středa 3. dubna 2013

Karak Rinn - 2013, propozice


Termín: 4. - 5. 5. 2013
Místo konání: ZŠ Úprkova, Úprkova 1, Hradec Králové

Hlavní část turnaje - turnaj ve Warhammer the Fantasy Battle - O tuplák Karak Rinn.

Bude se hrát na za použití pravidel VIII. edice, švýcarským systémem. Rozměry hracích stolů jsou 72x48 palců.

Propozice turnaje

Armády:
- Armády se staví na hodnotu:


 • 2400 bodů-platí pro armády: Bretonnia, Daemons of Chaos, Dark Elves, Dwarfs, Chaos Dwarfs (FW), Lizardmen, Ogre Kingdom, Skaven, The Empire, Vampire Counts, Warriors of Chaos, (noví High Elves)
 • 2500 bodů-platí pro armády: High Elves
 • 2600-platí pro armády: Orcs & Goblins, Wood Elves, Tomb Kings
 • 2650-platí pro armády: Beastmen


- Armáda musí odpovídat pravidlům svého nejnovějšího Army Booku. (vzhledem k tomu, že noví High Elfové mají vycházet přibližně v době konání, je možné, že by se hrálo jak s novým, tak se starým armybookem, kdo by rád s HE přijel, nechť se na mě obrátí)
- Armáda Dogs of War a Regiments of Renown nejsou povoleny .
- Alternativní armády ze Storm of Chaos nejsou povoleny. Alternativní armády závisející na nasazení speciálního charaktera nejsou povoleny.
- Armada Chaos Dwarfs je povolena (Tamurkhan)
-Speciální a pojmenovaní charakteři nejsou povoleni.
-Imperiální armáda hrající Steam Tank musí model tanku hrát na podstavci 50*100 mm
- Jakýkoliv model draka v armádách High Elves a Dark Elves musí být na "chariot" base (50*100mm). Model obra musí být na 50x75 mm base. Model Vampire Counts draka musí být na 100*150mm base.
- Hráč armády Dark Elves/Skaven hrající model Assassin musí před hrou tajně a jednoznačně označit regiment ve kterém se vrah skrývá. Assassin je představen soupeři před bitvou jako součást armády.
-Armády nesmí obsahovat předmět Fozzriks Folding Fortress. Armáda Daemons of Chaos nesmí obsahovat předmět The Rock of Inevitability
Modely mohou použít pravidlo „look ot sir“ proti následujícím kouzlům, která odstraňují celé modely nebo jednotky, jako např.: The Dwellers Below, Final Transmutation, Dreaded 13th spell. Model musí splňovat podmínky pro hod „look out sir“.

Proxy modely nejsou povoleny.
WYSIWYG není vyžadován, ale doporučen a bude zohledněn v hodnocení „Overall“. V případě ne-WYSIWYG armády je hráč povinen toto oznámit a jednoznačně popsat protivníkovi viditelné vybaveni modelu/modelů (oblíbené „zapomínaní“ např. Oath Stone nebude tolerováno a bude penalizováno).
Součástí namalovaného modelu je i ztvárněný podstavec.

Line of Sight:
Vzhledem k problematické implementaci "true line of sight" (čti neustálým hádkám) platí na turnaji následující úpravy:

 • - Line of Sight blokují jen kopce, budovy a neprostupný terén, ostatní terén je "průhledný" (ač obvykle poskytuje Cover).
 • - cílová jednotka při střelbě má Hard Cover pokud:
  • * nepřítel střílí skrz modely/jednotky, jak je popsáno v základních pravidlech
  • * jednotka je v budově nebo brání Obstacle který úposkytuje hard cover (zeď) jak je popsáno v pravidlech
  • *většina půdorysu jednotky je z pohledu střelce zakryta terénem který blokuje Line of Sight
 • - cílová jednotka při střelbě má Soft Cover pokud:
  • * nepřítel střílí skrz les nebo do lesa
  • * jednotka je většinou půdorysu v terénu který poskytuje soft cover nebo brání Obstacle který úposkytuje soft cover (plot) jak je popsáno v pravidlech
 • - pokud jednotka stojí na kopci, neplatí Hard Cover za jednotky v cestě pokud také nestojí na kopci
 • - Pro účely Line of Sight se jednotky v budově berou jako by stály na kopci.
 • - modely s pravidlem Large target nedostávají Cover za Obstacles a za jiné jednotky v cestě pokud tyto také nemají pravidlo Large Target

Rozestavení terénů: Na všech stolech je terén rozmístěn před začátkem turnaje a je neměnný pro všechny bitvy. Případné efekty terénů budou generovány pro každou bitvu zvlášť samotnými hráči.

Herní systém: Turnaj bude hrán tzv. švýcarským systémem na 5 kol (bitev). V prvním kole jsou hráči náhodně rozděleni, v dalších kolech jim bude přidělen podle výsledků.

Časy bitev a použité scénáře:
1. bitva 9 30 -12 00..... Blood and Glory, Mighty Victory: První zničený Break point
12 00-12 30 sčítaní výsledků, losování dalšího kola
2. bitva 12 30-15 00...... Meeting engagement, Mighty victory: Zabírání čtvrtin
15 00-15 30 sčítaní výsledků, losování dalšího kola
3. bitva 15 30-18 00..... Bitva o střed, Mighty victory: Magic Flux
18 00-9 00 osobní volno
4. bitva 9 00-11 30....... Krvavý úsvit, Mighty victory: Držení středu
11 30- 12 00 sčítaní výsledků, losování dalšího kola
5. bitva 12 00-14 30...... Battleline, Mighty Victory: Zabitý generál

Poznámka: tento rozpis je pouze orientační a je možné, že dojde k určitým změnám.
Mighty victory: V případě, že jeden z hráčů splní podmínky vítězství, získává bonus +3 body do celkového hodnocení
V případě, že cíl splní oba hráči, nezískává body ani jeden.


 • Bitva, Blood and Glory: Dohrává se i po „breaknutí“ soupeře (případné „breaknutí“ se řeší na konci fáze). Za scénář se dělí 10 bodů, za Victory pointy druhých 10.
  • Mighty victory: první zničená vlajka nebo mrtvý generál (jakýmkoliv způsobem)
 • Bitva, Meeting Engagement: pozměněný deploy proti Rulebooku-deploy zóna začíná 9“ od středové linie, hráči se střídají stejným způsobem jako u normálního deploye, jednotky nezačínají v rezervách.
  • Mighty victory: na konci bitvy se sečtou vlajky na jednotlivých čtvrtinách, hráč, který bude mít na čtvrtině více vlajek tuto čtvrtinu získává, kdo získá více čtvrtin, získává bonusové body za mighty victory
 • Bitva:  Ve středu bojiště je pomyslný bod. Na konci bitvy se zjistí, který hráč má více vlajek do 6“ od středu, pokud je počet vlajek v této oblasti vyrovnaný, je rádius prodloužen na na 18“. V případě, že mají oba hráči stejný počet vlajek a ve stejných „zónách“ končí bitva remízou. Za scénář se dělí 10 bodů, za Victory pointy druhých 10.
  • Mighty victory: Mighty victory získává hráč, jehož nejvyšší počet kostek, který použil na sesílání kouzla, je menší než u soupeře. Mighty victory nezískává, pokud použil více než 4 kostky. V případě nekouzlící armády se bere místo nejvyššího počtu kostek na sesílání nejvyšší počet kostek na Dispell-1.
 • Bitva: Na začátku deployment fáze (po rozmístění terénů atd.) je mezi hráči vztyčena clona, oba hráči umístí celou svou armádu (kromě scoutů, ti jsou umisťováni normálně). Časový limit na tento deploy je 5 minut.
  • Mighty victory: Ve středu bojiště je pomyslný bod. Mighty victory na konci bitvy získává hráč, který má do 6“ od tohoto středu více vlajek.
 • Bitva: Není co dodat


Systém hodnocení výsledků: Po každé bitvě spočítají oba hráči získané body/neurčuje-li právě odehraný scénář vítěze jinak/ a zjistí rozdíl mezi vítězem a poraženým. Oba pak dostanou přiděleny body podle následující tabulky:


 • 0-200 10:10
 • 201-400 11:9
 • 401-600 12:8
 • 601–800 13:7
 • 801-1000 14:6
 • 1001-1200 15:5
 • 1201-1400 16:4
 • 1401–1600 17:3
 • 1601-1800 18:2
 • 1801-2000 19:1
 • 2001+ 20:0


Sportovnost: Hráči po poslední bitvě napíší do výsledkové karty jméno hráče, se kterým se jim na turnaji hrálo nejlépe z hlediska sportovnosti, zábavnosti a celkového „užití“ si hry.

Hráčská disciplína: Na každou hru se počítá se 2,5 hodinami času, při překročení tohoto limitu bude dohráno rozehrané kolo a hra ukončena předčasně.
Předčasné ukončování hry je nepříjemné i pro protihráče a proto v případě, že hráči bude hra ukončena předčasně potřetí, bude v celkovém hodnocení penalizován -5 body.  V případě předčasného ukončení počtvrté -10 body a popáté -20 body.
Použitý systém turnaje vyžaduje od hráčů značnou dávku disciplíny a odpovědnosti, protože není možné čekat na opozdilce. Je zřejmé, že hráči kteří skončí bitvu dříve, budou mít více času na regeneraci, jídlo, pivo, nikotin apod.
Předčasné odstoupení hráče z turnaje je další nepříjemnost která narušuje herní systém, proto každý hráč, který odstoupí z turnaje bez opravdu vážného důvodu, bude při své příští účasti na Karak Rinn /WHFB nebo WH40k/ penalizován částkou 500,- Kč.

Pravidla registrace na turnaje
Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout roster bez udání důvodu.
Registrační email je možné zaslat od 3.04.2013 do 28.04.2013 do 23:59 na adresu karak.rinn@gmail.com
Registrační email MUSÍ obsahovat jméno a příjmení hráče (případně nick), kontakt na něj (email a ideálně telefon), armádu se kterou bude hrát a bezchybný soupis armády (pouze textové formáty: txt, doc, pdf).
Armádní soupis bude zkontrolován a v případě potřeby bude hráč požádán o dodatečné úpravy (takové pak nejsou penalizovány pokutou).

Dodatečná oprava soupisu z rozhodnutí hráče je možná a je zpoplatněna částkou 20 Kč (vybíráno při zápisu).
Registrace, které nesplní tato kritéria, budou zařazeny do kategorie "náhradníci".
Aktuální seznam registrovaných hráčů bude k nahlédnutí mimo jiné na stránkách www.chaotit.cz (sekce fórum).
Kapacita turnaje je 40 účastníků,v případě extrémního zájmu se pokusíme kapacitu navýšit /bez záruky/.
Záměrem organizátorů a hráčů by mělo být vytvořit příjemnou herní událost.

Hodnocení
Na turnaji „O tuplák Karak Rinn“ se soutěží v kategoriích:
General (pouze body ze hry)
Overall (body ze hry, sportovnost a hodnocení WYSIWYG a vzhledu armády z pohledu organizátorů podle doporučení Big 'Un (k nalezení na stránkách www.chaotit.cz)

Zápisné
Zápisné na turnaj Karak Rinn činí na místě 200,-Kč,
V případě platby na účet 670100-2207284767/6210 do 28.4.2013 je zápisné 200,-Kč. - (Do zprávy pro příjemce vložte jméno, pod kterým jste ragistrováni! Jinak nelze platbu spolehlivě přiřadit.). Kromě jistoty, že jste řádně zaregistrováni, vás za platbu dopředu odměníme nedělní sladkou snídaní.
Diváci vstupné neplatí.

Vedlejší část turnaje - "Miniapocalypse"

Jakožto souběžnou akci s hlavním turnajem (O tuplák Karak Rinn, 4. - 5. 5. 2013) pořádáme speciální herní událost ve hře Warhammer 40k. Budou se hrát tři bitvy na nezvyklý formát 3500 bodů.

Propozice:
Hráči budou soupeřit s armádami ve velikosti 3500 bodů, armády jsou sestaveny s využitím standardního FOC plus jeden superheavy detachment. Tento SHD slot se dá použít pro nasazení jednoho SH stroje nebo Gargantuan Creature.
Armády jsou omezeny "armádním spojením" - např. Eldars NEMOHOU nasadit Warhoud Titan apod.

Další upřesnění formátu:

 • Speciální (pojmenovaní) charakteři - povoleno
 • Imperial Armour army listy - povoleno
 • Imperial Armour modely - povoleno
 • Imperial Armour speciální charakteři - povoleno
 • Apocalypse formations - nepovoleno
 • Assets, Stratagems - nepovoleno
 • Flyers a SH Flyers - povoleno
 • Modely s "D" zbraněmi - povoleno, ale omezeno na jednu zbraň tohoto profilu na armádu
 • Hrát se bude dle veškerých pravidel šesté edice, tedy i Mysterious Objectives and Terrains.


Hráči mají za povinost (a toto je bezpodmínečně nutné) disponovat NEJNOVĚJŠÍM vydáním publikace, kde jsou popsány pravidla pro modely v jejich armádě (klidně i kopie publikace). Pokud si nejste jisti, využijte veškeré komunikační kanály k prodiskutování možných nedorozumění. Dále pak hráč musí rozumět speciálním pravidlům (mnohdy složitým), které bude v armádě používat a musí být schoný je vysvětlit (kompletně) svému protivníkovi. Například, pokud hráč bude chtít v armádě hrát model Thunderhawk Transport, pak musí disponovat knihou Imperial Armour Apocalypse Second Edition a být familiérní s pravidly pokrývající Flyers.

Je potřeba mít na vědomí, že se jedná o velmi specifický formát a na "turnaj" pohlížet spíš jako na možnost zahrát si s těmito úžasnými modely proti nejrůznějším protivníkům než jako na příliš kompetitivní záležitost. S tímto faktem na mysli je potřeba přistupovat k celé akci.

Veškeré použité modely musí být Full Paint a WYSIWYG (drobné příslušenství - např. granáty a drobné biomorphy a mutace nejsou vyžadovány). Všechny herní prvky musí být představovány pouze modely původního designu (jinak řečeno, jak je navrhlo GW a FW) nebo velmi zdařilými konverzemi. Pokud si nejste v tomto směru jisti, prosím, kontaktujte organizátory.

Budou odehrány tři bitvy (dvě v sobotu, jedna v neděli), na každou počítáme s časovou dotací 4,5 hodiny.

Hrát se budou mise založené na pravidlech z Rulebooku.

Nasazení SH elementu bude odměněno extra stratagemem, který bude navrhnut organizátorem přímo pro konkrétní armádu (a hráč se o něm dozví až na začátku turnaje).

Z turnaje povstane jeden vítěz v hodnocení Generál a jeden vítěz dle volby hráčů (sportovnost, vzhled armády).

Registrace
Protože je turnaj omezen na dvacet hráčů (bez možnosti navýšení) doporučujeme s registrací neotálet.
Registrovat se dá POUZE zasláním emailu na  karak.rinn@gmail.com kde uvedete svoje jméno a kontakt (email, telefon) a armádu, s kterou se chcete zůčastnit.
Armádní soupis je nutné dodat do 28.4.2013 na tutéž adresu.
Při sestavování žebříčku registrovaných mají přednost hráči, kteří zaplatí zápisné bankovním převodem.

Zápisné
Zápisné na turnaj Karak Rinn činí na místě 200,-Kč,
V případě platby na účet 670100-2207284767/6210 do 28.4.2013 je zápisné 200,-Kč. - (Do zprávy pro příjemce vložte jméno, pod kterým jste ragistrováni! Jinak nelze platbu spolehlivě přiřadit.). Kromě jistoty, že jste řádně zaregistrováni, vás za platbu dopředu odměníme nedělní sladkou snídaní.
Diváci vstupné neplatí.

Obecné informace:
Místo konání turnaje bude přístupné od pátka (3.5.) od cca 19ti hodin.
Na místě je možné nocovat ve spartakiádních podmínkách.
Turnaj se koná na půdě školy, takže je zakázáno kouření.
Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z turnaje kohokoliv, kdo se bude chovat nepřístojně. Například pod vlivem alkoholu. Prosím, neberte to jako šikanu, ale dlouhodobé pořádání turnajů Karak Rinn je spojené s dodržováním nějakých podmínek a nepřipadá v úvahu, že by tyto podmínky nebyly dodrženy.
Vstup do tělocvičen je podmíněn použitím domácí/sportovní obuvi.

Poznámka
Je možné, že dojde k drobným úpravám těchto propozic.

Žádné komentáře:

Okomentovat