sobota 6. dubna 2019

KarakCon '19 - W40k Team Event

Propozice turnaje

Rádi  bychom vás pozvali na víkend 17. - 19. 5. 2019 do Hradce Králové na warhammerový turnaj.
Bude se hrát Warhammer 40.000 dle osmé edice na 2x1500 bodů. V platnosti budou následující omezení.
Bude se jednat o turnaj dvojic hrajících společně a každý z hráčů má k dispozici 1500bodů.
Naší snahou je připravit zázemí pro fajn víkend, kde si užijete hraní her, povídání s kamarády ať už stávajícími či novými, okouknete armády ostatních hráčů a sami se pochlubíte tou svou. I přesto, že se jedná o turnaj, tak je důležitější strávit príma čas než rozdrtit nepřítele.
Turnaj je součástí akce KarakCon 2019 a proběhne v prostorách tělocvičny ZŠ Úprkova (Úprkova 1, Hradec Králové)

Omezení stavby pro jednotlivé armády.

 • Armáda musí být Battleforged a nesmí bodově přesáhnout 1500 bodů.
 • Každá z armád se může skládat až ze tří detachmentů.
 • Pro stavbu armády lze použít kodexy (a jiné zdroje), které byly regulérně vydány nejpozději 30. 4. 2019

Obecná pravidla

 • Před hrou (po seznámení se s protivníkovou armádou) může team upravit svůj balíček Tactical objectives - odebere z něj až šest karet, které dá stranou a nebude je při hře používat.
 • Výhodu výběru části stolu pro deployment získá team určený rozhozem kostkou.
 • Výhodu určení začínající strany získá tým určený rozhozem kostkou (tým, který první ukončil deploy získá +1 k tomuto hodu). Pozn. Toto pravidlo může být přebito konkrétním pravidlem pro deploy konkrétní mise, například, pokud se jená o misi z Chapter Approved 2018.
 • V jednom kole (players turn) je možné zahrát maximálně 3 Tactical objectives karty.
 • Pokud hodnota získaných bodů z úspěšně zahraného TO je stanovena na D3, pak se jedná o 2, pokud je stanovena jako D6, pak se jedná o 4.
 • Tým může používat buď obecné Tactical objectives karty nebo balíček vydaný pro frakci, která odpovídá frakci, ze které je zvolen jeden z warlordů.
 • Modely/jednotky s Battlefield Role: Flyer se nepočítají jako jednotky zabraňující Sudden Death (str. 215) Pozn. Na turnaji se mohou objevit mise, které povolují Acceptable Casualties.
 • Zvolený warlord, psychic powers a "zdarma" relik musí být uveden v rosteru a je pevně určený pro celý turnaj.
 • Jakékoliv bonusy, které se získávají v podobě stratagemů před začátkem bitvy se v rosteru neuvádí a hráč je dle rozmyslu řeší až před konkrétní bitvou.
 • Stratagem Command Re-Roll není možné používat před začátkem prvního kola hry (viz Limits of Command). 

Speciální pravidla pro hru v Teamu

 • Armády hrajete jako dvě naprosto samostatné armády bez vzájemné interakce, tj. nemohou využívat aury spoluhráče, dostávat bonusy na LD, nastupovat do transportů spoluhráče atd.
 • Pokud mise určuje deployment hráčů jednotku po jednotce se střídáním, tak se vždy umisťuje jedna jednotka hráče 1 a jedna jednotka hráče 2 (pokud jeden hráč již nemá co umisťovat, tak umisťuje druhý hráč jen po jedné jednotce).
 • Oba dva spoluhráči používají jeden balíček karet. Musíte zvolit kodexový balíček, který odpovídá jednomu z vašich warlordů.
 • Command Points a jejich využití na stratagemy je separované pro každou armádu. Není možné si CP půjčovat.
 • Omezení jednoho využití daného stratagemu za fázi se vztahuje na oba hráče.
 • Pokud hráči hrají armády stejné (nebo bratrské) frakce, tak stále platí omezení na nasazení maximálně tří instancí jednoho datasheetu (neplatí pro troops a dedicated transports)

Požadavky na armádu

Na Karaku můžete použít jen modely, které splňují podmínky Full Paint a WYSIWYG. Popíši podrobněji. Full Paint jsou modely, které jsou namalovány. Jsou namalovány úplně. Je vcelku jedno, kolik je na modelu barev, důležitý je finální dojem. Pokud máte pocit, že model není namalován, tak tento pocit bývá zpravidla správný. Namalovaný model má i zpracovaný podstavec. Opět, pokud jste na vážkách, obraťte se na mě, já vám poradím.
Wysiwyg - i v osmé edici je důležité, aby bylo na první pohled jasné, kde je kdo v jednotce. Proto musíte modelově odlišit všechny speciální zbraně (vybavení) v jednotkách. Dám příklad: SW Grey Hunters obsahující 2x plasma gun, wulfena, totem a Wolf guard v TDA s combiplasma bolterem. Pokud se na tuto jednotku podívám, tak musím jasně vidět, který z vojáků nese plasma gun, který má totem (tedy asi nějakou vlajku) a který je "nějak zvláštní" že to bude wulfen (ideálně využiji originální model). Wolf gardistu poznám velmi snadno, protože bude mít jiný typ zbroje a combi zbraň. V případě, že bude mít WG dokoupenou melta bombu, tak ji ne nutně musí
modelově mít. Tento model už je dostatečně "vytažen" zpoza ostatních. Jiná situace by byla, pokud by v jednotce byli WG dva a lišili se právě tou melta bombou, pak by bylo potřeba modelově zvýraznit i ji. Určitě nestačí tvrdit, že ten model s červeným mečem (ostatní mají modrý) je např. wulfen (poznámka: vím, že dle aktuálního kodexu tato jednotka postavit nejde, ale pro popis WYSIWYG můžeme tento příklad využít). Pokud si nejste jisti, tak proveďte jednoduchý test. Poproste někoho, kdo nezná vaši armádu, ale rozumí danému kodexu, ať se podívá na zkoumanou jednotku a řekne vám, co obsahuje.

Problematika "Count As", tedy využívání jiných modelů. Na turnaji se nesmí využívat proxy modely (například model imperiálního gardisty, který by znázorňoval Fire Warriora z kodexu Tau). Je ale možné využívat alternativní modely (jiní výrobci, konverze, apod.). Tento přístup rozhodně vede k zajímavému ztvárnění armád a je definitivně vítán. Ale, prosím, využívejte Count As jen v tom případě, že pozvednete výtvarnou stránku armády.
Nesmí to vést k matení protivníka a stále modely musí dodržovat výše uvedené podmínky. Pokud hodláte hrát CA unikátní model, který má existující model (například Inquisitor Coteaz), tak jedině v případě, že jste motivování VÝRAZNÝM estetickým vylepšením existujícího modelu (například mimořádná konverze).
Modely, které nesplní tyto podmínky, není možné použit v turnajových hrách. A to je míněno naprosto vážně a bude vynucováno, i pokud by to mělo vést k hraní s nekompletní armádou.

Hodnocení her

Výsledek hry bude ovlivňovat více faktorů:
 • Eternal War - v popisu mise bude upřesněno, kolik vítězných bodů hráč získá při splnění úkolu, zpravidla se jedná o kontrolování objectivu na konci hry)
 • Pomocné body - First Strike, Slay the Warlord, Linebreaker
 • Maelstrom of War - body získané v průběhu hry za splněné úkoly losovaných karet (podrobnosti viz dále)
 • Kill Points - tým může získat maximálně o šest bodů víc než jeho (méně úspěšný) protivník

Na konci hry sečtete všechny body, které jste získali a skóre hry zjistíte následujícím výpočtem:
10 + (rozdíl nahraných bodů obou hráčů / 2 [zaokrouhleno nahoru]). Příklad: hráč A získal ve hře 17 bodů, hráč B 8 bodů, rozdíl je tedy 9 bodů. Výsledek A = 10 + (9/2) => 10 + 5 = 15, výsledek B = 10 + (-9/2) => 10 - 5 = 5.
Maximum bodů získaných z jedné bitvy je 20, minimum 0.

Maelstrom of War

Popis získávání bodů za plnění úkolů z karet naleznete na straně 226 pravidel (Tactical objectives) a doplňme ho několika upřesněními:
Pokud karty v balíčku dojdou, tak již není možné žádné další losovat.
Pokud splněný úkol dává náhodný počet bodů, pak platí, že D3=2 a D6=4 (nehází se kostkou)
Množství losovaných karet upřesňuje zadání mise.

Objectives Markers

V každé hře je na ploše rozmístěno vždy šest markerů (neplatí pro Eternal War - The Relic, tam jich bude 6 + 1).
Každý slouží pro účely Maelstrom of War (marker je označený číslem) a některé zároveň slouží i pro účely Eternal War (hráči se před rozmisťováním markerů dohodnou, o které se jedná).
Pro zabírání objektivu jednotkou se vzdálenost (zpravidla při palce) měří od středu markeru.

Mission Pack

Popis jednotlivých her bude upřesněn později

Harmonogram turnaje

Turnaj počítá s časovou dotací tří hodin na jednu hru. Dvacet minut před koncem bude vyhlášeno upozornění a po něm se NESMÍ začínat další game turn. Po 180 minutách hry je DICE DOWN. Hráči, kteří nepřinesou výsledky nejpozději do deseti minut po dice down budou penalizováni ztrátou pěti turnajových bodů (každý team).

Sobota
8:30 - zahájení registrací
9:00 - zahájení turnaje
9:30 - 13:00 - první hra
13:30 - 17:00 - druhá hra
17:15 – 20:45   - třetí hra

Neděle
8:00 - 11:00 - čtvrtá hra
11:30 - 14:30 - pátá hra
15:15 - vyhlášení výsledků

Herní pomůcky

Kromě běžných pomůcek (metr, kostky) je potřeba, aby každý tým disponoval sadou šesti objective markerů (ideálně podstavce velikosti 40mm očíslované 1 - 6).
Pro potřeby měření vzdáleností od žetonu ve "3d" uvažujeme "výšku" (a někdy i "hloubku") žetonu dva palce.
Hráči musí mít se sebou pravidla a veškeré materiály, na které se odkazují pravidla používaná jejich armádou (kodex, index, update, dataslates, faq, apod.). A to buď v papírové podobě, nebo v elektronické - ale MOBILNÍ (pdf soubor v notebooku, kterému trvá deset minut nabootovat nebo nenaběhne bez připojení na síť, NENÍ mobilní verze). Pokud nastane pravidlový rozpor, tak musíte být schopni svoji "pravdu" doložit. Rozhodčí nebude mít dostatek prostoru pro složité dohledávání např. na internetu, a pokud nebudete disponovat potřebnými podklady, pak bude spor rozhodnut ve váš neprospěch.

Jak se přihlásit

Pro úspěšné přihlášení musíte splnit několik úkonů.
 • Registrace týmu pomocí formuláře – jedna za tým
 • Zaplacení registračního poplatku
Na účet 2105983196/2700 zašlete do 5.5.2019 částku 400 Kč (částka musí být připsána na účet nejpozději 6. 5. 2019). Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať mohu spárovat platbu.
Registrovaní hráči, kteří nezašlou registrační poplatek do daného data budou ze seznamu vyškrtnuti.
Poplatek je vratný v plné výši do 6. 5. 2019.
Hráči mimo ČR mají možnost zaplatit až na místě v hotovosti, prosím o kontaktování emailem nebo na Hofylandu či Facebooku.
 • Zaslání výpisu armády (rosteru). Nejpozději do 5. 5. 2019 (23:59) zašlete na tesaq@centrum.cz konečnou verzi rosteru vaší armády.
Prosím, zasílejte pouze ve formátech: pdf nebo txt. Výpisy budou uveřejněny za účelem kontroly a eliminace chyb. Do 12. 5. 2017 je možné posílat opravné rostery - hlavně v případě, že naleznete faktickou chybu, kdy roster není legální.

Nesplnění této povinnosti nebo změna skladby armády po 12. 5. 2017 bude pokutována částkou 100 Kč vybíranou v den turnaje.

Zaslaný roster musí být buď ve formátu pdf (ideálně) a nebo txt. Důležitá je především přehlednost a čitelnost – u každé jednotky musí být jasné její vybavení (bodově ohodnocené) a finální cena jednotky. Při výstupu z Battlescribe používejte plain text at to vypadá jako u lidí.
Návod na snadné vytvoření rosteru naleznete například zde

neděle 14. října 2018

Decade of Karak

Propozice turnaje

Rád bych vás pozval na víkend 24. - 25. 11. do Hradce Králové na warhammerový turnaj. Akce se pořádá v tělocvičně ZŠ - Úprkova 1, Hradec Králové.
Bude se hrát Warhammer 40.000 dle pravidel osmé edice na 1850 bodů.

Co je Karak

Karak je víkendová akce, kde se můžete zůčastnit hlavního turnaje ve Warhammer 40.000 nebo doplňkových turnajů a her (například Warzone, Dystopian Wars, apod.). Naší snahou je připravit zázemí pro fajn víkend, kde si užijete hraní her, povídání s kamarády ať už stávajícími či novými, okouknete armády ostatních hráčů a sami se pochlubíte tou svou. I přesto, že se jedná o turnaj, tak je důležitější strávit príma čas než rozdrtit nepřítele.

Omezení

Hrát budeme samozřejmě podle pravidel osmé edice včetně upřesnění až po Big FAQ2 2018, včetně beta rules. Karak využívá i několika drobných house rules:
 • Armáda musí být Battleforged a nesmí bodově přesáhnout 1850 bodů.
 • Armáda se může skládat až ze tří detachmentů.
 • Pro stavbu armády lze použít kodexy (a jiné zdroje), které byly regulérně vydány nejpozději 10. 11. 2018

Další úpravy

 • Před hrou (po seznámení se s protivníkovou armádou) může hráč upravit svůj balíček Tactical objectives - odebere z něj až šest karet, které dá stranou a nebude je při hře používat.
 • Výhodu výběru části stolu pro deployment získá hráč určený rozhozem kostkou.
 • Výhodu určení začínající strany získá hráč určený rozhozem kostkou (hráč, který první ukončil deploy získá +1 k tomuto hodu).
 • V jednom kole je možné zahrát maximálně 3 Tactical objectives karty.
 • Pokud hodnota získaných bodů z úspěšně zahraného TO je stanovena na D3, pak se jedná o 2, pokud je stanovena jako D6, pak se jedná o 4.
 • Hráč může používat buď obecné Tactical objectives karty a nebo balíček vydaný pro frakci, která odpovídá frakci ze které zvolil warlorda.
 • Modely/jednotky s Battlefield Role: Flyer se nepočítají jako jednotky zabraňující Sudden Death (str. 215)
 • Zvolený warlord, psychic powers a "zdarma" relik musí být uveden v rosteru a je pevně určený pro celý turnaj.
 • Jakékoliv bonusy, které se získávají v podobě stratagemů před začátkem bitvy se v rosteru neuvádí a hráč je dle rozmyslu řeší až před konkrétní bitvou.
 • Stratagem Command Re-Roll není možné používat před začátkem prvního kola hry.

Požadavky na armádu

Na Karaku můžete použít jen modely, které splňují podmínky Full Paint a WYSIWYG. Popíši podrobněji.

Full Paint jsou modely, které jsou namalovány. Jsou namalovány úplně. Je vcelku jedno, kolik je na modelu barev, důležitý je finální dojem. Pokud máte pocit, že model není namalován, tak tento pocit bývá zpravidla správný. Namalovaný model má i zpracovaný podstavec. Opět, pokud jste na vážkách, obraťte se na mě, já vám poradím.

Wysiwyg - i v osmé edici je důležité, aby bylo na první pohled jasné, kde je kdo v jednotce. Proto musíte modelově odlišit všechny speciální zbraně (vybavení) v jednotkách. Dám příklad: SW Grey Hunters obsahující 2x plasma gun, wulfena, totem a Wolf guard v TDA s combiplasma bolterem. Pokud se na tuto jednotku podívám, tak musím jasně vidět, který z vojáků nese plasma gun, který má totem (tedy asi nějakou vlajku) a který je "nějak zvláštní" že to bude wulfen (ideálně využiji originální model). Wolf gardistu poznám velmi snadno, protože bude mít jiný typ zbroje a combi zbraň. V případě, že bude mít WG dokoupenou melta bombu, tak ji ne nutně musí modelově mít. Tento model už je dostatečně "vytažen" zpoza ostatních. Jiná situace by byla, pokud by v jednotce byli WG dva a lišili se právě tou melta bombou, pak by bylo potřeba modelově zvýraznit i ji. Určitě nestačí tvrdit, že ten model s červeným mečem (ostatní mají modrý) je např. wulfen (poznámka: vím, že dle aktuálního kodexu tato jednotka postavit asi nejde, ale pro popis WYSIWYG můžeme tento příklad využít). Pokud si nejste jisti, tak proveďte jednoduchý test. Poproste někoho, kdo nezná vaši armádu, ale rozumí danému kodexu, ať se podívá na zkoumanou jednotku a řekne vám, co obsahuje.

Problematika "Count As", tedy využívání jiných modelů. Na turnaji se nesmí využívat proxy modely (například model imperiálního gardisty, který by znázorňoval Fire Warriora z kodexu Tau). Je ale možné využívat alternativní modely (jiní výrobci, konverze, apod.). Tento přístup rozhodně vede k zajímavému ztvárnění armád a je definitivně vítán. Ale, prosím, využívejte Count As jen v tom případě, že pozvednete výtvarnou stránku armády. Nesmí to vést k matení protivníka a stále modely musí dodržovat výše uvedené podmínky. Pokud hodláte hrát CA unikátní model, který má existující model (například Inquisitor Coteaz), tak jedině v případě, že jste motivování VÝRAZNÝM estetickým vylepšením existujícího modelu (například mimořádná konverze).
Modely, které nesplní tyto podmínky, není možné použit v turnajových hrách. A to je míněno naprosto vážně a bude vynucováno i pokud by to mělo vést k hraní s nekompletní armádou.

Co dělat v případě, že nemám dost namalovaných modelů, protože jsem začátečník?
Není potřeba si zoufat. Je nám jasné, že to chvíli trvá, než jeden všechny modely namaluje. Na Karak se můžete registrovat jako "začátečník" a nebude na vás povinost Full Paint platit. Kontaktujte organizátora a domluvte se s ním. Jistou "daní" za tuto úlevu je pak fakt, že začátečník nemůže bodovat v TOP10 žebříčku.

Hodnocení her

Výsledek hry bude ovlivňovat více faktorů:

Eternal War - v popisu mise bude upřesněno, kolik vítězných bodů hráč získá při splnění úkolu (zpravidla se jedná o kontrolování objectivu na konci hry)
Pomocné body - First Blood, Slay the Warlord, Linebreaker
Maelstrom of War - body získané v průběhu hry za splněné úkoly losovaných karet (podrobnosti viz dále)
Kill Points - hráč může získat maximálně o šest bodů víc než jeho (méně úspěšný) protivník

Na konci hry sečtete všechny body, které jste získali a skóre hry zjistíte následujícím výpočtem: 10 + (rozdíl nahraných bodů obou hráčů / 2 [zaokrouhleno nahoru]). Příklad: hráč A získal ve hře 17 bodů, hráč B 8 bodů, rozdíl je tedy 9 bodů. Výsledek A = 10 + (9/2) => 10 + 5 = 15, výsledek B = 10 + (-9/2) => 10 - 5 = 5.
Maximum bodů získaných z jedné bitvy je 20, minimum 0.

Maelstrom of War
Popis získávání bodů za plnění úkolů z karet naleznete na straně 226 pravidel (Tactical objectives) a doplňme ho několika upřesněními, které jsou uvedena na začátku těcho propozic.
Množství losovaných karet upřesňuje zadání mise.

Objectives Markers
V každé hře je na ploše rozmístěno vždy šest markerů (neplatí pro Eternal War - The Relic, tam jich bude 6 + 1). Každý slouží pro účely Maelstrom of War (marker je označený číslem) a některé zároveň slouží i pro účely Eternal War (hráči se před rozmisťováním markerů dohodnou, o které se jedná).

Mission Pack

- beta version (může dojít k drobným změnám)

1. mise
Deploy: Search and Destroy
Eternal War: Frontline Warfare (Objektivy 1-4) (ChA strana 68)
Maelstrom of War: Cleanse And Capture (Rulebook strana 230)

2. mise
Deploy: Dawn of War
Eternal War: Scorched Earth (Objektivy 1-6) (ChA strana 70)
Maelstrom of War: Spoils of War (Rulebook strana 233)

3. mise
Deploy: Front-Line Assault
Eternal War: Karak harvest - za každý držený objective na konci players turnu je 1bod.
Objektivy se v této misi dávají pevně do středů šestinek stolu.
Maelstrom of War: Tactical Gambit (ChA strana 76)

4. mise
Deploy: Hammer and Anvil
Eternal War: Resupply Drop (ChA strana 69)
Maelstrom of War: Tactical Escalation  (Rulebook strana 232)

5. mise
Deploy: Vanguard strike
Eternal War: Secure and Control + Relic (objectiv je za 4b, neseny relic za 3b, kontrolovany za 2b) (Rulebook strana 222+223)
Maelstrom of War: Contact Lost (Rulebook strana 231)

Harmonogram turnaje

Turnaj počítá s časovou dotací tří hodin na jednu hru. Třicet minut před koncem bude vyhlášeno upozornění a po něm se NESMÍ začínat další game turn. Po 180 minutách hry je DICE DOWN. Hráči, kteří nepřinesou výsledky nejpozději do deseti minut po dice down budou penalizováni ztrátou pěti turnajových bodů (každý z dvojice).

Sobota
9:00 - zahájení registrací
9:30 - zahájení turnaje
10:00 - 13:00 - první hra
13:30 - 16:30 - druhá hra
17:00 - 20:00 - třetí hra

Neděle
8:00 - 11:00 - čtvrtá hra
11:30 - 14:30 - pátá hra
15:15 - vyhlášení výsledků

Herní pomůcky

Kromě běžných pomůcek (metr, kostky) je potřeba, aby každý hráč disponoval sadou šesti objective markerů (ideálně podstavce velikosti 40mm očíslované 1 - 6).
Pro potřeby měření vzdáleností od žetonu ve "3d" uvažujeme "výšku" (a někdy i "hloubku") žetonu dva palce.
Na turnaji je možné využívat digitální herní pomůcku WH40K: Dice Companion

Hráči musí mít se sebou pravidla a veškeré materiály, na které se odkazují pravidla používaná jejich armádou (kodex, index, update, dataslates, faq, apod.). A to buď v papírové podobě, nebo v elektronické - ale MOBILNÍ (pdf soubor v notebooku, kterému trvá deset minut nabootovat nebo nenaběhne bez připojení na síť, NENÍ mobilní verze). Pokud nastane pravidlový rozpor, tak musíte být schopni svoji "pravdu" doložit. Rozhodčí nebude mít dostatek prostoru pro složité dohledávání např. na internetu, a pokud nebudete disponovat potřebnými podklady, pak bude spor rozhodnut ve váš neprospěch.

Jak se přihlásit

Pro úspěšné přihlášení musíte splnit několik úkonů.

1. Zaslání registrace přes formulář  a zaslání rosteru na email (karak.rinn@gmail.com)
Tričko bude letos světlé a jako vždy nebudete až do konce vědět, jaký bude mít motiv. Cena trička je 330 Kč.

2. Zaplacení registračního poplatku. Na účet 670100-2207284767/6210 zašlete do 5. 11. 2018 částku 250 Kč (nebo 580 Kč v případě, že chcete tričko) (částka musí být připsána na účet nejpozději 5. 11. 2018). Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať mohu spárovat platbu.
Registrovaní hráči, kteří nezašlou registrační poplatek do daného data budou ze seznamu vyškrtnuti.
Poplatek je vratný v plné výši do 5. 11. 2018.
Hráči mimo ČR mají možnost zaplatit až na místě v hotovosti, prosím o kontaktování emailem nebo na Hofylandu či Facebooku.

3. Zaslání výpisu armády (rosteru). Nejpozději do 5. 11. 2018 (23:59) zašlete na výše uvedenou adresu konečnou verzi rosteru vaší armády. Prosím, zasílejte pouze ve formátech: pdf nebo txt. Výpisy budou uveřejněny za účelem kontroly a eliminace chyb. Do 16. 11. 2018 je možné posílat opravné rostery - hlavně v případě, že naleznete faktickou chybu, kdy roster není legální.
Nesplnění této povinnosti nebo změna skladby armády po 16. 11. 2018 bude pokutována částkou 100 Kč vybíranou v den turnaje.

Zaslaný roster musí být buď ve formátu pdf (ideálně) a nebo txt. Důležitá je především přehlednost a čitelnost - u každé jednotky musí být jasné její vybavení (bodově ohodnocené) a finální cena jednotky.

BIT burza na Karaku

Máte-li doma přebytečné zbytky a doplňky k modelům, nebo i celé modely kterých se chcete za rozumnou cenu zbavit, vezměte je s sebou. Hodláme během soboty udělat na pár stolech bit burzu, kde se budete moct ve volných chvílích porochnit v serepetičkách. Pokyny pro zájemce jsou následující:

Drobné volně sypané bity za jednotnou cenu doneste v krabičkách (aby se v nich dalo hrabat), roztříděné aspoň podle armád.
Modely v neslepeném stavu nebo sady bitů které chcete prodat jako celek doneste v samosvarných pytlících (aby do nich bylo vidět).
Na krabičku/pytlík napište lihovkou vaše jméno a cenu.

Obecné informace

Místo konání turnaje bude přístupné od pátku od cca 19 hodin. Turnaj začíná v sobotu v 9:00 registrací dorazivších.
Na místě je možné nocovat ve spartakiádních podmínkách. Součástí turnaje je i dobře zásobený bufet.
Turnaj se koná na půdě školy, takže je zakázáno kouření. Taktéž je zakázáno nosit do prostor školy a tělocvičny jakékoliv zbraně.
Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z turnaje kohokoliv, kdo se bude chovat nepřístojně. Například pod vlivem alkoholu. Prosím, neberte to jako šikanu, ale dlouhodobé pořádání turnajů Karak Rinn je spojené s dodržováním nějakých podmínek a nepřipadá v úvahu, že by tyto podmínky nebyly dodrženy.
Vstup do tělocvičen je podmíněn použitím domácí/sportovní obuvi.

úterý 26. září 2017

Black Plague Karak

Propozice turnaje

Rád bych vás pozval na víkend 11. - 12. 11. do Hradce Králové na warhammerový turnaj.
Bude se hrát Warhammer 40.000 dle pravidel osmé edice na 2000 bodů.

Co je Karak

Karak je víkendová akce, kde se můžete zůčastnit hlavního turnaje ve Warhammer 40.000 nebo doplňkových turnajů a her (například Horus Heresy, Dystopian Wars, apod.). Naší snahou je připravit zázemí pro fajn víkend, kde si užijete hraní her, povídání s kamarády ať už stávajícími či novými, okouknete armády ostatních hráčů a sami se pochlubíte tou svou. I přesto, že se jedná o turnaj, tak je důležitější strávit príma čas než rozdrtit nepřítele.

Omezení

V historii Karaku už jsme hráli podle několika různých rule-setů. A i letos nás čeká změna. Již několik měsíců je v platnosti osmá edice W40k a my budeme samozřejmě hrát podle těchto pravidel. A protože chceme, aby bylo hraní trochu odlehčené, tak bude stavba armád a samotná hra lehce upravena:

 • Armáda musí být Battleforged a nesmí bodově přesáhnout 2000 bodů.
 • Armáda se může skládat až ze tří detachmentů.
 • Alespoň jeden detachment musí být z kategorie Patrol/Batallion/Brigade a musí mít hodnotu alespoň 1001 bodů.
 • Žádná jednotka se v armádě nesmí opakovat víc jak třikrát (příklad: SM Razorback může být v listu zahrnut maximálně třikrát). Klíčem pro toto omezení je celý název Datasheetu (příklad: jednotku Stormraven Gunship je možné mít v armádě pouze třikrát bez ohledu, jestli se jedná o SrGs z Index Imperium 1 nebo z Codex: Adeptus Astartes Space Marines) - toto omezení NEPLATÍ pro Deathwatch Kill Team jednotku.
 • Pro stavbu armády lze použít kodexy (a jiné zdroje), teré byly regulérně vydány nejpozději 3. 11. 2017

Další úpravy

Výhodu výběru části stolu pro deployment získá hráč určený rozhozem kostkou.
Výhodu určení začínající strany získá hráč určený rozhozem kostkou (hráč, který první ukončil deploy získá +1 k tomuto hodu).
V jednom kole je možné zahrát maximálně 3 Tactical objectives karty.
Tactical objective kartu, kterou nelze ani hypoteticky splnit hráč okamžitě odhodí a lízne si kartu novou.
Modely/jednotky s Battlefield Role: Flyer se nepočítají jako jednotky zabraňující Sudden Death (str. 215)
Stratagem Command Re-Roll není možné používat před začátkem prvního kola hry.

Požadavky na armádu

Na Karaku můžete použít jen modely, které splňují podmínky Full Paint a WYSIWYG. Popíši podrobněji.
Full Paint jsou modely, které jsou namalovány. Jsou namalovány úplně. Je vcelku jedno, kolik je na modelu barev, důležitý je finální dojem. Pokud máte pocit, že model není namalován, tak tento pocit bývá zpravidla správný. Namalovaný model má i zpracovaný podstavec. Opět, pokud jste na vážkách, obraťte se na mě, já vám poradím.
Wysiwyg - i v osmé edici je důležité, aby bylo na první pohled jasné, kde je kdo v jednotce. Proto musíte modelově odlišit všechny speciální zbraně (vybavení) v jednotkách. Dám příklad: SW Grey Hunters obsahující 2x plasma gun, wulfena, totem a Wolf guard v TDA s combiplasma bolterem. Pokud se na tuto jednotku podívám, tak musím jasně vidět, který z vojáků nese plasma gun, který má totem (tedy asi nějakou vlajku) a který je "nějak zvláštní" že to bude wulfen (ideálně využiji originální model). Wolf gardistu poznám velmi snadno, protože bude mít jiný typ zbroje a combi zbraň. V případě, že bude mít WG dokoupenou melta bombu, tak ji ne nutně musí modelově mít. Tento model už je dostatečně "vytažen" zpoza ostatních. Jiná situace by byla, pokud by v jednotce byli WG dva a lišili se právě tou melta bombou, pak by bylo potřeba modelově zvýraznit i ji. Určitě nestačí tvrdit, že ten model s červeným mečem (ostatní mají modrý) je např. wulfen (poznámka: vím, že dle aktuálního kodexu tato jednotka postavit nejde, ale pro popis WYSIWYG můžeme tento příklad využít). Pokud si nejste jisti, tak proveďte jednoduchý test. Poproste někoho, kdo nezná vaši armádu, ale rozumí danému kodexu, ať se podívá na zkoumanou jednotku a řekne vám, co obsahuje.
Problematika "Count As", tedy využívání jiných modelů. Na turnaji se nesmí využívat proxy modely (například model imperiálního gardisty, který by znázorňoval Fire Warriora z kodexu Tau). Je ale možné využívat alternativní modely (jiní výrobci, konverze, apod.). Tento přístup rozhodně vede k zajímavému ztvárnění armád a je definitivně vítán. Ale, prosím, využívejte Count As jen v tom případě, že pozvednete výtvarnou stránku armády. Nesmí to vést k matení protivníka a stále modely musí dodržovat výše uvedené podmínky. Pokud hodláte hrát CA unikátní model, který má existující model (například Inquisitor Coteaz), tak jedině v případě, že jste motivování VÝRAZNÝM estetickým vylepšením existujícího modelu (například mimořádná konverze).
Modely, které nesplní tyto podmínky, není možné použit v turnajových hrách. A to je míněno naprosto vážně a bude vynucováno i pokud by to mělo vést k hraní s nekompletní armádou.

Co dělat v případě, že nemám dost namalovaných modelů, protože jsem začátečník?
Není potřeba si zoufat. Je nám jasné, že to chvíli trvá, než jeden všechny modely namaluje. Na Karak se můžete registrovat jako "začátečník" a nebude na vás povinost Full Paint platit. Kontaktujte organizátora a domluvte se s ním. Jistou "daní" za tuto úlevu je pak fakt, že začátečník nemůže bodovat v TOP10 žebříčku.

Hodnocení her

Výsledek hry bude ovlivňovat více faktorů:


 • Eternal War - v popisu mise bude upřesněno, kolik vítězných bodů hráč získá při splnění úkolu (zpravidla se jedná o kontrolování objectivu na konci hry)
 • Pomocné body - First Blood, Slay the Warlord, Linebreaker
 • Maelstrom of War - body získané v průběhu hry za splněné úkoly losovaných karet (podrobnosti viz dále)
 • Kill Points - hráč může získat maximálně o šest bodů víc než jeho (méně úspěšný) protivník


Na konci hry sečtete všechny body, které jste získali a skóre hry zjistíte následujícím výpočtem: 10 + (rozdíl nahraných bodů obou hráčů / 2 [zaokrouhleno nahoru]). Příklad: hráč A získal ve hře 17 bodů, hráč B 8 bodů, rozdíl je tedy 9 bodů. Výsledek A = 10 + (9/2) => 10 + 5 = 15, výsledek B = 10 + (-9/2) => 10 - 5 = 5.
Maximum bodů získaných z jedné bitvy je 20, minimum 0.

Maelstrom of War

Popis získávání bodů za plnění úkolů z karet naleznete na straně 226 pravidel (Tactical objectives) a doplňme ho několika upřesněními:

Pokud vylosujete úkol, který nelze teoreticky splnit (např.: znič soupeři letadlo, ale soupeř nemá (již) žádné letadlo (ani v rezervách)), pak tuto kartu vyřadím a losuji jinou.
Pokud karty v balíčku dojdou, tak již není možné žádné další losovat.
Pokud splněný úkol dává náhodný počet bodů, pak platí, že D3=2 a D6=4 (nehází se koustkou)

Množství losovaných karet upřesňuje zadání mise.

Objectives Markers

V každé hře je na ploše rozmístěno vždy šest markerů (neplatí pro Eternal War - The Relic, tam jich bude 6 + 1). Každý slouží pro účely Maelstrom of War (marker je označený číslem) a některé zároveň slouží i pro účely Eternal War (hráči se před rozmisťováním markerů dohodnou, o které se jedná).

Mission Pack

Popis jednotlivých her bude upřesněn později

Harmonogram turnaje

Turnaj počítá s časovou dotací tří hodin na jednu hru. Třicet minut před koncem bude vyhlášeno upozornění a po něm se NESMÍ začínat další game turn. Po 180 minutách hry je DICE DOWN. Hráči, kteří nepřinesou výsledky nejpozději do deseti minut po dice down budou penalizováni ztrátou pěti turnajových bodů (každý z dvojice).

Sobota
9:00 - zahájení registrací
9:30 - zahájení turnaje
10:00 - 13:00 - první hra
13:30 - 16:30 - druhá hra
17:00 - 20:00 - třetí hra

Neděle
8:00 - 11:00 - čtvrtá hra
11:30 - 14:30 - pátá hra
15:15 - vyhlášení výsledků

Herní pomůcky

Kromě běžných pomůcek (metr, kostky) je potřeba, aby každý hráč disponoval sadou šesti objective markerů (ideálně podstavce velikosti 40mm očíslované 1 - 6).
Pro potřeby měření vzdáleností od žetonu ve "3d" uvažujeme "výšku" (a někdy i "hloubku") žetonu dva palce.

Hráči musí mít se sebou pravidla a veškeré materiály, na které se odkazují pravidla používaná jejich armádou (kodex, index, update, dataslates, faq, apod.). A to buď v papírové podobě, nebo v elektronické - ale MOBILNÍ (pdf soubor v notebooku, kterému trvá deset minut nabootovat nebo nenaběhne bez připojení na síť, NENÍ mobilní verze). Pokud nastane pravidlový rozpor, tak musíte být schopni svoji "pravdu" doložit. Rozhodčí nebude mít dostatek prostoru pro složité dohledávání např. na internetu, a pokud nebudete disponovat potřebnými podklady, pak bude spor rozhodnut ve váš neprospěch.

Jak se přihlásit

Pro úspěšné přihlášení musíte splnit několik úkonů.

1. Zaslání registrace přes formulář  a zaslání rosteru na email (karak.rinn@gmail.com)
Tričko bude letos tmavé (ale ne černé) a jako vždy nebudete až do konce vědět, jaký bude mít motiv. Cena trička je 330 Kč.

2. Zaplacení registračního poplatku. Na účet 670100-2207284767/6210 zašlete do 30. 10. 2017 částku 250 Kč (nebo 580 Kč v případě, že chcete tričko) (částka musí být připsána na účet nejpozději 31. 10. 2017). Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať mohu spárovat platbu.
Registrovaní hráči, kteří nezašlou registrační poplatek do daného data budou ze seznamu vyškrtnuti.
Poplatek je vratný v plné výši do 31. 10. 2016.
Hráči mimo ČR mají možnost zaplatit až na místě v hotovosti, prosím o kontaktování emailem nebo na Hofylandu.

3. Zaslání výpisu armády (rosteru). Nejpozději do 31. 10. 2017 (23:59) zašlete na výše uvedenou adresu konečnou verzi rosteru vaší armády. Prosím, zasílejte pouze ve formátech: pdf nebo txt. Výpisy budou uveřejněny za účelem kontroly a eliminace chyb. Do 7. 11. 2017 je možné posílat opravné rostery - hlavně v případě, že naleznete faktickou chybu, kdy roster není legální.
Nesplnění této povinnosti nebo změna skladby armády po 7. 11. 2017 bude pokutována částkou 100 Kč vybíranou v den turnaje.

Zaslaný roster musí být buď ve formátu pdf (ideálně) a nebo txt. Důležitá je především přehlednost a čitelnost - u každé jednotky musí být jasné její vybavení (bodově ohodnocené) a finální cena jednotky.

BIT burza na Karaku

Máte-li doma přebytečné zbytky a doplňky k modelům, nebo i celé modely kterých se chcete za rozumnou cenu zbavit, vezměte je s sebou. Hodláme během soboty udělat na pár stolech bit burzu, kde se budete moct ve volných chvílích porochnit v serepetičkách. Pokyny pro zájemce jsou následující:

 1. Drobné volně sypané bity za jednotnou cenu doneste v krabičkách (aby se v nich dalo hrabat), roztříděné aspoň podle armád.
 2. Modely v neslepeném stavu nebo sady bitů které chcete prodat jako celek doneste v samosvarných pytlících (aby do nich bylo vidět).
 3. Na krabičku/pytlík napište lihovkou vaše jméno a cenu.

Obecné informace

Místo konání turnaje bude přístupné od pátku od cca 19 hodin. Turnaj začíná v sobotu v 9:00 registrací dorazivších.
Na místě je možné nocovat ve spartakiádních podmínkách. Součástí turnaje je i dobře zásobený bufet.
Turnaj se koná na půdě školy, takže je zakázáno kouření.
Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z turnaje kohokoliv, kdo se bude chovat nepřístojně. Například pod vlivem alkoholu. Prosím, neberte to jako šikanu, ale dlouhodobé pořádání turnajů Karak Rinn je spojené s dodržováním nějakých podmínek a nepřipadá v úvahu, že by tyto podmínky nebyly dodrženy.
Vstup do tělocvičen je podmíněn použitím domácí/sportovní obuvi.

Errata 22. 10.2017

Drobné úpravy k propozicím.

 • Modely/jednotky s Battlefield Role: Flyer nemohou držet ani kontestovat objektivy ani nezabraňují Sudden Death (str. 215)
 • Pro frakce, které zatím nedostaly svůj kodex platí, že troops jednotky v čistých detachmentech získávají pravidlo Objective Secured (ekvivalent pravidel Defenders of Humanity ze Space Marines kodexu, či Despoilers of Galaxy z Chaos Space Marines kodexu). Seznam frakcí je na konci těchto pravidel.

seznam faction pro pravidlo Objective Secured

 • Adeptus Custodes
 • Adeptus Ministorum
 • Adeptus Mechanicus
 • Astra Militarum
 • Astra Telepathica
 • Blood Angels
 • Dark Angels
 • Deathwatch
 • Death Guard
 • Drukhari
 • Eldar Craftworlds
 • Grey Knights
 • Genestealer Cult
 • Harlequins
 • Chaos Daemons
 • Heretic Astartes
 • Inquisition
 • Legion of the Damned
 • Necron
 • Officio Assassinorum
 • Orks
 • Questor Imperialis
 • Questor Traitoris
 • Sisters of Silence
 • Space Marines
 • Space Wolves
 • T'au Empire
 • Thousand Sons
 • Tyranids
 • Ynnari
Mise, které se na Karaku budou hrát (pravděpodobně - stále ještě probíhá jisté upřesňování)


MISE 1
 • Eternal War: Retrieval Mission – 6 objectives (1 až 4 jsou za 3 VP na konci hry, 5&6
 • se používají jen na Maelstrom mise)
 • Maelstrom of War: Cleanse and Capture
 • Pomocné: Linebreaker, First Blood, Slay the Warlord, Killpointy
 • Deployment: Spearhead Assault
MISE 2
 • Eternal War: The Scouring
 • Maelstrom of War: Deadlock
 • Pomocné: Linebreaker, First Blood, Slay the Warlord, Killpointy
 • Deployment: Search And Destroy
MISE 3
 • Eternal War: Big Guns Never Tire (1 až 4 jsou za 3 VP na konci hry, 5&6 se používají
 • jen na Maelstrom mise)
 • Maelstrom of War: Spoils of War
 • Pomocné: Linebreaker, First Blood, Slay the Warlord, Killpointy
 • Deployment: Vanguard Strike.
MISE 4
 • Eternal War: Secure and Control Tire (1 až 2 jsou za 3 VP na konci hry a pokládají se
 • po zvolená deploy zóny, 3-6 se používají jen na Maelstrom mise)
 • Maelstrom of War: Contact Lost
 • Pomocné: Linebreaker, First Blood, Slay the Warlord, Killpointy
 • Deployment: Dawn of War
MISE 5
 • Eternal War: Relic (upravený)
 • Maelstrom of War: Contact Lost
 • Pomocné: Linebreaker, First Blood, Slay the Warlord, Killpointy
 • Deployment: Front-line Assault
 • Dodatky: V této misi umístěte na stůl ne jeden, ale dva Reliky. Umístění každého z
 • nich je 24 palců od delší hrany stolu a 18 palců od kratší. Na konci za každý nesený
 • Relic obdrží hráč 4VP, pokud Relic není nesen, ale jen kontrolován jednotkou do 3
 • palců, hráč obdrží 2VP. Pozor Relic v 8e není objective.
Upřesnění počítání vítězných bodů

 1. Každý z hráčů sečte Killpointy za zničené jednotky. Za každou zcela zničenou jednotku jsou 2 KP a 1KP za jednotku která má na konci méně nežli 1/2 počátečního počtu životů/modelů. Kdo získal více KP si může přičíst 1VP za každé celé 2KP rozdílu mezi hráči až do výše 6VP.
 2. Přičtěte VP za Eternal War objectives
 3. Přičtěte VP za kartičky z Maelstrom misí
 4. Přičtěte VP za Linebreaker, First Blood, Slay the Warlord
 5. Udělejte rozdíl mezi VP obou hráčů. Podělte dvěmi, zaokrouhlete výsledek nahoru a přičtěte 10. To je váš výsledek hry.
Příklad:
Komplikátor hraje s Plešounem. Komplikátor získal 10KP. Plešoun získal 5KP. Komplikátor tedy získá tedy 2VP za KP. Dále Komplikátor získal First blood, 6 VP za Eternal War a 7VP za kartičky. Plešoun získal Linebreaker, 4 VP za Eternal War a 8VP za kartičky.
Komplikátor získal 2+1+6+7 = 16VP
Plešoun získal 1+4+8 = 13VP
Skore je tedy 10 + (16-13)/2 == 12 : 8 ve prospěch Komplikátora.

neděle 23. října 2016

There Could Be Only One Karak

Propozice turnaje

Rád bych vás pozval na víkend 12. - 13. 11. do Hradce Králové na warhammerový turnaj.
Bude se hrát Warhammer 40.000 dle sedmé edice na 1750 bodů. V platnosti budou následující omezení.

Omezení

Armáda se musí skládat minimálně z jednoho primárního Combined Arms Detachment (nebo jeho alternativou - detachmentem, který CAD nahrazuje) a volitelně pak z až jednoho dalšího sekundárního zdroje (AD, CAD, formace,...).
Jsou povoleny Super Heavy a Gargantuan elementy v počtu nula až jeden. Bodová hodnota elementu nesmí přesáhnout 590 bodů
Dataslates které jsou formací nebo detachmentem mohou být použity jako sekundární zdroj.
Ostatní dataslates (například Cypher) jsou také povoleny.
Je možné využít pravidla pro stavbu armád z Imperial Armour a také jednotky z Imperial Armour. Vždy pouze podle aktuálního zdroje (knihy).
Jsou dovoleny následující fortifikace: skyshield landing pad , bastion, aegis defense line, honoured imperium, wall of martyrs: line/emplacement/bunker/weapon battery a void shield generator, tak jak jsou popsány v Stronghold Assault.

Další úpravy

Pro účely skórování bodů z objectivů (ať už přes karty (Secure Objective X a pod.) nebo na konci hry) považujeme za skórující pouze modely INFANTRY (jakéhokoliv typu). Jinak řečeno, infantry model se musí nalézat do tří palců od objectivu.
Ostatní modely stále mohou skórování rušit, jak je obvyklé.
Non-Infantry modely (jednotky), které mají pravidlo Objective Secure, o toto pravidlo přicházejí.

Nejsou povoleny aliance typu Come the Apocalypse.

Through Attrition, Victory - hráč získá do hodnocení bitvy 1 KP za každé celé 3 wounds/hull points, které odstarní ze soupeřova Super Heavy / Gargantuan Creature elementu (ano, za zničeného Imperial Knight jsou tedy 2+1 KP). S ohledem na možnosti "opravování" modelů je prémiový KP bod přidělen jen "poprvé", když jsou prevedena poškození. O tento bod nelze přijít pokud je například element zcela vléčen nebo podobně.

Poznámka: součástí propozic je i upřesnění některých herní situací, dokument naleznete zde.

Poznámka: Ptejte se! Pokud vám při stavbě armády něco nebude jasné, tak se ptejte.

Požadavky na armádu

Na Karaku můžete použít jen modely, které splňují podmínky Full Paint a WYSIWYG. Popíši podrobněji.
Full Paint jsou modely, které jsou namalovány. Jsou namalovány úplně. Je vcelku jedno, kolik je na modelu barev, důležitý je finální dojem. Pokud máte pocit, že model není namalován, tak tento pocit bývá zpravidla správný. Namalovaný model má i zpracovaný podstavec. Opět, pokud jste na vážkách, obraťte se na mě, já vám poradím.
Wysiwyg - v sedmé edici je naprosto klíčové, aby bylo na první pohled jasné, kde je kdo v jednotce. Proto musíte modelově odlišit všechny speciální zbraně (vybavení) v jednotkách. Dám příklad: SW Grey Hunters obsahující 2x plasma gun, wulfena, totem a Wolf guard v TDA s combiplasma bolterem. Pokud se na tuto jednotku podívám, tak musím jasně vidět, který z vojáků nese plasma gun, který má totem (tedy asi nějakou vlajku) a který je "nějak zvláštní" že to bude wulfen (ideálně využiji originální model). Wolf gardistu poznám velmi snadno, protože bude mít jiný typ zbroje a combi zbraň. V případě, že bude mít WG dokoupenou melta bombu, tak ji ne nutně musí modelově mít. Tento model už je dostatečně "vytažen" zpoza ostatních. Jiná situace by byla, pokud by v jednotce byli WG dva a lišili se právě tou melta bombou, pak by bylo potřeba modelově zvýraznit i ji. Určitě nestačí tvrdit, že ten model s červeným mečem (ostatní mají modrý) je např. wulfen (poznámka: vím, že dle aktuálního kodexu tato jednotka postavit nejde, ale pro popis WYSIWYG můžeme tento příklad využít). Pokud si nejste jisti, tak proveďte jednoduchý test. Poproste někoho, kdo nezná vaši armádu, ale rozumí danému kodexu, ať se podívá na zkoumanou jednotku a řekne vám, co obsahuje.
Problematika "Count As", tedy využívání jiných modelů. Na turnaji se nesmí využívat proxi modely (například model imperiálního gardisty, který by znázorňoval Fire Warriora z kodexu Tau). Je ale možné využívat alternativní modely (jiní výrobci, konverze, apod.). Tento přístup rozhodně vede k zajímavému ztvárnění armád a je definitivně vítán. Ale, prosím, využívejte Count As jen v tom případě, že pozvednete výtvarnou stránku armády. Nesmí to vést k matení protivníka a stále modely musí dodržovat výše uvedené podmínky. Pokud hodláte hrát CA unikátní model, který má existující model (například Inquisitor Coteaz), tak jedině v případě, že jste motivování VÝRAZNÝM estetickým vylepšením existujícího modelu (například mimořádná konverze).
Modely, které nesplní tyto podmínky, není možné použit v turnajových hrách. A to je míněno naprosto vážně a bude vynucováno i pokud by to mělo vést k hraní s nekompletní armádou.

Hodnocení her

Výsledek hry bude ovlivňovat více faktorů:

 • Eternal War - v popisu mise bude upřesněno, kolik vítězných bodů hráč získá při splnění úkolu (zpravidla se jedná o kontrolování objectivu na konci hry)
 • Pomocné body - First Blood, Slay the Warlord, Linebreaker
 • Maelstrom of War - body získané v průběhu hry za splněné úkoly losovaných karet (podrobnosti viz dále)
 • Kill Points - hráč může získat maximálně o osm bodů víc než jeho (méně úspěšný) protivník

Na konci hry sečtete všechny body, které jste získali a skóre hry zjistíte následujícím výpočtem: 10 + (rozdíl nahraných bodů obou hráčů / 2 [zaokrouhleno nahoru]). Příklad: hráč A získal ve hře 17 bodů, hráč B 8 bodů, rozdíl je tedy 9 bodů. Výsledek A = 10 + (9/2) => 10 + 5 = 15, výsledek B = 10 + (-9/2) => 10 - 5 = 5.
Maximum bodů získaných z jedné bitvy je 20, minimum 0.

Maelstrom of War
Popis získávání bodů za plnění úkolů z karet naleznete na straně 136 pravidel (Tactical objectives) a doplňme ho několika upřesněními:

Pokud vylosujete úkol, který nelze teoreticky splnit (např.: znič soupeři letadlo, ale soupeř nemá (již) žádné letadlo (ani v rezervách)), pak tuto kartu vyřadím a losuji jinou.
Pokud vylosuji úkol, který již mám (jinak řečeno, měl bych před sebou dva totožné úkoly), kartu vracím zpět do balíčku a losuji novou.
Pokud karta říká, že získám za splnění úkolu víc jak jeden vítězný bod, pak získám přesně dva, bez ohledu na popis na kartě.
Pokud karty v balíčku dojdou, tak již není možné žádné další losovat.

Množství losovaných karet upřesňuje zadání mise.
Je možné používat základní tactical objectives stejně jako kodexové mutace. Ale vždy se musí hrát s kompletním (jedním) balíčkem - každý hráč má jeden. Pro hru samotnou je ideální mít originální balíček karet. Velmi vám to usnadní samotný herní mechanismus. Pokud ho nevlastníte, tak si můžete karty vyrobit, nebo si vytvořit losovací tabulku, kam budete zanášet, které "karty" jste vylosovali, které splnili a které odhodili (viz str. 137)

Objectives Markers
V každé hře je na ploše rozmístěno vždy šest markerů (neplatí pro Eternal War - The Relic, tam jich bude 6 + 1). Každý slouží pro účely Maelstrom of War (marker je označený číslem) a některé zároveň slouží i pro účely Eternal War (hráči se před rozmisťováním markerů dohodnou, o které se jedná).

Mission Pack
Popis jednotlivých her bude upřesněn později

Harmonogram turnaje

V sedmé edici se hra stala složitější a logicky se protáhla. Proto turnaj počítá s časovou dotací tří hodin na jednu hru. Třicet minut před koncem bude vyhlášeno upozornění a po něm se NESMÍ začínat další game turn. Po 180 minutách hry je DICE DOWN. Hráči, kteří nepřinesou výsledky nejpozději do deseti minut po dice down budou penalizováni ztrátou pěti turnajových bodů (každý z dvojice).

Sobota
9:00 - zahájení registrací
9:30 - zahájení turnaje
10:00 - 13:00 - první hra
13:30 - 16:30 - druhá hra
17:00 - 20:00 - třetí hra

Neděle
8:00 - 11:00 - čtvrtá hra
11:30 - 14:30 - pátá hra
15:15 - vyhlášení výsledků

Herní pomůcky

Kromě běžných pomůcek (metr, kostky) je potřeba, aby každý hráč disponoval sadou šesti objective markerů (ideálně podstavce velikosti 40mm očíslované 1 - 6). Vřele doporučujeme i pomůcku pro označení typu Mysterious Terrain.
Pro potřeby měření vzdáleností od žetonu ve "3d" uvažujeme "výšku" (a někdy i "hloubku") žetonu dva palce.

Hráči musí mít se sebou pravidla a veškeré materiály, na které se odkazují pravidla používaná jejich armádou (kodex, IA knihy, update, dataslates, faq.). A to buď v papírové podobě, nebo v elektronické - ale MOBILNÍ (pdf soubor v notebooku, kterému trvá deset minut nabootovat nebo nenaběhne bez připojení na síť, NENÍ mobilní verze). Pokud nastane pravidlový rozpor, tak musíte být schopni svoji "pravdu" doložit. Rozhodčí nebude mít dostatek prostoru pro složité dohledávání např. na internetu, a pokud nebudete disponovat potřebnými podklady, pak bude spor rozhodnut ve váš neprospěch.

Jak se přihlásit

Pro úspěšné přihlášení musíte splnit několik úkonů.

1. Zaslání registrace přes formulář  a zaslání rosteru na email (karak.rinn@gmail.com)
Tričko bude letos tmavé (černé) a jako vždy nebudete až do konce vědět, jaký bude mít motiv. Cena trička je 300 Kč.

2. Zaplacení registračního poplatku. Na účet 670100-2207284767/6210 zašlete do 31. 10. 2016 částku 250 Kč (nebo 550 Kč v případě, že chcete tričko) (částka musí být připsána na účet nejpozději 1. 11. 2016). Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať mohu spárovat platbu.
Registrovaní hráči, kteří nezašlou registrační poplatek do daného data budou ze seznamu vyškrtnuti.
Poplatek je vratný v plné výši do 1. 11. 2016.
Hráči mimo ČR mají možnost zaplatit až na místě v hotovosti, prosím o kontaktování emailem nebo na Hofylandu.

3. Zaslání výpisu armády (rosteru). Nejpozději do 31. 10. 2016 (23:59) zašlete na výše uvedenou adresu konečnou verzi rosteru vaší armády. Prosím, zasílejte pouze ve formátech: pdf nebo txt. Výpisy budou uveřejněny za účelem kontroly a eliminace chyb. Do 7. 11. 2016 je možné posílat opravné rostery - hlavně v případě, že naleznete faktickou chybu, kdy roster není legální.
Nesplnění této povinnosti nebo změna skladby armády po 7. 11. 2016 bude pokutována částkou 100 Kč vybíranou v den turnaje.

Formát rosteru, prosím o dodržení šablony:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PLAYER: playername
ARMY: primary army / Secondary army
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
COMBINED ARMS DETACHMENT “PRIMARY” : Codex (and supplement)
HQ 1: unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit]
HQ 2: …
TROOPS 1: unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit] IN TRANSPORT X
TROOPS 2: …
ELITES 1: unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit] IN TRANSPORT X
ELITES 2: …
FAST ATTACK 1 : …
HEAVY SUPPORT 1 : …
TRANSPORT 1 : unit (cost), upgrade (cost) [total cost unit]
TOTAL COMBINED ARMS DETACHMENT “PRIMARY” [total detachment]
“ALLIED” DETACHMENT: Codex (and supplement)
HQ 1 : unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit]
TROOPS 1 : unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit] IN TRANSPORT X
TROOPS 2 : …
ELITES 1 : …
FAST ATTACK 1 : …
HEAVY SUPPORT 1: …
TRANSPORT 1 : unit (cost), upgrade (cost) [total cost unit]
TOTAL “ALLIED” DETACHMENT [total detachment]
TOTAL : total army

Způsob přihlašování je poněkud přísný, ale je to z důvodu, že Karak má letos danou kapacitu 50 hráčů, kterou nebudeme navyšovat. Proto považuji za rozumné, aby byla pevně daná pravidla, která nám pomohou rychle a spolehlivě zpracovat všechny platné registrace.


Herní podložky
Ne většině W40K herních stolů naleznete herní podložky od GameMat.eu. A kromě toho, že se na nich superiózně hraje, tak budete mít možnost si tyhle zánovní krasavice odnést domů. Cena odkupu bude ještě upřesněna.

BIT burza na Karaku
Máte-li doma přebytečné zbytky a doplňky k modelům, nebo i celé modely kterých se chcete za rozumnou cenu zbavit, vezměte je s sebou. Hodláme během soboty udělat na pár stolech bit burzu, kde se budete moct ve volných chvílích porochnit v serepetičkách. Pokyny pro zájemce jsou následující:
1) Drobné volně sypané bity za jednotnou cenu doneste v krabičkách (aby se v nich dalo hrabat), roztříděné aspoň podle armád.
2) Modely v neslepeném stavu nebo sady bitů které chcete prodat jako celek doneste v samosvarných pytlících (aby do nich bylo vidět).
3) Na krabičku/pytlík napište lihovkou vaše jméno a cenu.
4) Příjem zboží bude probíhat od sobotního rána, vracení neprodaného zboží a výplata peněz v sobotu večer.

Obecné informace

Místo konání turnaje bude přístupné od pátku od cca 19 hodin. Turnaj začíná v sobotu v 9:00 registrací dorazivších.
Na místě je možné nocovat ve spartakiádních podmínkách. Součástí turnaje je i dobře zásobený bufet.
Turnaj se koná na půdě školy, takže je zakázáno kouření.
Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z turnaje kohokoliv, kdo se bude chovat nepřístojně. Například pod vlivem alkoholu. Prosím, neberte to jako šikanu, ale dlouhodobé pořádání turnajů Karak Rinn je spojené s dodržováním nějakých podmínek a nepřipadá v úvahu, že by tyto podmínky nebyly dodrženy.
Vstup do tělocvičen je podmíněn použitím domácí/sportovní obuvi.

neděle 31. ledna 2016

DKoK - Gorgon Armoured Assault Transport

Ahoj vespolek,
v rámci roztříštěnosti mé koncentrace postupně pracuji na mnoha projektech. Nové vznikají, jiné usínají a občas jsou některé zahrabány do hromady kompostu.

Dead Korps of Krieg ale pěkně bují. Nemá sice nyní maximální prioritu, ale nějaké modely občas přibudou.
Jedním, na které jsem se těšil, už od jeho vydání (tak nejmíň deset let zpět) je Gorgon Armoured Assault Transport. Prostě představa padesáti gardistů, kteří se vyhrnou z pozemní výsadkové lodi je neodolatelná.
A konečně jsem tento model dodělal! Edit: všimněte si, jak jsem zapoměl na skla reflektorů, no holt občas se něco přehlédne...

Gorgonu zahraji na nějaké pěkné Apocalypse a pro vás už mám samotné fotky.

Děkuji moc Pavlu Moorhedovi za nafocení tohodle macka.

úterý 1. prosince 2015

Construction Guides

Forge World

Imperial ArmourHorus HeresyGames Workshop

středa 23. září 2015

Karak Bloody Karak

Rád bych vás pozval na víkend 14. - 15. 11. do Hradce Králové na warhammerový turnaj.
Bude se hrát Warhammer 40.000 dle sedmé edice na 1650 bodů. V platnosti budou omezení typu Highlander.

Proč tato omezení? Nehledejte v tom žádnou šikanu, je to jen pokus, jak celou akci posunout do trochu jiné roviny, než jak jsme teď zvyklí. Cílem je uskutečnit akci, na které se pobavíte hraním wargaming her. A to ne hlavně ve smyslu, že protivníka porazíte (což samozřejmě není od věci), ale že po nějaké době uvidíte na stole jednotky, které znáte jen z neohmataných stránek kodexu a budete muset reagovat na jinou situaci na bojišti, než jste zvyklí. Pojďme to vyzkoušet, pojďme tomu dát šanci.

Omezení


 • Armáda se musí skládat minimálně z jednoho primárního Combined Arms Detachment (nebo jeho alternativou - detachmentem, který CAD nahrazuje) a volitelně pak z až jednoho dalšího sekundárního zdroje (AD, CAD, formace,...).
 • Nejsou povoleny Super Heavy a Gargantuan elementy.
 • Dataslates které jsou formací nebo detachmentem mohou být použity jako sekundární zdroj.
 • Ostatní dataslates (například Cypher) jsou také povoleny.
 • Je možné využít pravidla pro stavbu armád z Imperial Armour a také jednotky z Imperial Armour. Vždy pouze podle aktuálního zdroje (knihy).
 • Jsou dovoleny následující fortifikace: skyshield landing pad , bastion, aegis defense line, honoured imperium, wall of martyrs: line/emplacement/bunker/weapon battery, tak jak jsou popsána v Stronghold Assault. Pro bastion a aegis defence line jsou povoleny tyto upgrady: quadgun, icarus lascannon, comms relay. Ostatní nejsou povoleny.


Omezení Highlander


 • Každá non TROOP jednotka získává vlastnost Uniqe (je tedy možné vložit do armády každou jednotku pouze jednou).
 • Každá TROOP jednotka získává omezení 0-2 (TROOP jednotku můžete vložit do armády duplikovaně. Pozor, neplést s dedicated transport.)
 • Pojmenovaní charakteři se počítají teké jako nepojmenovaní. Tedy například Tigurius je zároveň i Librarian a tudíž není možné do armády zařadit JAK Tiguria TAK i Librariana. Toto pravidlo se vztahuje i na Lords of War, apod.
 • Unikátnost se vztahuje i na modelový typ. Je tedy například možné mít v armádě jen jeden Land Raider bez ohledu na jeho typ, jen jednoho Dreadnoughta bez ohledu jestli se jedná o Ironclad, Furioso, Librarian nebo Contemptor,...
 • Jednotky, které v rámci jednoho slotu mohou obsahovat více elementů (např. Ministorium Priest, 1-3) mohou být využity jen v minimálním počtu (tedy je možné zvolit jen jednoho kněze)
  • Výjimka: Astra Militarum Infantry Platoon má povolenou následující strukturu: 0-2 Infantry Platoon: 1 Platoon Comand Squad, 2 Infantry Squad, 0-1 Consripts Squad, 0-1 Heavy Weapons Squad, 0-1 Special Weapons Squad. U IA variant této jednotky prosím kontaktujte organizátora pro další informace.
 • Není možné v jednotce / squadroně zvedat množství modelů nad minimální (poviný) počet u Vehicle, Monster Creatures, Artillery
  • Příklad: Armáda Tyranids může obsahovat pouze jednu jednotku Carnifexů, která se bude skládat přesně z jednoho modelu Carnifexe
 • V armádě se mohou vyskytovat maximálně tři elementy od unit type (respektive varianta character) (neplatí pro infantry / infantry character a veškeré vehicles)
  • Příklad: Armáda Dark Angels může obsahovat například Caplain on bike, Ravenwing Black Knights a Ravenwing Bike Squad. Již není možné přidat například Ravenwing Attack Bike Squad
 • Úroveň aliancí se posouvá o jednu úroveň. Neexistují tedy Battle Brothers a aliance, které odpovídaly úrovní Come Apocalypse není možné vůbec využít.
  • Poznámka: vztahuje se i pro Space Marines rozdílných kapitul.
 • Nové jednotky (například Summoning) musí splňovat výše uvedené podmínky: 0-1 u non TROOPS, 0-2 u TROOPS
  • Příklad: kouzlem (nebo jakožto následek hodu na démonickou tabulku) se na stole objeví jednotka Pink Horrors. Pokud by vlastnící hráč aktuálně disponoval (na stole nebo v rezervách) dvěmi jinými jednotkami PH, tak je tato nová jednotka odstraněna ze hry (bez jakéhokoliv dalšího dopadu na hru, kill points, apod.)


Poznámka: součástí propozic bude "živá" příloha, kde budou uveřejňována další upřesnění a příklady k výše popsaným pravidlům.

Poznámka: Ptejte se! Pokud vám při stavbě armády něco nebude jasné, tak se ptejte.

Disclaimer: Poprosil bych všechny hráče, aby v sobě potlačili pud "hacknout" tato omezení a při stavbě armády dali přednost tomu, blísknout se pěknými modely a pestrými armádami. Tato omezení nejsou výzvou k tomu je překonat. Je nám jasné, že to jde.

Požadavky na armádu
Na Karaku můžete použít jen modely, které splňují podmínky Full Paint a WYSIWYG. Popíši podrobněji.
Full Paint jsou modely, které jsou namalovány. Jsou namalovány úplně. Je vcelku jedno, kolik je na modelu barev, důležitý je finální dojem. Pokud máte pocit, že model není namalován, tak tento pocit bývá zpravidla správný. Namalovaný model má i zpracovaný podstavec. Opět, pokud jste na vážkách, obraťte se na mě, já vám poradím.
Wysiwyg - v sedmé edici je naprosto klíčové, aby bylo na první pohled jasné, kde je kdo v jednotce. Proto musíte modelově odlišit všechny speciální zbraně (vybavení) v jednotkách. Dám příklad: SW Grey Hunters obsahující 2x plasma gun, wulfena, totem a Wolf guard v TDA s combiplasma bolterem. Pokud se na tuto jednotku podívám, tak musím jasně vidět, který z vojáků nese plasma gun, který má totem (tedy asi nějakou vlajku) a který je "nějak zvláštní" že to bude wulfen (ideálně využiji originální model). Wolf gardistu poznám velmi snadno, protože bude mít jiný typ zbroje a combi zbraň. V případě, že bude mít WG dokoupenou melta bombu, tak ji ne nutně musí modelově mít. Tento model už je dostatečně "vytažen" zpoza ostatních. Jiná situace by byla, pokud by v jednotce byli WG dva a lišili se právě tou melta bombou, pak by bylo potřeba modelově zvýraznit i ji. Určitě nestačí tvrdit, že ten model s červeným mečem (ostatní mají modrý) je např. wulfen (poznámka: vím, že dle aktuálního kodexu tato jednotka postavit nejde, ale pro popis WYSIWYG můžeme tento příklad využít). Pokud si nejste jisti, tak proveďte jednoduchý test. Poproste někoho, kdo nezná vaši armádu, ale rozumí danému kodexu, ať se podívá na zkoumanou jednotku a řekne vám, co obsahuje.
Problematika "Count As", tedy využívání jiných modelů. Na turnaji se nesmí využívat proxi modely (například model imperiálního gardisty, který by znázorňoval Fire Warriora z kodexu Tau). Je ale možné využívat alternativní modely (jiní výrobci, konverze, apod.). Tento přístup rozhodně vede k zajímavému ztvárnění armád a je definitivně vítán. Ale, prosím, využívejte Count As jen v tom případě, že pozvednete výtvarnou stránku armády. Nesmí to vést k matení protivníka a stále modely musí dodržovat výše uvedené podmínky. Pokud hodláte hrát CA unikátní model, který má existující model (například Inquisitor Coteaz), tak jedině v případě, že jste motivování VÝRAZNÝM estetickým vylepšením existujícího modelu (například mimořádná konverze).
Modely, které nesplní tyto podmínky, není možné použit v turnajových hrách. A to je míněno naprosto vážně a bude vynucováno i pokud by to mělo vést k hraní s nekompletní armádou.

Hodnocení her
Výsledek hry bude ovlivňovat více faktorů:


 • Eternal War - v popisu mise bude upřesněno, kolik vítězných bodů hráč získá při splnění úkolu (zpravidla se jedná o kontrolování objectivu na konci hry)
 • Pomocné body - First Blood, Slay the Warlord, Linebreaker
 • Maelstrom of War - body získané v průběhu hry za splněné úkoly losovaných karet (podrobnosti viz dále)
 • Kill Points - hráč může získat maximálně o osm bodů víc než jeho (méně úspěšný) protivník


Na konci hry sečtete všechny body, které jste získali a skóre hry zjistíte následujícím výpočtem: 10 + (rozdíl nahraných bodů obou hráčů / 2 [zaokrouhleno nahoru]). Příklad: hráč A získal ve hře 17 bodů, hráč B 8 bodů, rozdíl je tedy 9 bodů. Výsledek A = 10 + (9/2) => 10 + 5 = 15, výsledek B = 10 + (-9/2) => 10 - 5 = 5.
Maximum bodů získaných z jedné bitvy je 20, minimum 0.

Maelstrom of War
Popis získávání bodů za plnění úkolů z karet naleznete na straně 136 pravidel (Tactical objectives) a doplňme ho několika upřesněními:


 • Pokud vylosujete úkol, který nelze teoreticky splnit (např.: znič soupeři letadlo, ale soupeř nemá (již) žádné letadlo (ani v rezervách)), pak tuto kartu vyřadím a losuji jinou.
 • Pokud vylosuji úkol, který již mám (jinak řečeno, měl bych před sebou dva totožné úkoly), kartu vracím zpět do balíčku a losuji novou.
 • Pokud karta říká, že získám za splnění úkolu víc jak jeden vítězný bod, pak získám přesně dva, bez ohledu na popis na kartě.
 • Pokud karty v balíčku dojdou, tak již není možné žádné další losovat.


Množství losovaných karet upřesňuje zadání mise.
Je možné používat základní tactical objectives stejně jako kodexové mutace. Ale vždy se musí hrát s kompletním (jedním) balíčkem - každý hráč má jeden. Pro hru samotnou je ideální mít originální balíček karet. Velmi vám to usnadní samotný herní mechanismus. Pokud ho nevlastníte, tak si můžete karty vyrobit, nebo si vytvořit losovací tabulku, kam budete zanášet, které "karty" jste vylosovali, které splnili a které odhodili (viz str. 137)

Objectives Markers
V každé hře je na ploše rozmístěno vždy šest markerů (neplatí pro Eternal War - The Relic, tam jich bude 6 + 1). Každý slouží pro účely Maelstrom of War (marker je označený číslem) a některé zároveň slouží i pro účely Eternal War (hráči se před rozmisťováním markerů dohodnou, o které se jedná).

Mission Pack
Popis jednotlivých her bude upřesněn později

Harmonogram turnaje
V sedmé edici se hra stala složitější a logicky se protáhla. Proto turnaj počítá s časovou dotací tří hodin na jednu hru. Třicet minut před koncem bude vyhlášeno upozornění a po něm se NESMÍ začínat další game turn. Po 180 minutách hry je DICE DOWN. Hráči, kteří nepřinesou výsledky nejpozději do deseti minut po dice down budou penalizováni ztrátou pěti turnajových bodů (každý z dvojice).

Sobota
9:00 - zahájení registrací
9:30 - zahájení turnaje
10:00 - 13:00 - první hra
13:30 - 16:30 - druhá hra
17:00 - 20:00 - třetí hra

Neděle
8:00 - 11:00 - čtvrtá hra
11:30 - 14:30 - pátá hra
15:15 - vyhlášení výsledků

Herní pomůcky
Kromě běžných pomůcek (metr, kostky) je potřeba, aby každý hráč disponoval sadou šesti objective markerů (ideálně podstavce velikosti 40mm očíslované 1 - 6). Vřele doporučujeme i pomůcku pro označení typu Mysterious Terrain.
Pro potřeby měření vzdáleností od žetonu ve "3d" uvažujeme "výšku" (a někdy i "hloubku") žetonu dva palce.

Hráči musí mít se sebou pravidla a veškeré materiály, na které se odkazují pravidla používaná jejich armádou (kodex, IA knihy, update, dataslates, faq.). A to buď v papírové podobě, nebo v elektronické - ale MOBILNÍ (pdf soubor v notebooku, kterému trvá deset minut nabootovat nebo nenaběhne bez připojení na síť, NENÍ mobilní verze). Pokud nastane pravidlový rozpor, tak musíte být schopni svoji "pravdu" doložit. Rozhodčí nebude mít dostatek prostoru pro složité dohledávání např. na internetu, a pokud nebudete disponovat potřebnými podklady, pak bude spor rozhodnut ve váš neprospěch.

Jak se přihlásit
Pro úspěšné přihlášení musíte splnit několik úkonů.

1. Zaslání registračního emailu na adresu: karak.rinn@gmail.com
Email musí obsahovat následující informace: Jméno a příjmení (případně přezdívka), telefonický kontakt, armádu, za kterou hodláte hrát (detailně rozepište, z jakého zdroje stavíte první i (případně) druhý detachment (příklad: CAD (Astra Militarum) + AD (DKOK Assault Brigade) a zdroje pravidel, které vaše armáda využívá (pokračování příkladu: Codex: Astra Militarum a Imperial Armour vol. 12, The Fall of Orfeus)
Dále označte svůj (ne)zájem o tričko [tričko ANO/NE, S/M/L/XL/XXL/XXXL]. Tričko bude letos tmavé (černé nebo červené) a jako vždy nebudete až do konce vědět, jaký bude mít motiv.
Novinka 2.11.: Cena trička je 300 Kč

2. Zaplacení registračního poplatku. Na účet 670100-2207284767/6210 zašlete do 31. 10. 2015 částku 250 Kč (nebo 550 Kč v případě, že chcete tričko) (částka musí být připsána na účet nejpozději 3. 11. 2015). Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať mohu spárovat platbu.
Registrovaní hráči, kteří nezašlou registrační poplatek do daného data budou ze seznamu vyškrtnuti.
Poplatek je vratný v plné výši do 31. 10. 2015.
Hráči mimo ČR mají možnost zaplatit až na místě v hotovosti, prosím o kontaktování emailem nebo na Hofylandu.

3. Zaslání výpisu armády (rosteru). Nejpozději do 31. 10. 2015 (23:59) zašlete na výše uvedenou adresu konečnou verzi rosteru vaší armády. Prosím, zasílejte pouze ve formátech: pdf nebo txt. Výpisy budou uveřejněny za účelem kontroly a eliminace chyb. Do 7. 11. 2015 je možné posílat opravné rostery - hlavně v případě, že naleznete faktickou chybu, kdy roster není legální.
Nesplnění této povinnosti nebo změna skladby armády po 7. 11. 2015 bude pokutována částkou 100 Kč vybíranou v den turnaje.

Formát rosteru, prosím o dodržení šablony:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PLAYER: playername
ARMY: primary army / Secondary army
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
COMBINED ARMS DETACHMENT “PRIMARY” : Codex (and supplement)
HQ 1: unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit]
HQ 2: …
TROOPS 1: unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit] IN TRANSPORT X
TROOPS 2: …
ELITES 1: unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit] IN TRANSPORT X
ELITES 2: …
FAST ATTACK 1 : …
HEAVY SUPPORT 1 : …
TRANSPORT 1 : unit (cost), upgrade (cost) [total cost unit]
TOTAL COMBINED ARMS DETACHMENT “PRIMARY” [total detachment]
“ALLIED” DETACHMENT: Codex (and supplement)
HQ 1 : unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit]
TROOPS 1 : unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit] IN TRANSPORT X
TROOPS 2 : …
ELITES 1 : …
FAST ATTACK 1 : …
HEAVY SUPPORT 1: …
TRANSPORT 1 : unit (cost), upgrade (cost) [total cost unit]
TOTAL “ALLIED” DETACHMENT [total detachment]
TOTAL : total army

Způsob přihlašování je poněkud přísný, ale je to z důvodu, že Karak má letos danou kapacitu 50 hráčů, kterou nebudeme navyšovat. Proto považuji za rozumné, aby byla pevně daná pravidla, která nám pomohou rychle a spolehlivě zpracovat všechny platné registrace.

Side-Events
Součástí Karaku nebude pouze turnaj ve W40K, ale i několik dalších akcí. K dnešnímu dni je nahlášeno:


 • Dystopian Wars, turnaj, kontakt: Shadowulf
 • Horus Heresy, promo, kontakt: Theemptyone
 • Stolní hry, volné hraní, kontakt: Zoltan
 • Burza bitů, burza, kontakt: Ironskull


Poznámka: pokud nejste součástí komunitního serveru Hofyland, tak vám kontakty asi mnoho neříkají. V tom případě zanechte zprávu v komentářích a já předám do potřebných rukou/uší/očí

Novinka! (11.10.2015)
Ne většině W40K herních stolů naleznete herní podložky od GameMat.eu. A kromě toho, že se na nich superiózně hraje, tak budete mít možnost si tyhle zánovní krasavice odnést domů. Zatímco fungl nová výjde na 1886 Kč, tak ta naše po pěti hrách už jen na 1250 Kč. Mě to zní docela dobře.


Novinka! (2.11.2015)
BIT burza na Karaku 
Máte-li doma přebytečné zbytky a doplňky k modelům, nebo i celé modely kterých se chcete za rozumnou cenu zbavit, vezměte je s sebou. Hodláme během soboty udělat na pár stolech bit burzu, kde se budete moct ve volných chvílích porochnit v serepetičkách. Pokyny pro zájemce jsou následující:
1) Drobné volně sypané bity za jednotnou cenu doneste v krabičkách (aby se v nich dalo hrabat), roztříděné aspoň podle armád.
2) Modely v neslepeném stavu nebo sady bitů které chcete prodat jako celek doneste v samosvarných pytlících (aby do nich bylo vidět).
3) Na krabičku/pytlík napište lihovkou vaše jméno a cenu.
4) Příjem zboží bude probíhat od sobotního rána, vracení neprodaného zboží a výplata peněz v sobotu večer.
5) Burzu bude obsluhovat nehrající zevloun IRONSKULL, případné dotazy směřujte do jeho pošty.

Obecné informace
Místo konání turnaje bude přístupné od pátku od cca 19 hodin. Turnaj začíná v sobotu v 9:00 registrací dorazivších.
Na místě je možné nocovat ve spartakiádních podmínkách. Součástí turnaje je i dobře zásobený bufet.
Turnaj se koná na půdě školy, takže je zakázáno kouření.
Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z turnaje kohokoliv, kdo se bude chovat nepřístojně. Například pod vlivem alkoholu. Prosím, neberte to jako šikanu, ale dlouhodobé pořádání turnajů Karak Rinn je spojené s dodržováním nějakých podmínek a nepřipadá v úvahu, že by tyto podmínky nebyly dodrženy.
Vstup do tělocvičen je podmíněn použitím domácí/sportovní obuvi.

Disclaimer
Jedná se o první verzi propozic. Text bude pravděpodobně měněn v detailech a doplněn o některé části. Je nyní opravdu složité vytvořit co nejkompaktnější podobu propozic, které by maximálně standardizovali průběh turnaje. Děkuji za pochopení.