středa 23. září 2015

Karak Bloody Karak

Rád bych vás pozval na víkend 14. - 15. 11. do Hradce Králové na warhammerový turnaj.
Bude se hrát Warhammer 40.000 dle sedmé edice na 1650 bodů. V platnosti budou omezení typu Highlander.

Proč tato omezení? Nehledejte v tom žádnou šikanu, je to jen pokus, jak celou akci posunout do trochu jiné roviny, než jak jsme teď zvyklí. Cílem je uskutečnit akci, na které se pobavíte hraním wargaming her. A to ne hlavně ve smyslu, že protivníka porazíte (což samozřejmě není od věci), ale že po nějaké době uvidíte na stole jednotky, které znáte jen z neohmataných stránek kodexu a budete muset reagovat na jinou situaci na bojišti, než jste zvyklí. Pojďme to vyzkoušet, pojďme tomu dát šanci.

Omezení


 • Armáda se musí skládat minimálně z jednoho primárního Combined Arms Detachment (nebo jeho alternativou - detachmentem, který CAD nahrazuje) a volitelně pak z až jednoho dalšího sekundárního zdroje (AD, CAD, formace,...).
 • Nejsou povoleny Super Heavy a Gargantuan elementy.
 • Dataslates které jsou formací nebo detachmentem mohou být použity jako sekundární zdroj.
 • Ostatní dataslates (například Cypher) jsou také povoleny.
 • Je možné využít pravidla pro stavbu armád z Imperial Armour a také jednotky z Imperial Armour. Vždy pouze podle aktuálního zdroje (knihy).
 • Jsou dovoleny následující fortifikace: skyshield landing pad , bastion, aegis defense line, honoured imperium, wall of martyrs: line/emplacement/bunker/weapon battery, tak jak jsou popsána v Stronghold Assault. Pro bastion a aegis defence line jsou povoleny tyto upgrady: quadgun, icarus lascannon, comms relay. Ostatní nejsou povoleny.


Omezení Highlander


 • Každá non TROOP jednotka získává vlastnost Uniqe (je tedy možné vložit do armády každou jednotku pouze jednou).
 • Každá TROOP jednotka získává omezení 0-2 (TROOP jednotku můžete vložit do armády duplikovaně. Pozor, neplést s dedicated transport.)
 • Pojmenovaní charakteři se počítají teké jako nepojmenovaní. Tedy například Tigurius je zároveň i Librarian a tudíž není možné do armády zařadit JAK Tiguria TAK i Librariana. Toto pravidlo se vztahuje i na Lords of War, apod.
 • Unikátnost se vztahuje i na modelový typ. Je tedy například možné mít v armádě jen jeden Land Raider bez ohledu na jeho typ, jen jednoho Dreadnoughta bez ohledu jestli se jedná o Ironclad, Furioso, Librarian nebo Contemptor,...
 • Jednotky, které v rámci jednoho slotu mohou obsahovat více elementů (např. Ministorium Priest, 1-3) mohou být využity jen v minimálním počtu (tedy je možné zvolit jen jednoho kněze)
  • Výjimka: Astra Militarum Infantry Platoon má povolenou následující strukturu: 0-2 Infantry Platoon: 1 Platoon Comand Squad, 2 Infantry Squad, 0-1 Consripts Squad, 0-1 Heavy Weapons Squad, 0-1 Special Weapons Squad. U IA variant této jednotky prosím kontaktujte organizátora pro další informace.
 • Není možné v jednotce / squadroně zvedat množství modelů nad minimální (poviný) počet u Vehicle, Monster Creatures, Artillery
  • Příklad: Armáda Tyranids může obsahovat pouze jednu jednotku Carnifexů, která se bude skládat přesně z jednoho modelu Carnifexe
 • V armádě se mohou vyskytovat maximálně tři elementy od unit type (respektive varianta character) (neplatí pro infantry / infantry character a veškeré vehicles)
  • Příklad: Armáda Dark Angels může obsahovat například Caplain on bike, Ravenwing Black Knights a Ravenwing Bike Squad. Již není možné přidat například Ravenwing Attack Bike Squad
 • Úroveň aliancí se posouvá o jednu úroveň. Neexistují tedy Battle Brothers a aliance, které odpovídaly úrovní Come Apocalypse není možné vůbec využít.
  • Poznámka: vztahuje se i pro Space Marines rozdílných kapitul.
 • Nové jednotky (například Summoning) musí splňovat výše uvedené podmínky: 0-1 u non TROOPS, 0-2 u TROOPS
  • Příklad: kouzlem (nebo jakožto následek hodu na démonickou tabulku) se na stole objeví jednotka Pink Horrors. Pokud by vlastnící hráč aktuálně disponoval (na stole nebo v rezervách) dvěmi jinými jednotkami PH, tak je tato nová jednotka odstraněna ze hry (bez jakéhokoliv dalšího dopadu na hru, kill points, apod.)


Poznámka: součástí propozic bude "živá" příloha, kde budou uveřejňována další upřesnění a příklady k výše popsaným pravidlům.

Poznámka: Ptejte se! Pokud vám při stavbě armády něco nebude jasné, tak se ptejte.

Disclaimer: Poprosil bych všechny hráče, aby v sobě potlačili pud "hacknout" tato omezení a při stavbě armády dali přednost tomu, blísknout se pěknými modely a pestrými armádami. Tato omezení nejsou výzvou k tomu je překonat. Je nám jasné, že to jde.

Požadavky na armádu
Na Karaku můžete použít jen modely, které splňují podmínky Full Paint a WYSIWYG. Popíši podrobněji.
Full Paint jsou modely, které jsou namalovány. Jsou namalovány úplně. Je vcelku jedno, kolik je na modelu barev, důležitý je finální dojem. Pokud máte pocit, že model není namalován, tak tento pocit bývá zpravidla správný. Namalovaný model má i zpracovaný podstavec. Opět, pokud jste na vážkách, obraťte se na mě, já vám poradím.
Wysiwyg - v sedmé edici je naprosto klíčové, aby bylo na první pohled jasné, kde je kdo v jednotce. Proto musíte modelově odlišit všechny speciální zbraně (vybavení) v jednotkách. Dám příklad: SW Grey Hunters obsahující 2x plasma gun, wulfena, totem a Wolf guard v TDA s combiplasma bolterem. Pokud se na tuto jednotku podívám, tak musím jasně vidět, který z vojáků nese plasma gun, který má totem (tedy asi nějakou vlajku) a který je "nějak zvláštní" že to bude wulfen (ideálně využiji originální model). Wolf gardistu poznám velmi snadno, protože bude mít jiný typ zbroje a combi zbraň. V případě, že bude mít WG dokoupenou melta bombu, tak ji ne nutně musí modelově mít. Tento model už je dostatečně "vytažen" zpoza ostatních. Jiná situace by byla, pokud by v jednotce byli WG dva a lišili se právě tou melta bombou, pak by bylo potřeba modelově zvýraznit i ji. Určitě nestačí tvrdit, že ten model s červeným mečem (ostatní mají modrý) je např. wulfen (poznámka: vím, že dle aktuálního kodexu tato jednotka postavit nejde, ale pro popis WYSIWYG můžeme tento příklad využít). Pokud si nejste jisti, tak proveďte jednoduchý test. Poproste někoho, kdo nezná vaši armádu, ale rozumí danému kodexu, ať se podívá na zkoumanou jednotku a řekne vám, co obsahuje.
Problematika "Count As", tedy využívání jiných modelů. Na turnaji se nesmí využívat proxi modely (například model imperiálního gardisty, který by znázorňoval Fire Warriora z kodexu Tau). Je ale možné využívat alternativní modely (jiní výrobci, konverze, apod.). Tento přístup rozhodně vede k zajímavému ztvárnění armád a je definitivně vítán. Ale, prosím, využívejte Count As jen v tom případě, že pozvednete výtvarnou stránku armády. Nesmí to vést k matení protivníka a stále modely musí dodržovat výše uvedené podmínky. Pokud hodláte hrát CA unikátní model, který má existující model (například Inquisitor Coteaz), tak jedině v případě, že jste motivování VÝRAZNÝM estetickým vylepšením existujícího modelu (například mimořádná konverze).
Modely, které nesplní tyto podmínky, není možné použit v turnajových hrách. A to je míněno naprosto vážně a bude vynucováno i pokud by to mělo vést k hraní s nekompletní armádou.

Hodnocení her
Výsledek hry bude ovlivňovat více faktorů:


 • Eternal War - v popisu mise bude upřesněno, kolik vítězných bodů hráč získá při splnění úkolu (zpravidla se jedná o kontrolování objectivu na konci hry)
 • Pomocné body - First Blood, Slay the Warlord, Linebreaker
 • Maelstrom of War - body získané v průběhu hry za splněné úkoly losovaných karet (podrobnosti viz dále)
 • Kill Points - hráč může získat maximálně o osm bodů víc než jeho (méně úspěšný) protivník


Na konci hry sečtete všechny body, které jste získali a skóre hry zjistíte následujícím výpočtem: 10 + (rozdíl nahraných bodů obou hráčů / 2 [zaokrouhleno nahoru]). Příklad: hráč A získal ve hře 17 bodů, hráč B 8 bodů, rozdíl je tedy 9 bodů. Výsledek A = 10 + (9/2) => 10 + 5 = 15, výsledek B = 10 + (-9/2) => 10 - 5 = 5.
Maximum bodů získaných z jedné bitvy je 20, minimum 0.

Maelstrom of War
Popis získávání bodů za plnění úkolů z karet naleznete na straně 136 pravidel (Tactical objectives) a doplňme ho několika upřesněními:


 • Pokud vylosujete úkol, který nelze teoreticky splnit (např.: znič soupeři letadlo, ale soupeř nemá (již) žádné letadlo (ani v rezervách)), pak tuto kartu vyřadím a losuji jinou.
 • Pokud vylosuji úkol, který již mám (jinak řečeno, měl bych před sebou dva totožné úkoly), kartu vracím zpět do balíčku a losuji novou.
 • Pokud karta říká, že získám za splnění úkolu víc jak jeden vítězný bod, pak získám přesně dva, bez ohledu na popis na kartě.
 • Pokud karty v balíčku dojdou, tak již není možné žádné další losovat.


Množství losovaných karet upřesňuje zadání mise.
Je možné používat základní tactical objectives stejně jako kodexové mutace. Ale vždy se musí hrát s kompletním (jedním) balíčkem - každý hráč má jeden. Pro hru samotnou je ideální mít originální balíček karet. Velmi vám to usnadní samotný herní mechanismus. Pokud ho nevlastníte, tak si můžete karty vyrobit, nebo si vytvořit losovací tabulku, kam budete zanášet, které "karty" jste vylosovali, které splnili a které odhodili (viz str. 137)

Objectives Markers
V každé hře je na ploše rozmístěno vždy šest markerů (neplatí pro Eternal War - The Relic, tam jich bude 6 + 1). Každý slouží pro účely Maelstrom of War (marker je označený číslem) a některé zároveň slouží i pro účely Eternal War (hráči se před rozmisťováním markerů dohodnou, o které se jedná).

Mission Pack
Popis jednotlivých her bude upřesněn později

Harmonogram turnaje
V sedmé edici se hra stala složitější a logicky se protáhla. Proto turnaj počítá s časovou dotací tří hodin na jednu hru. Třicet minut před koncem bude vyhlášeno upozornění a po něm se NESMÍ začínat další game turn. Po 180 minutách hry je DICE DOWN. Hráči, kteří nepřinesou výsledky nejpozději do deseti minut po dice down budou penalizováni ztrátou pěti turnajových bodů (každý z dvojice).

Sobota
9:00 - zahájení registrací
9:30 - zahájení turnaje
10:00 - 13:00 - první hra
13:30 - 16:30 - druhá hra
17:00 - 20:00 - třetí hra

Neděle
8:00 - 11:00 - čtvrtá hra
11:30 - 14:30 - pátá hra
15:15 - vyhlášení výsledků

Herní pomůcky
Kromě běžných pomůcek (metr, kostky) je potřeba, aby každý hráč disponoval sadou šesti objective markerů (ideálně podstavce velikosti 40mm očíslované 1 - 6). Vřele doporučujeme i pomůcku pro označení typu Mysterious Terrain.
Pro potřeby měření vzdáleností od žetonu ve "3d" uvažujeme "výšku" (a někdy i "hloubku") žetonu dva palce.

Hráči musí mít se sebou pravidla a veškeré materiály, na které se odkazují pravidla používaná jejich armádou (kodex, IA knihy, update, dataslates, faq.). A to buď v papírové podobě, nebo v elektronické - ale MOBILNÍ (pdf soubor v notebooku, kterému trvá deset minut nabootovat nebo nenaběhne bez připojení na síť, NENÍ mobilní verze). Pokud nastane pravidlový rozpor, tak musíte být schopni svoji "pravdu" doložit. Rozhodčí nebude mít dostatek prostoru pro složité dohledávání např. na internetu, a pokud nebudete disponovat potřebnými podklady, pak bude spor rozhodnut ve váš neprospěch.

Jak se přihlásit
Pro úspěšné přihlášení musíte splnit několik úkonů.

1. Zaslání registračního emailu na adresu: karak.rinn@gmail.com
Email musí obsahovat následující informace: Jméno a příjmení (případně přezdívka), telefonický kontakt, armádu, za kterou hodláte hrát (detailně rozepište, z jakého zdroje stavíte první i (případně) druhý detachment (příklad: CAD (Astra Militarum) + AD (DKOK Assault Brigade) a zdroje pravidel, které vaše armáda využívá (pokračování příkladu: Codex: Astra Militarum a Imperial Armour vol. 12, The Fall of Orfeus)
Dále označte svůj (ne)zájem o tričko [tričko ANO/NE, S/M/L/XL/XXL/XXXL]. Tričko bude letos tmavé (černé nebo červené) a jako vždy nebudete až do konce vědět, jaký bude mít motiv.
Novinka 2.11.: Cena trička je 300 Kč

2. Zaplacení registračního poplatku. Na účet 670100-2207284767/6210 zašlete do 31. 10. 2015 částku 250 Kč (nebo 550 Kč v případě, že chcete tričko) (částka musí být připsána na účet nejpozději 3. 11. 2015). Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať mohu spárovat platbu.
Registrovaní hráči, kteří nezašlou registrační poplatek do daného data budou ze seznamu vyškrtnuti.
Poplatek je vratný v plné výši do 31. 10. 2015.
Hráči mimo ČR mají možnost zaplatit až na místě v hotovosti, prosím o kontaktování emailem nebo na Hofylandu.

3. Zaslání výpisu armády (rosteru). Nejpozději do 31. 10. 2015 (23:59) zašlete na výše uvedenou adresu konečnou verzi rosteru vaší armády. Prosím, zasílejte pouze ve formátech: pdf nebo txt. Výpisy budou uveřejněny za účelem kontroly a eliminace chyb. Do 7. 11. 2015 je možné posílat opravné rostery - hlavně v případě, že naleznete faktickou chybu, kdy roster není legální.
Nesplnění této povinnosti nebo změna skladby armády po 7. 11. 2015 bude pokutována částkou 100 Kč vybíranou v den turnaje.

Formát rosteru, prosím o dodržení šablony:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PLAYER: playername
ARMY: primary army / Secondary army
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
COMBINED ARMS DETACHMENT “PRIMARY” : Codex (and supplement)
HQ 1: unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit]
HQ 2: …
TROOPS 1: unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit] IN TRANSPORT X
TROOPS 2: …
ELITES 1: unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit] IN TRANSPORT X
ELITES 2: …
FAST ATTACK 1 : …
HEAVY SUPPORT 1 : …
TRANSPORT 1 : unit (cost), upgrade (cost) [total cost unit]
TOTAL COMBINED ARMS DETACHMENT “PRIMARY” [total detachment]
“ALLIED” DETACHMENT: Codex (and supplement)
HQ 1 : unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit]
TROOPS 1 : unit (cost), upgrade (cost), … [total cost unit] IN TRANSPORT X
TROOPS 2 : …
ELITES 1 : …
FAST ATTACK 1 : …
HEAVY SUPPORT 1: …
TRANSPORT 1 : unit (cost), upgrade (cost) [total cost unit]
TOTAL “ALLIED” DETACHMENT [total detachment]
TOTAL : total army

Způsob přihlašování je poněkud přísný, ale je to z důvodu, že Karak má letos danou kapacitu 50 hráčů, kterou nebudeme navyšovat. Proto považuji za rozumné, aby byla pevně daná pravidla, která nám pomohou rychle a spolehlivě zpracovat všechny platné registrace.

Side-Events
Součástí Karaku nebude pouze turnaj ve W40K, ale i několik dalších akcí. K dnešnímu dni je nahlášeno:


 • Dystopian Wars, turnaj, kontakt: Shadowulf
 • Horus Heresy, promo, kontakt: Theemptyone
 • Stolní hry, volné hraní, kontakt: Zoltan
 • Burza bitů, burza, kontakt: Ironskull


Poznámka: pokud nejste součástí komunitního serveru Hofyland, tak vám kontakty asi mnoho neříkají. V tom případě zanechte zprávu v komentářích a já předám do potřebných rukou/uší/očí

Novinka! (11.10.2015)
Ne většině W40K herních stolů naleznete herní podložky od GameMat.eu. A kromě toho, že se na nich superiózně hraje, tak budete mít možnost si tyhle zánovní krasavice odnést domů. Zatímco fungl nová výjde na 1886 Kč, tak ta naše po pěti hrách už jen na 1250 Kč. Mě to zní docela dobře.


Novinka! (2.11.2015)
BIT burza na Karaku 
Máte-li doma přebytečné zbytky a doplňky k modelům, nebo i celé modely kterých se chcete za rozumnou cenu zbavit, vezměte je s sebou. Hodláme během soboty udělat na pár stolech bit burzu, kde se budete moct ve volných chvílích porochnit v serepetičkách. Pokyny pro zájemce jsou následující:
1) Drobné volně sypané bity za jednotnou cenu doneste v krabičkách (aby se v nich dalo hrabat), roztříděné aspoň podle armád.
2) Modely v neslepeném stavu nebo sady bitů které chcete prodat jako celek doneste v samosvarných pytlících (aby do nich bylo vidět).
3) Na krabičku/pytlík napište lihovkou vaše jméno a cenu.
4) Příjem zboží bude probíhat od sobotního rána, vracení neprodaného zboží a výplata peněz v sobotu večer.
5) Burzu bude obsluhovat nehrající zevloun IRONSKULL, případné dotazy směřujte do jeho pošty.

Obecné informace
Místo konání turnaje bude přístupné od pátku od cca 19 hodin. Turnaj začíná v sobotu v 9:00 registrací dorazivších.
Na místě je možné nocovat ve spartakiádních podmínkách. Součástí turnaje je i dobře zásobený bufet.
Turnaj se koná na půdě školy, takže je zakázáno kouření.
Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z turnaje kohokoliv, kdo se bude chovat nepřístojně. Například pod vlivem alkoholu. Prosím, neberte to jako šikanu, ale dlouhodobé pořádání turnajů Karak Rinn je spojené s dodržováním nějakých podmínek a nepřipadá v úvahu, že by tyto podmínky nebyly dodrženy.
Vstup do tělocvičen je podmíněn použitím domácí/sportovní obuvi.

Disclaimer
Jedná se o první verzi propozic. Text bude pravděpodobně měněn v detailech a doplněn o některé části. Je nyní opravdu složité vytvořit co nejkompaktnější podobu propozic, které by maximálně standardizovali průběh turnaje. Děkuji za pochopení.

1 komentář:

 1. Odkaz na tabulku s přihlášenými hráči:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S9Mmh4JapHeOX2tZJVayJKTuaKwIlziM_X05RF0XxA4/edit?usp=sharing

  OdpovědětVymazat