úterý 26. září 2017

Black Plague Karak

Propozice turnaje

Rád bych vás pozval na víkend 11. - 12. 11. do Hradce Králové na warhammerový turnaj.
Bude se hrát Warhammer 40.000 dle pravidel osmé edice na 2000 bodů.

Co je Karak

Karak je víkendová akce, kde se můžete zůčastnit hlavního turnaje ve Warhammer 40.000 nebo doplňkových turnajů a her (například Horus Heresy, Dystopian Wars, apod.). Naší snahou je připravit zázemí pro fajn víkend, kde si užijete hraní her, povídání s kamarády ať už stávajícími či novými, okouknete armády ostatních hráčů a sami se pochlubíte tou svou. I přesto, že se jedná o turnaj, tak je důležitější strávit príma čas než rozdrtit nepřítele.

Omezení

V historii Karaku už jsme hráli podle několika různých rule-setů. A i letos nás čeká změna. Již několik měsíců je v platnosti osmá edice W40k a my budeme samozřejmě hrát podle těchto pravidel. A protože chceme, aby bylo hraní trochu odlehčené, tak bude stavba armád a samotná hra lehce upravena:

 • Armáda musí být Battleforged a nesmí bodově přesáhnout 2000 bodů.
 • Armáda se může skládat až ze tří detachmentů.
 • Alespoň jeden detachment musí být z kategorie Patrol/Batallion/Brigade a musí mít hodnotu alespoň 1001 bodů.
 • Žádná jednotka se v armádě nesmí opakovat víc jak třikrát (příklad: SM Razorback může být v listu zahrnut maximálně třikrát). Klíčem pro toto omezení je celý název Datasheetu (příklad: jednotku Stormraven Gunship je možné mít v armádě pouze třikrát bez ohledu, jestli se jedná o SrGs z Index Imperium 1 nebo z Codex: Adeptus Astartes Space Marines) - toto omezení NEPLATÍ pro Deathwatch Kill Team jednotku.
 • Pro stavbu armády lze použít kodexy (a jiné zdroje), teré byly regulérně vydány nejpozději 3. 11. 2017

Další úpravy

Výhodu výběru části stolu pro deployment získá hráč určený rozhozem kostkou.
Výhodu určení začínající strany získá hráč určený rozhozem kostkou (hráč, který první ukončil deploy získá +1 k tomuto hodu).
V jednom kole je možné zahrát maximálně 3 Tactical objectives karty.
Tactical objective kartu, kterou nelze ani hypoteticky splnit hráč okamžitě odhodí a lízne si kartu novou.
Modely/jednotky s Battlefield Role: Flyer se nepočítají jako jednotky zabraňující Sudden Death (str. 215)
Stratagem Command Re-Roll není možné používat před začátkem prvního kola hry.

Požadavky na armádu

Na Karaku můžete použít jen modely, které splňují podmínky Full Paint a WYSIWYG. Popíši podrobněji.
Full Paint jsou modely, které jsou namalovány. Jsou namalovány úplně. Je vcelku jedno, kolik je na modelu barev, důležitý je finální dojem. Pokud máte pocit, že model není namalován, tak tento pocit bývá zpravidla správný. Namalovaný model má i zpracovaný podstavec. Opět, pokud jste na vážkách, obraťte se na mě, já vám poradím.
Wysiwyg - i v osmé edici je důležité, aby bylo na první pohled jasné, kde je kdo v jednotce. Proto musíte modelově odlišit všechny speciální zbraně (vybavení) v jednotkách. Dám příklad: SW Grey Hunters obsahující 2x plasma gun, wulfena, totem a Wolf guard v TDA s combiplasma bolterem. Pokud se na tuto jednotku podívám, tak musím jasně vidět, který z vojáků nese plasma gun, který má totem (tedy asi nějakou vlajku) a který je "nějak zvláštní" že to bude wulfen (ideálně využiji originální model). Wolf gardistu poznám velmi snadno, protože bude mít jiný typ zbroje a combi zbraň. V případě, že bude mít WG dokoupenou melta bombu, tak ji ne nutně musí modelově mít. Tento model už je dostatečně "vytažen" zpoza ostatních. Jiná situace by byla, pokud by v jednotce byli WG dva a lišili se právě tou melta bombou, pak by bylo potřeba modelově zvýraznit i ji. Určitě nestačí tvrdit, že ten model s červeným mečem (ostatní mají modrý) je např. wulfen (poznámka: vím, že dle aktuálního kodexu tato jednotka postavit nejde, ale pro popis WYSIWYG můžeme tento příklad využít). Pokud si nejste jisti, tak proveďte jednoduchý test. Poproste někoho, kdo nezná vaši armádu, ale rozumí danému kodexu, ať se podívá na zkoumanou jednotku a řekne vám, co obsahuje.
Problematika "Count As", tedy využívání jiných modelů. Na turnaji se nesmí využívat proxy modely (například model imperiálního gardisty, který by znázorňoval Fire Warriora z kodexu Tau). Je ale možné využívat alternativní modely (jiní výrobci, konverze, apod.). Tento přístup rozhodně vede k zajímavému ztvárnění armád a je definitivně vítán. Ale, prosím, využívejte Count As jen v tom případě, že pozvednete výtvarnou stránku armády. Nesmí to vést k matení protivníka a stále modely musí dodržovat výše uvedené podmínky. Pokud hodláte hrát CA unikátní model, který má existující model (například Inquisitor Coteaz), tak jedině v případě, že jste motivování VÝRAZNÝM estetickým vylepšením existujícího modelu (například mimořádná konverze).
Modely, které nesplní tyto podmínky, není možné použit v turnajových hrách. A to je míněno naprosto vážně a bude vynucováno i pokud by to mělo vést k hraní s nekompletní armádou.

Co dělat v případě, že nemám dost namalovaných modelů, protože jsem začátečník?
Není potřeba si zoufat. Je nám jasné, že to chvíli trvá, než jeden všechny modely namaluje. Na Karak se můžete registrovat jako "začátečník" a nebude na vás povinost Full Paint platit. Kontaktujte organizátora a domluvte se s ním. Jistou "daní" za tuto úlevu je pak fakt, že začátečník nemůže bodovat v TOP10 žebříčku.

Hodnocení her

Výsledek hry bude ovlivňovat více faktorů:


 • Eternal War - v popisu mise bude upřesněno, kolik vítězných bodů hráč získá při splnění úkolu (zpravidla se jedná o kontrolování objectivu na konci hry)
 • Pomocné body - First Blood, Slay the Warlord, Linebreaker
 • Maelstrom of War - body získané v průběhu hry za splněné úkoly losovaných karet (podrobnosti viz dále)
 • Kill Points - hráč může získat maximálně o šest bodů víc než jeho (méně úspěšný) protivník


Na konci hry sečtete všechny body, které jste získali a skóre hry zjistíte následujícím výpočtem: 10 + (rozdíl nahraných bodů obou hráčů / 2 [zaokrouhleno nahoru]). Příklad: hráč A získal ve hře 17 bodů, hráč B 8 bodů, rozdíl je tedy 9 bodů. Výsledek A = 10 + (9/2) => 10 + 5 = 15, výsledek B = 10 + (-9/2) => 10 - 5 = 5.
Maximum bodů získaných z jedné bitvy je 20, minimum 0.

Maelstrom of War

Popis získávání bodů za plnění úkolů z karet naleznete na straně 226 pravidel (Tactical objectives) a doplňme ho několika upřesněními:

Pokud vylosujete úkol, který nelze teoreticky splnit (např.: znič soupeři letadlo, ale soupeř nemá (již) žádné letadlo (ani v rezervách)), pak tuto kartu vyřadím a losuji jinou.
Pokud karty v balíčku dojdou, tak již není možné žádné další losovat.
Pokud splněný úkol dává náhodný počet bodů, pak platí, že D3=2 a D6=4 (nehází se koustkou)

Množství losovaných karet upřesňuje zadání mise.

Objectives Markers

V každé hře je na ploše rozmístěno vždy šest markerů (neplatí pro Eternal War - The Relic, tam jich bude 6 + 1). Každý slouží pro účely Maelstrom of War (marker je označený číslem) a některé zároveň slouží i pro účely Eternal War (hráči se před rozmisťováním markerů dohodnou, o které se jedná).

Mission Pack

Popis jednotlivých her bude upřesněn později

Harmonogram turnaje

Turnaj počítá s časovou dotací tří hodin na jednu hru. Třicet minut před koncem bude vyhlášeno upozornění a po něm se NESMÍ začínat další game turn. Po 180 minutách hry je DICE DOWN. Hráči, kteří nepřinesou výsledky nejpozději do deseti minut po dice down budou penalizováni ztrátou pěti turnajových bodů (každý z dvojice).

Sobota
9:00 - zahájení registrací
9:30 - zahájení turnaje
10:00 - 13:00 - první hra
13:30 - 16:30 - druhá hra
17:00 - 20:00 - třetí hra

Neděle
8:00 - 11:00 - čtvrtá hra
11:30 - 14:30 - pátá hra
15:15 - vyhlášení výsledků

Herní pomůcky

Kromě běžných pomůcek (metr, kostky) je potřeba, aby každý hráč disponoval sadou šesti objective markerů (ideálně podstavce velikosti 40mm očíslované 1 - 6).
Pro potřeby měření vzdáleností od žetonu ve "3d" uvažujeme "výšku" (a někdy i "hloubku") žetonu dva palce.

Hráči musí mít se sebou pravidla a veškeré materiály, na které se odkazují pravidla používaná jejich armádou (kodex, index, update, dataslates, faq, apod.). A to buď v papírové podobě, nebo v elektronické - ale MOBILNÍ (pdf soubor v notebooku, kterému trvá deset minut nabootovat nebo nenaběhne bez připojení na síť, NENÍ mobilní verze). Pokud nastane pravidlový rozpor, tak musíte být schopni svoji "pravdu" doložit. Rozhodčí nebude mít dostatek prostoru pro složité dohledávání např. na internetu, a pokud nebudete disponovat potřebnými podklady, pak bude spor rozhodnut ve váš neprospěch.

Jak se přihlásit

Pro úspěšné přihlášení musíte splnit několik úkonů.

1. Zaslání registrace přes formulář  a zaslání rosteru na email (karak.rinn@gmail.com)
Tričko bude letos tmavé (ale ne černé) a jako vždy nebudete až do konce vědět, jaký bude mít motiv. Cena trička je 330 Kč.

2. Zaplacení registračního poplatku. Na účet 670100-2207284767/6210 zašlete do 30. 10. 2017 částku 250 Kč (nebo 580 Kč v případě, že chcete tričko) (částka musí být připsána na účet nejpozději 31. 10. 2017). Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať mohu spárovat platbu.
Registrovaní hráči, kteří nezašlou registrační poplatek do daného data budou ze seznamu vyškrtnuti.
Poplatek je vratný v plné výši do 31. 10. 2016.
Hráči mimo ČR mají možnost zaplatit až na místě v hotovosti, prosím o kontaktování emailem nebo na Hofylandu.

3. Zaslání výpisu armády (rosteru). Nejpozději do 31. 10. 2017 (23:59) zašlete na výše uvedenou adresu konečnou verzi rosteru vaší armády. Prosím, zasílejte pouze ve formátech: pdf nebo txt. Výpisy budou uveřejněny za účelem kontroly a eliminace chyb. Do 7. 11. 2017 je možné posílat opravné rostery - hlavně v případě, že naleznete faktickou chybu, kdy roster není legální.
Nesplnění této povinnosti nebo změna skladby armády po 7. 11. 2017 bude pokutována částkou 100 Kč vybíranou v den turnaje.

Zaslaný roster musí být buď ve formátu pdf (ideálně) a nebo txt. Důležitá je především přehlednost a čitelnost - u každé jednotky musí být jasné její vybavení (bodově ohodnocené) a finální cena jednotky.

BIT burza na Karaku

Máte-li doma přebytečné zbytky a doplňky k modelům, nebo i celé modely kterých se chcete za rozumnou cenu zbavit, vezměte je s sebou. Hodláme během soboty udělat na pár stolech bit burzu, kde se budete moct ve volných chvílích porochnit v serepetičkách. Pokyny pro zájemce jsou následující:

 1. Drobné volně sypané bity za jednotnou cenu doneste v krabičkách (aby se v nich dalo hrabat), roztříděné aspoň podle armád.
 2. Modely v neslepeném stavu nebo sady bitů které chcete prodat jako celek doneste v samosvarných pytlících (aby do nich bylo vidět).
 3. Na krabičku/pytlík napište lihovkou vaše jméno a cenu.

Obecné informace

Místo konání turnaje bude přístupné od pátku od cca 19 hodin. Turnaj začíná v sobotu v 9:00 registrací dorazivších.
Na místě je možné nocovat ve spartakiádních podmínkách. Součástí turnaje je i dobře zásobený bufet.
Turnaj se koná na půdě školy, takže je zakázáno kouření.
Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z turnaje kohokoliv, kdo se bude chovat nepřístojně. Například pod vlivem alkoholu. Prosím, neberte to jako šikanu, ale dlouhodobé pořádání turnajů Karak Rinn je spojené s dodržováním nějakých podmínek a nepřipadá v úvahu, že by tyto podmínky nebyly dodrženy.
Vstup do tělocvičen je podmíněn použitím domácí/sportovní obuvi.

Errata 22. 10.2017

Drobné úpravy k propozicím.

 • Modely/jednotky s Battlefield Role: Flyer nemohou držet ani kontestovat objektivy ani nezabraňují Sudden Death (str. 215)
 • Pro frakce, které zatím nedostaly svůj kodex platí, že troops jednotky v čistých detachmentech získávají pravidlo Objective Secured (ekvivalent pravidel Defenders of Humanity ze Space Marines kodexu, či Despoilers of Galaxy z Chaos Space Marines kodexu). Seznam frakcí je na konci těchto pravidel.

seznam faction pro pravidlo Objective Secured

 • Adeptus Custodes
 • Adeptus Ministorum
 • Adeptus Mechanicus
 • Astra Militarum
 • Astra Telepathica
 • Blood Angels
 • Dark Angels
 • Deathwatch
 • Death Guard
 • Drukhari
 • Eldar Craftworlds
 • Grey Knights
 • Genestealer Cult
 • Harlequins
 • Chaos Daemons
 • Heretic Astartes
 • Inquisition
 • Legion of the Damned
 • Necron
 • Officio Assassinorum
 • Orks
 • Questor Imperialis
 • Questor Traitoris
 • Sisters of Silence
 • Space Marines
 • Space Wolves
 • T'au Empire
 • Thousand Sons
 • Tyranids
 • Ynnari
Mise, které se na Karaku budou hrát (pravděpodobně - stále ještě probíhá jisté upřesňování)


MISE 1
 • Eternal War: Retrieval Mission – 6 objectives (1 až 4 jsou za 3 VP na konci hry, 5&6
 • se používají jen na Maelstrom mise)
 • Maelstrom of War: Cleanse and Capture
 • Pomocné: Linebreaker, First Blood, Slay the Warlord, Killpointy
 • Deployment: Spearhead Assault
MISE 2
 • Eternal War: The Scouring
 • Maelstrom of War: Deadlock
 • Pomocné: Linebreaker, First Blood, Slay the Warlord, Killpointy
 • Deployment: Search And Destroy
MISE 3
 • Eternal War: Big Guns Never Tire (1 až 4 jsou za 3 VP na konci hry, 5&6 se používají
 • jen na Maelstrom mise)
 • Maelstrom of War: Spoils of War
 • Pomocné: Linebreaker, First Blood, Slay the Warlord, Killpointy
 • Deployment: Vanguard Strike.
MISE 4
 • Eternal War: Secure and Control Tire (1 až 2 jsou za 3 VP na konci hry a pokládají se
 • po zvolená deploy zóny, 3-6 se používají jen na Maelstrom mise)
 • Maelstrom of War: Contact Lost
 • Pomocné: Linebreaker, First Blood, Slay the Warlord, Killpointy
 • Deployment: Dawn of War
MISE 5
 • Eternal War: Relic (upravený)
 • Maelstrom of War: Contact Lost
 • Pomocné: Linebreaker, First Blood, Slay the Warlord, Killpointy
 • Deployment: Front-line Assault
 • Dodatky: V této misi umístěte na stůl ne jeden, ale dva Reliky. Umístění každého z
 • nich je 24 palců od delší hrany stolu a 18 palců od kratší. Na konci za každý nesený
 • Relic obdrží hráč 4VP, pokud Relic není nesen, ale jen kontrolován jednotkou do 3
 • palců, hráč obdrží 2VP. Pozor Relic v 8e není objective.
Upřesnění počítání vítězných bodů

 1. Každý z hráčů sečte Killpointy za zničené jednotky. Za každou zcela zničenou jednotku jsou 2 KP a 1KP za jednotku která má na konci méně nežli 1/2 počátečního počtu životů/modelů. Kdo získal více KP si může přičíst 1VP za každé celé 2KP rozdílu mezi hráči až do výše 6VP.
 2. Přičtěte VP za Eternal War objectives
 3. Přičtěte VP za kartičky z Maelstrom misí
 4. Přičtěte VP za Linebreaker, First Blood, Slay the Warlord
 5. Udělejte rozdíl mezi VP obou hráčů. Podělte dvěmi, zaokrouhlete výsledek nahoru a přičtěte 10. To je váš výsledek hry.
Příklad:
Komplikátor hraje s Plešounem. Komplikátor získal 10KP. Plešoun získal 5KP. Komplikátor tedy získá tedy 2VP za KP. Dále Komplikátor získal First blood, 6 VP za Eternal War a 7VP za kartičky. Plešoun získal Linebreaker, 4 VP za Eternal War a 8VP za kartičky.
Komplikátor získal 2+1+6+7 = 16VP
Plešoun získal 1+4+8 = 13VP
Skore je tedy 10 + (16-13)/2 == 12 : 8 ve prospěch Komplikátora.

1 komentář:

 1. Seznam registrovaných hráčů
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Q8Dz-TL4cGwtQwqgvko4E2jhDI_9yW2F2wJpaK_0VM/edit?usp=sharing

  OdpovědětVymazat