úterý 29. října 2013

Karak XII - Chaotica Etherna

Rád bych vás pozval strávit jeden podzimní víkend turnajem ve hře Warhammer 40K do Hradce Králové.
Hrát budeme v sobotu a neděli (23. - 24. 11. 2013) v prostředí tělocvičny ZŠ Úprkova v Hradci Králové (Úprkova 1, Hradec Králové).

Formát turnaje bude 1900 bodů a verze pravidel bude samozřejmě šestá edice.

K turnaji se váže několik následujících upřesnění a omezení.

Mise - se budou dělit na primární a sekundární. Primární bude odpovídat těm z pravidel, sekundární pak bude logickým doplňkem. Sekundární mise bude ohodnocena méně body než primární. "Pomocné" hodnocení (First blood, Linebreaker,...) bude ovlivňovat jen primární hodnocení.

Mission Pack:

Hra 1: Crusade (4 žetony), Massacre, Dawn of War
Hra 2: Purge the Alien, Center Line - Harvest, Vanguard Strike
Hra 3: The Scouring (modifikovaný), Quarters, Close Quater
Hra 4: The Emperor's Will, Annihilation, Dawn of War
Hra 5: Big Guns Never Tire, Quarters, Vanguard Strike

Massacre: Vítězem této mise se stává hráč, který na protivníkovi získá více vítězných bodů (za každou kompletně zničenou jednotku (charaktera, vozidlo,...) získá počet bodů rovnající se její bodové hodnotě, za každou jednotku s počtem modelů pod polovinou počátečního počtu, za zraněného individuála, za vozidlo s trvalým poškozením (na konci hry má vozidlo menší než originální počet HP) pak počet bodů rovnající se polovině bodové hodnoty), u squadron se každé vozidlo počítá individuálně. Body se počítají až na konci hry

Center Line - Harvest: Na linii 24" rovnoběžně s dlouhou hranou stolu umístěte tři žetony. Vždy do středu každé třetiny stolu. Každý z těchto žetonů je objectivem, který na konci každého herního kola vygeneruje jeden vítězný bod hráči, který ho kontroluje. Pro určení jednotek schopných kontrolovat (a zabraňovat kontrole) tyto žetony platí běžná pravidla poplatná pro Crusade, včetně Mysterious Objectives.

The Scouring (modifikovaný) - drobnou změnou je fakt, že každý hráč disponuje třemi žetony. Jeden má hodnotu 1 bod, druhý 2 a třetí 3 body. Hráč zná hodnotu svých žetonů, ale ne žetonů protivníka. Hráči se na začátku hry rozhodí kostkou, kdo začíná pokládat první žeton. Na střídačku rozmístí všechny žetony. Následně se rozhodí kostkou znovu o to, kdo si vybírá stranu. Ostatní pravidla pro Scourging zůstávají v platnosti.

Quaters:  Vítězem této mise se stává hráč, který na konci hry kontroluje více geometrických čtvrtin stolu. Každou čtvrtinu může kontrolovat jen jeden hráč a to ten, který na nich má více svých jednotek (pro určení co je a není jednotka platí pomůcka 1 KP = jedna jednotka). Jednotka může kontrolovat čtvrtinu pouze tak, že se uvnitř prostoru nachází všechny její modely. Pokud tomu tak není, tak se daná jednotka pro účely kontrolování čtvrtiny ignoruje.

Close Quater: Jedná se o modifikaci Dawn of War rozmisťovací zóny. Rozmisťovací zóna každého hráče končí 9 palců od středové linie stolu. Jinak řečeno, armády nemohou být k sobě blíž než 18 palců. Seize the Initiative - hráči pokoušejícímu se převzít první kolo se to povede na 4+.

Annihilation: Cílem této mise je získat na protivníkovi co nejvíce Kill Pointů (viz Purge the Alien). Vítězem je hráč s více body.

Pro primární i sekundární mise platí, že může nastat pět stavů: masivní výhra (mám v misi více jak dvakrát tolik bodů než protivník a zároveň je absolutní rozdíl větší než jedna, např. 1:0 nebo 2:1 není masivní výhra), výhra (mám v misi více bodů než protivník), remíza (máme s protivníkem v misi stejný počet bodů), prohra (méně bodů), masivní prohra (protivník má více jak dvakrát tolik bodů). Zisk turnajových bodů pak odpovída pro primární misi 12/9/6/3/0 a sekundární 8/6/4/2/0. Maximální počet bodů z jedné hry je tedy 20.

Příklad: čtvrtá hra dopadne následovně - hráč A na konci hry kontroluje jeden žeton a druhý je kontestován. Navíc hráč A získal First Blood. Celkový počet bodů z primární mise je 4. Hráč B získal Slay the Warlord a Line Breaker, celkový počet bodů je 2. Znamená to tedy pro hráče A výhru a zisk 9 turnajových bodů z primární mise (stav bodů je 4:2). V sekundární misi se více dařilo hráči B. Získal na protivníkovi 9 kill pointů. Hráč A získal pouze body 4. Rozdíl bodů je tedy více jak dvojnásobný a to pro hráče B znamená masivní výhru a zisk 8 bodů. Celkově hra dopadla následovně: hráč A 9 bodů (9+0) a hráč B 11 bodů (3+8).

Warlord traits - hráč musí mít jednoznačně vybraného warlorda pro celý turnaj. Losování schopnosti probíhá běžně podle pravidel.
Psychic Powers - losování se provede pro každého psykera vždy před každou bitvou.
Night Fight - dle pravidel.
Mysterious Objectives - dle pravidel.
Mysterious Terrains - tato pravidla NEBUDOU použita.
Fortifikace - jsou povoleny, při rozmisťování se nesmí fortifikace dotýkat jakéhokoliv terénu. Pokud není na stole potřebné místo, tak se hráč pokládající fortifikaci odstranní nejmenší možný počet terénů, tak aby bylo možné model fortifikace položit na zvolenou polovinu stolu. Protivník může (a nemusí) tyto terény umístit dle svého rozhodnutí kamkoliv na stůl (terény se nedotýkají). Po konci hry budou terény vráceny na původní místo.
Flyers, Ally, Supplements, Special Characters, Imperial Armour - ano, ano, ano, ano
Apocalypse, W30k - ne, ne

Podmínkou pro účast na turnaji je jistá úroveň zpracování armády. Minimálně jedno HQ a dvě TROOPs musí být zcela namalovány a wysiwyg. V případě, že armáda je složena z primárního a sekundárního detachmentu, pak se tento požadavak rozšiřuje o jedno HQ a jednu TROOP ze sekundárního detachmentu.
Celá armáda by měla splňovat podmínku wysiwyg. To trochu upřesním. V šesté edici je naprosto klíčové, aby bylo na první pohled jasné, kde je kdo v jednotce. Proto musíte modelově odlišit všechny speciální zbraně (vybavení) v jednotkách. Dám příklad: SW Grey Hunters obsahující 2x plasma gun, wulfena, totem a Wolf guard v TDA s combiplasma bolterem. Pokud se na tuto jednotku podívám, tak musím jasně vidět, který z vojáků nese plasma gun, který má totem (tedy asi nějakou vlajku) a který je "nějak zvláštní" že to bude wulfen (ideálně využiji originální model). Wolf gardistu poznám velmi snadno, protože bude mít jiný typ zbroje a combi zbraň. V případě, že bude mít WG dokoupenou melta bombu (teď tedy nevím, jestli to vůbec jde, ale na tom nesejde), tak ji ne nutně musí modelově mít. Tento model už je dostatečně "vytažen" zpoza ostatních. Jiná situace by byla, pokud by v jednotce byli WG dva a lišili se právě tou melta bombou, pak by bylo potřeba modelově zvýraznit i ji. Určitě nastačí tvrdit, že ten model s červeným mečem (ostatní mají modrý) je např. wulfen. Pokud si nejste jisti, tak proveďte jednoduchý test. Poproste někoho, kdo nezná vaši armádu, ale rozumí danému kodexu, ať se podívá na zkoumanou jednotku a řekne vám, co obsahuje.

Kromě běžných pomůcek (metr, kostky) je potřeba aby každý hráč disponoval sadou minimálně tří objective markerů (velikostně na kulatém 20 nebo 40mm podstavci) a setem pro tajné označení hodnoty objective markeru (ideálně v podobě prázdných podstavců, které mají zespoda označenou hodnotu viz pravidla). Vřele doporučujeme i pomůcku pro označení typu Mysterious Terrain.
Pro potřeby měření vzdáleností od žetonu ve "3d" uvažujeme "výšku" žetonu dva palce.

Trochu náročnější podmínky budou platit pro účastníky, kteří chtějí na Karaku využít možnosti zakomponovat do svých armád: special characters, IA model/y, IA lists, IA lists ally, Supplements. Pro vás platí povinnost kompletního full paint celé armády. Wysiwyg je samozřejmostí (viz výše).

S používáním IA segmentů se pojí hlavně problém v nepřehlednosti po pravidlové stránce. Pokud opravdu chcete tyto modely / listy hrát, tak musíte přijít na turnaj dokonale vybaveni potřebnými pravidly: IA knihy, update, faq. Pokud nastane pravidlový rozpor, tak musíte být schopni svoji "pravdu" doložit. Rozhodčí nebude mít dostatek prostoru pro složité dohledávání např. na internetu a pokud nebudete disponovat potřebnými podklady, pak bude spor rozhodnut ve váš neprospěch.

Další podrobnosti
Účastníci turnaje mají opět možnost si koupit unikátní tričko. Jako vždy vám neprozdradím, jak bude vypadat, ale bude v černé barvě, klasika bez límečku, bavlna. Cena 300 Kč.

Jak se přihlásit
Pro úspěšné přihlášení musíte splnit několik úkonů.

1. Zaslání registračního emailu na adresu: karak.rinn@gmail.com
Email musí obsahovat následující informace: Jméno a příjmení (případně přezdívka), telefonický kontakt, armádu, za kterou hodláte hrát. Zda máte zájem o tričko (a velikost: XS, S, M, L, XL, XXL, PopelkaL).

2. Zaplacení registračního poplatku. Na účet 670100-2207284767/6210 zašlete do 15. 11. 2013 částku která odpovídá Vaší registraci. Je to jednoduché: 200 Kč pokud nechcete tričko, 500 Kč pokud tričko chcete. Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať mohu napárovat platbu.
Registrovaní hráči, kteří nezašlou registrační poplatek do daného data budou ze seznamu vyškrtnuti.
Poplatek je vratný v plné výši do 15.11.2013.

3. Zaslání výpisu armády (rosteru). Nejpozději do 15. 11. 2013 (23:59) zašlete na výše uvedenou adresu konečnou verzi rosteru vaší armády. Prosím, zasílejte pouze ve formátech: pdf, txt a html. Výpisy budou uveřejněny za účelem kontroly a eliminace chyb.
Nesplnění této povinosti nebo změna skladby armády po 15. 11. je pokutována částkou 100 Kč vybíranou v den turnaje.
Změna za účelem opravení nalezené chyby není penalizována.

Způsob přihlašování je poněkud přísný, ale je to z důvodu, že Karak má letos danou kapacitu 50 hráčů, kterou nebudeme navyšovat. Proto považuji za rozumné, aby byly pevně daná pravidla, která nám pomohou rychle a spolehlivě zpracovat všechny platné registrace.

Obecné informace:
Místo konání turnaje bude přístupné od pátku od cca 19ti hodin. Turnaj začíná v sobotu v 9:00 registrací dorazivších.
Na místě je možné nocovat ve spartakiádních podmínkách. Součástí turnaje je i dobře zásobený bufet.
Turnaj se koná na půdě školy, takže je zakázáno kouření.
Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z turnaje kohokoliv, kdo se bude chovat nepřístojně. Například pod vlivem alkoholu. Prosím, neberte to jako šikanu, ale dlouhodobé pořádání turnajů Karak Rinn je spojené s dodržováním nějakých podmínek a nepřipadá v úvahu, že by tyto podmínky nebyly dodrženy.
Vstup do tělocvičen je podmíněn použitím domácí/sportovní obuvi.

1 komentář:

  1. Je poledne a polovina kapacity je zaplněna. WOW!

    https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Au5GATHpwXSNdGpMWW9BWWY0dUR6UUl2RlZSUDRVdnc&usp=sharing

    OdpovědětVymazat