (nebo) pátečních doplňkových aktivit. Naší snahou je připravit zázemí pro fajn víkend, kde si užijete hraní her, povídání s kamarády ať už stávajícími či novými, okouknete armády ostatních hráčů a sami se pochlubíte tou svou. I přesto, že se jedná o turnaj, tak je důležitější strávit príma čas než rozdrtit nepřítele.
Karak je hrdým participantem pásma turnajů Zlobr Liga.

Omezení

Hrát budeme samozřejmě podle pravidel osmé edice včetně upřesnění zveřejněných až do 10.11. - jakékoliv doplňky či změny pravidel zveřejněné po tomto datu nebudou na turnaji reflektovány.

Karak využívá i několika drobných house rules:

 • Armáda musí být Battleforged a nesmí bodově přesáhnout 1850 bodů.
 • Armáda se může skládat až ze tří detachmentů.

Další úpravy

Před hrou (po seznámení se s protivníkovou armádou) může hráč upravit svůj balíček Tactical objectives - odebere z něj až šest karet, které dá stranou a nebude je při hře používat.

Pro Eternal War mise ze základních pravidel platí:

 • Výhodu výběru části stolu pro deployment získá hráč určený rozhozem kostkou.
 • Výhodu určení začínající strany získá hráč určený rozhozem kostkou (hráč, který první ukončil deploy získá +1 k tomuto hodu).

Pro mise z Chapter Approved 2018 platí:
 • Vítěz rozhozu určí, který hráč vybírá část stolu pro deploy a který vybírá začínající stranu (není možné zvolit jednoho hráče pro obojí)
Pokud hodnota získaných bodů z úspěšně zahraného Tactical Objective je stanovena na D3, pak se jedná o 2.
Hráč může používat buď obecné Tactical objectives karty a nebo balíček vydaný pro frakci, která odpovídá frakci ze které zvolil warlorda.
Modely/jednotky s Battlefield Role: Flyer se nepočítají jako jednotky zabraňující Sudden Death (str. 215). Pravidlo Sudden Death se vztahuje na všechny turnajové hry.
Zvolený warlord a "zdarma" relik musí být uveden v rosteru a je pevně určený pro celý turnaj.
Jakékoliv bonusy, které se získávají v podobě stratagemů před začátkem bitvy se v rosteru neuvádí a hráč je dle rozmyslu řeší až před konkrétní bitvou.
Psychic Powers (a obdobné schopnosti) si hráč vybírá před konkrétní hrou.
Ve všech misích platí pravidlo Limits of Command z CHA2018 str 48. (Mission rolls, jako je seize, hod zdali hra končí apod. nelze rerolovat)

Požadavky na armádu

Na Karaku můžete použít jen modely, které splňují podmínky Full Paint a WYSIWYG. Popíši podrobněji.

Full Paint jsou modely, které jsou namalovány. Jsou namalovány úplně. Je vcelku jedno, kolik je na modelu barev, důležitý je finální dojem. Pokud máte pocit, že model není namalován, tak tento pocit bývá zpravidla správný. Namalovaný model má i zpracovaný podstavec. Opět, pokud jste na vážkách, obraťte se na mě, já vám poradím.

Wysiwyg je termín, kterým označujeme požadavek na to, aby byla armáda co nejvíce čitelná pro protivníka. Modely by měli být vystrojeny zbraněmi dle rosteru s následující výjimkou: pokud máte v rosteru více modelů, které jsou identicky vyzbrojené (například šest Tyranids Carnifexů, každý se zcela identickou výbavou), tak není nutné, aby byly všechny identické. Protihráč ví, že jsou všichni stejní a nebude maten. Pozn. je jasné, že toto řešení vás bude stát pomocné body při hodnocení vzhledu armády.

Obecně platí, že vyžadovaná je přehlednost a čitelnost armády. Vyšší úrovně Wysiswyg budou odměněny při bodování vzhledu armády.

Problematika "Count As", tedy využívání jiných modelů. Na turnaji se nesmí využívat proxy modely (například model imperiálního gardisty, který by znázorňoval Fire Warriora z kodexu Tau). Je ale možné využívat alternativní modely (jiní výrobci, konverze, apod.). Tento přístup rozhodně vede k zajímavému ztvárnění armád a je definitivně vítán. Ale, prosím, využívejte Count As jen v tom případě, že pozvednete výtvarnou stránku armády. Nesmí to vést k matení protivníka a stále modely musí dodržovat výše uvedené podmínky. Pokud hodláte hrát CA unikátní model, který má existující model (například Inquisitor Coteaz), tak jedině v případě, že jste motivování VÝRAZNÝM estetickým vylepšením existujícího modelu (například mimořádná konverze).

Modely, které nesplní tyto podmínky, není možné použít v turnajových hrách. A to je míněno naprosto vážně a bude vynucováno i pokud by to mělo vést k hraní s nekompletní armádou.

Co dělat v případě, že nemám dost namalovaných modelů, protože jsem začátečník?
Není potřeba si zoufat. Je nám jasné, že to chvíli trvá, než jeden všechny modely namaluje. Na Karak se můžete registrovat jako "začátečník" a nebude na vás povinnost Full Paint platit. Kontaktujte organizátora a domluvte se s ním. Jistou "daní" za tuto úlevu je pak fakt, že začátečník nemůže bodovat v TOP10 žebříčku.

Hodnocení her

Výsledek hry bude ovlivňovat více faktorů:


 • Eternal War - v popisu mise bude upřesněno, kolik vítězných bodů hráč získá při splnění úkolu (zpravidla se jedná o kontrolování objectivů na konci hry)
 • Pomocné body - First Blood / Strike, Slay the Warlord, Linebreaker
 • Maelstrom of War - body získané v průběhu hry za splněné úkoly losovaných karet (podrobnosti viz dále)
 • Kill Points - oba hráči sečtou Power Level hodnotu jednotek, které byly v průběhu hry zničeny. Vítěz obdrží po jednom bodu za každých započatých deset jednotek rozdílu těchto hodnot. Maximum je šest. Příklad: zničil jsi soupeři  jednotky o celkovém PL 45, on tobě jednotky celkem s PL 32 - rozdíl činí 13, tj. získáváš 3 body do Kill Points hodnocení.

Na konci hry sečtete všechny body, které jste získali a skóre hry zjistíte následujícím výpočtem: 10 + (rozdíl nahraných bodů obou hráčů / 2 [zaokrouhleno nahoru]). Příklad: hráč A získal ve hře 17 bodů, hráč B 8 bodů, rozdíl je tedy 9 bodů. Výsledek A = 10 + (9/2) => 10 + 5 = 15, výsledek B = 10 + (-9/2) => 10 - 5 = 5.

Maximum bodů získaných z jedné bitvy je 20, minimum 0.

Maelstrom of War

Popis získávání bodů za plnění úkolů z karet naleznete na straně 226 pravidel (Tactical objectives) a doplňme ho několika upřesněními, které jsou uvedena na začátku těcho propozic.

Množství losovaných karet upřesňuje zadání mise.

Objectives Markers

V každé hře je na ploše rozmístěno vždy šest markerů (neplatí pro Eternal War - The Relic, tam jich bude 6 + 1). Každý slouží pro účely Maelstrom of War (marker je označený číslem) a některé zároveň slouží i pro účely Eternal War (hráči se před rozmisťováním markerů dohodnou, o které se jedná).

Mission Pack

- beta version (může dojít k drobným změnám)

1. mise

Deploy: Search and Destroy
Eternal War: Narrow the Search (ChA18, str. 49)
Maelstrom of War: Decapitation Strike (ChA18, str. 55)

2. mise

Deploy: Dawn of War
Eternal War:Big Guns Never Tire (Rulebook strana 221)
Maelstrom of War: Spoils of War (Rulebook strana 233)

3. mise

Deploy: Front-Line Assault
Eternal War: The Four Pillars (ChA18, str. 51)
Maelstrom of War: Strategic Gamble (ChA18, str. 56)

4. mise

Deploy: Hammer and Anvil
Eternal War: Cut off the Head (ChA18, str. 50)
Maelstrom of War: Deadlock (Rulebook strana 235)

5. mise

Deploy: Vanguard strike
Eternal War: Secure and Control + Relic (objectiv je za 4b, nesený relic za 3b, kontrolovany za 2b) (Rulebook strana 222+223)
Maelstrom of War: Contact Lost (Rulebook strana 231)

Harmonogram turnaje

Turnaj počítá s časovou dotací tří hodin na jednu hru. Třicet minut před koncem bude vyhlášeno upozornění a po něm se NESMÍ začínat další game turn. Po 180 minutách hry je DICE DOWN. Hráči, kteří neodešlou výsledky nejpozději do deseti minut po dice down budou penalizováni ztrátou pěti turnajových bodů (každý z dvojice).

Sobota

9:00 - zahájení registrací
9:30 - zahájení turnaje
10:00 - 13:00 - první hra
13:30 - 16:30 - druhá hra
17:00 - 20:00 - třetí hra

Neděle

8:00 - 11:00 - čtvrtá hra
11:30 - 14:30 - pátá hra
15:15 - vyhlášení výsledků

Herní pomůcky

Kromě běžných pomůcek (metr, kostky) je potřeba, aby každý hráč disponoval sadou šesti objective markerů (ideálně podstavce velikosti 40mm očíslované 1 - 6).

Pro potřeby měření vzdáleností od žetonu ve "3d". Měříme vždy od středu žetonu. Žetony se nesmí umisťovat na neprostupný terén a v případě ruin jinam než do spodního patra ruiny.

Na turnaji je možné využívat digitální herní pomůcku WH40K: Dice Companion

Hráči musí mít se sebou pravidla a veškeré materiály, na které se odkazují pravidla používaná jejich armádou (kodex, index, update, dataslates, faq, apod.). A to buď v papírové podobě, nebo v elektronické - ale MOBILNÍ (pdf soubor v notebooku, kterému trvá deset minut nabootovat nebo nenaběhne bez připojení na síť, NENÍ mobilní verze). Pokud nastane pravidlový rozpor, tak musíte být schopni svoji "pravdu" doložit. Rozhodčí nebude mít dostatek prostoru pro složité dohledávání např. na internetu, a pokud nebudete disponovat potřebnými podklady, pak bude spor rozhodnut ve váš neprospěch.

Na turnaji je možné používat šachové hodiny pro sledování času. Po provedení předherní přípravy (tedy vše do začátku deploye prvního hráče) hráči zkontrolují zbývající čas, ten rozdělí na polovinu a to je časová dotace pro každého z nich, kterou nastaví na hodiny.

Pokud jeden z hráčů požaduje využití šachových hodin (a vlastní potřebný přístroj), druhý musí souhlasit.
Pokud jednomu z hráčů dojde herní čas, tak to znamená:

 • Dokončení případného pohybu aktuální jednotky, kdy došlo k vypršení času.
 • Dále už hráč může provádět jen Pile in pohyb, provádět Save a Leadership hody a skórovat body z objectivů a držených karet, pokud k tomu dojde.

Pokud dojde k situaci, že hráči potřebují ke hře konzultaci rozhodčího, tak se mohou rozhodnout hodiny pozastavit. Rozhodčí následně rozhodne, zda se herní čas sníží rovnoměrně oboum stranám nebo jen jedné.

Turnaj pro registraci výsledků a párování kol využívá aplikaci Best Coast Pairings. Každý hráč musí mít tuto aplikaci staženou ve svém telefonu a mít v ní založen profil (více v kapitole Registrace). Po každé hře s protivníkem vložíte výsledek hry do aplikace (stačí u jednoho z hráčů). Rozlosování dalšího kola také naleznete v této aplikaci.
Papírový průvodce turnajem slouží hlavně jako zdroj podrobností o hře a zanášení offline poznámek ke hrám.

Registrace

Pro úspěšné přihlášení musíte splnit několik úkonů.

1. Zaslání registrace přes formulář. Jedná se o informace o vás, kontaktní údaje a případná objednávka trička.
Tričko bude letos z kategorie “šílené” (pokud vše dopadne dobře, jinak nastane nouzová varianta a bude černé) a jako vždy nebudete až do konce vědět, jaký bude mít motiv. Cena trička je 350 Kč.

2. Zaplacení registračního poplatku. Na účet 670100-2207284767/6210 zašlete do 8. 11. 2019 částku 250 Kč (nebo 600 Kč v případě, že chcete tričko) (částka musí být připsána na účet nejpozději 8. 11. 2019). Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať mohu spárovat platbu.
Registrovaní hráči, kteří nezašlou registrační poplatek do daného data budou ze seznamu vyškrtnuti.
Poplatek je vratný v plné výši do 8. 11. 2019.
Hráči mimo ČR mají možnost zaplatit pomocí služeb PayPal nebo revolut. Prosím kontaktujte organizátora pomocí emailu.

3. Registrace na turnaj se provádí v aplikaci BCP. V seznamu turnajů naleznete turnaj Burn Karak Burn a na turnaj se registrujete. Prosím o vyplnění i hrané frakce (tedy ta frakce, ve které máte alokováno nejvíc bodů armády) a PINu (tajný kód, kterým budete autorizovat zadávané výsledky her).

Do 23:59, 15. 11. 2019. musíte do aplikace nahrát roster vaší armády v požadovaném formátu (více informací v kapitole Návody). Po tomto datu budou rostery zveřejněny ke kontrole, opravám chyb a v pondělí 25. 11. 2019 budou zveřejněny páry pro první kolo (pozn. prosíme o shovívavost k případným zádrhelům - i pro organizátory je to premiéra s tímto software).

4. Pokud budete mít v průběhu registrace nějaký závažný problém, budete chtít hrát první hru s vybraným (a souhlasícím) hráčem - tzv. Challenge, budete chtít hrát první hru s někým, kdo vám pomůže oprášit pravidla, nebo cokoliv jiného - pište email nebo použijte diskuzní skupinu na Facebook.

Obecné informace

Místo konání turnaje bude přístupné od pátku od cca 19 hodin.

Na páteční večer pro vás chystáme vícero herního vyžití:
Necromunda - Bude připraven stůl, na kterém je možné tuhle hru hrát, nebo se na probíhající hru kouknout.

 • Aeronautica - to samé, připravujeme stůl a minimálně dvě letky k vyzkoušení hry.
 • W40k - ano i v pátek se bude hrát jedna hra. Pokud máte zájem o cvičnou hru, tak to bude možné. Dejte vědět organizátorovi, aby bylo včas nachystáno dost stolů.
 • Malovací večer - plánujeme (až ustane největší ruch) sednout k barvičkám a chvilku malovat. Součástí sedánku bude i Livius, který bude ukazovat některé malovací postupy. Pokud se chcete zůčastnit, tak doporučujeme přinést štětec a ideálně lampičku a prodlužku.

Turnaj začíná v sobotu v 9:00 registrací dorazivších.

Na místě je možné nocovat ve spartakiádních podmínkách. Součástí turnaje je i dobře zásobený bufet.

Turnaj se koná na půdě školy, takže je zakázáno kouření. Taktéž je zakázáno nosit do prostor školy a tělocvičny jakékoliv zbraně.

Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z turnaje kohokoliv, kdo se bude chovat nepřístojně. Například pod vlivem alkoholu. Prosím, neberte to jako šikanu, ale dlouhodobé pořádání turnajů Karak Rinn je spojené s dodržováním nějakých podmínek a nepřipadá v úvahu, že by tyto podmínky nebyly dodrženy.

Vstup do tělocvičen je podmíněn použitím domácí/sportovní obuvi.

Návody

Tato sekce je v procesu výstavby - její vylepšenou verzi naleznete (už brzo) na připravovaném webu.

Formát rosteru

Soupis armády slouží k tomu, aby čtenář rychle a přehledně zjistil, jak vaše armáda vypadá a co je v ní za elementy. Proto je potřeba, aby výsledný dokument obsahoval některé údaje a některé naopak neobsahoval.
Základní pravidlo je takové, že roster obsahuje jen informace nutné a to v minimalistické podobě (viz následující šablona).

Roster se nebude odesílat na žádný email, ani google formulář. Roster není potřeba vytvářet ve speciálních formátech., např. .pdf.

Roster musí být ve zjednodušeném formátu ETC a bude odeslán prostřednictvím aplikace BCP Player. Specifikaci naleznete na následujícím odkazu

Během registrace na turnaj (možnost i po registraci) se s textem rosteru provedou operace CTRL+A, CTRL+C a následně do patřičného textového pole v aplikaci CTRL-V. Mějte tedy roster k tomuto použití připravený.

Volitelně do rosteru MŮŽETE uvést: Warlords Trait, Psychic Powers, případně plánované změny pomocí stratagemů provedené před hrou. Toto řešení doporučujeme, pokud si myslíte, že ve většině her to tak budete provádět.

Pokud tyto údaje do rosteru zanesete, tak to neznamená, že je před hrou nemůžete změnit. Každopádně vždy protivníka ujistíte, jestli je to tak, jak je uvedeno v rosteru nebo jestli provádíte změnu.

Stručný návod registrace v prostředí aplikace BCP Player

1. stáhněte a nainstalujte aplikaci BCP Player (Android/iOS)


2. Proveďte registraci při prvním spuštění aplikace BCP Player

3. Připravte si platný list dle požadovaného formátu viz Formát rosteru

4. V prostředí aplikace vyhledejte v seznamu eventů Karak (“Event Listing”). Použijte filtrování pomocí období, názvu, atp. Klikněte na požadovaný turnaj a s pomocí průvodce se registrujte na požadovaný event.

6. Během registrace vložte CTRL+V do patřičného textového pole váš roster (možné provést i po registraci) .

7. Dokončete registraci.

8. Svůj status na turnaji kontrolujte pro možnou zpětnou vazbu k vašemu listu od orgů.

Posloupnost

Event Listing › použití filtrů › Karak › REGISTER › přesměrování na web › Register › Player Details › Reserve Spot › Add your list (volitelné, možné později)

Ukázka registrace na turnaj a vložení listu.

Ukázka dodatečného vložení rosteru do profilu

Žádné komentáře:

Okomentovat