středa 30. dubna 2014

Karak Rinn 2014 - Turnaj Warhammer Fantasy Battles

Dovolujeme si Vás pozvat na turnaj Karak Rinn 2014, který se bude konat ve dnech 17. a 18. května 2014 v prostorách ZŠ Úprkova v Hradci Králové. Na konci tohoto turnaje také proběhne vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže BigUn. 

Základní pravidla a kompozice armády

Obecná pravidla pro skladbu armády

Armáda musí odpovídat pravidlům svého nejnovějšího ArmyBooku. 
Armáda je stavěna a musí splňovat ETC omezení, která najdete zde
Výjimkou je pouze armáda Wood Elves, kde (vzhledem k novému Armybooku), pravděpodobně nebudou hotová omezení. V závislosti na práci ETC AR komise budou WE: 
 1. standardní, tedy 2400 bodů bez dalších specifických omezení (v případě, že nebude hotová verze na odpovídající úrovni) 
 2. omezeni dle „pracovní verze“ AR 

Bez ohledu na verzi, která bude zvolena, je také možné hrát WE podle „starého“ Armybooku a následujících omezení: 
Wood Elves (2700)
Glade Guard models (exluding scouts) max 70.
All elves in the army have ASF (Wild Riders are Elves. This does not affect Mounts)
Spellsingers can use lore of Life and lore of Beasts
Forest Spirit’s Ward Save is not negated by Magical Attacks
Hráči, kteří mají v plánu nebo uvažují o hraní armády WE na turnaji, nechť to prosím zdůrazní v přihlašovacím emailu pro usnadnění komunikace.

Hraje se s tzv. Open Rosters. To znamená, že magické předměty, schopnosti apod., jsou představeny jako součást armády.
Je požadováno, aby hráč měl s sebou čitelný (preferujeme vytištěný) Roster, který bude obsahovat všechny schopnosti, upgrady, bodové hodnoty apod. nejlépe v několika vyhotoveních. Tyto kopie rosteru by měl mít k dispozici v průběhu hry zejména Váš protihráč.
Roster by měl být v čitelné podobě bez zbytečných řádků a základního vybavení (např. u jízdy se dá odhadnout, že 10 jezdců bude mít 10 koní).

Podstavce pod Vašimi figurkami

Pro správnou volbu podstavců se můžete řídit tímto dokumentem
Imperiální armáda hrající Steam Tank musí model tanku hrát na podstavci 50*100 mm.
Jakýkoliv model draka v armádách HighElves a DarkElves musí být na "Chariot" base (50x100mm).
Model Giant musí být na 50x75 mm base.
Model Vampire Counts Zombie Dragon musí být na 100x150mm base.
Pokud vaše modely nebudou umístěny na „rozumných“, nejlépe odpovídajících podstavcích (především válečné stroje), budou všechny sporné situace posouzeny ve prospěch Vašeho protihráče!

Úpravy a upřesnění pravidel během hry

Při výkladu nejasných pravidel, sporů a neobvyklých situací, bude využit dokument ETC FAQ (a to včetně situací, kde jdou tyto FAQ proti GW FAQ-zelený text), který naleznete zde
Proti kouzlům: The Dwellers Below, Final Transmutation, The Dreaded 13th Spell a podobným kouzlům, které odstraňují celé modely, lze použít pravidlo Look Out Sir! Lookout nelze použít, pokud je charakter osamocen, ale je do 3“ od jednotky, která by LookOut mohla poskytnout na 4+!
Hráč armády Dark Elves a Skaven hrající model Assassin musí před hrou tajně a jednoznačně označit regiment, ve kterém se vrah skrývá. Assassin je představen soupeři před bitvou jako součást armády.
Na turnaji je platný dokument Worst Play, který popisuje situace, jejichž úmyslné navození hráčem, je považováno za unfair play a může být sankcionováno. Neúmyslné navození takové situace hráči buď vyřeší mezi sebou, nebo po konzultaci s rozhodčím. Dokument můžete nalézt zde 
Line of Sight: Line of Sight blokují pouze: kopce, budovy (které na turnaji budou hrány jako neprostupný terén) a neprostupný terén, ostatní terén je průhledný, ač obvykle poskytuje Cover.
 1. Cílová jednotka při střelbě má Hard Cover pokud:
  1. Nepřítel střílí skrz modely/jednotky, jak je popsáno v základních pravidlech
  2. Jednotka je v budově, nebo brání Obstacle, který poskytuje Hard Cover (zeď), jak je popsáno v pravidlech.
  3. Většina „půdorysu“ jednotky je z pohledu střelce zakryta terénem, který blokuje Line of Sight.
 2. Cílová jednotka při střelbě má Soft Cover pokud
  1. Nepřítel střílí skrz les, nebo na cíl do lesa.
  2. Jednotka je většinou „půdorysu“ v terénu, který poskytuje Soft Cover,nebo brání Obstacle, který poskytuje soft cover (plot), jak je popsáno v pravidlech
 3. Pokud jednotka stojí na kopci, neplatí Hard Cover za jednotky v cestě, pokud také nestojí na kopci.
 4. Modely s pravidlem Large Target nedostávají Cover za Obstacles a za jiné jednotky v cestě, pokud tyto také nemají pravidlo Large Target.

Bojiště

Na všech stolech je terén rozmístěn před začátkem turnaje a je neměnný pro všechny bitvy. Terény budou na začátku objasněny organizátorem. (budou použity stoly dle posledního ETC návrhu (zhruba))
Pravidla pro Mysterious Terrain nebudou použita.

Herní systém

Turnaj bude hrán tzv. švýcarským systémem na 5 kol (bitev). V prvním kole jsou hráči náhodně rozděleni, v dalších kolech jim bude přidělen podle výsledků.
Scénáře:

 1. Bitva: Battleline
 2. Bitva: Battleline
 3. Bitva: Battleline
 4. Bitva: Bloody Dawn

  Hra probíhá stejně jako běžná Battleline, s tím rozdílem, že mezi hráče je při rozmísťování jednotek umístěna clona, takže hráči navzájem nevidí, kam soupeř umisťuje své jednotky a také vysazovací (Deploy) zóna je oproti běžné bitvě rozšířena na 15“, místo obvyklých 12, mezi hráči je tedy jen 18“. Oba hráči rozmisťují armádu současně. Ve chvíli, kdy jsou armády rozmístěny, je clona odstraněna a hra probíhá dále jako u scénáře Battleline. Jednotky s pravidlem Scout jsou umístěny až po odstranění clony.
 5. Battleline
Tabulka pro počítání Victory Points:
Bodový rozdíl = výsledek:
0-150 = 10:10
151-300 = 11:9
301-450 = 12:8
451-600 = 13:7
601-750 = 14:6
751-900 = 15:5
901-1050 = 16:4
1051-1200 = 17:3
1201-1350 = 18:2
1351-1500 = 19:1
1501+ = 20:0

Časový rozvrh (orientační, může se měnit)

Sobota 17.5.
8:30 - 9:00 - Registrace účastníků, rozlosování
9:00 - 12:00 - 1. kolo
12:00 - 12:30 - zadání výsledků a rozlosování do 2. kola
12:30 - 15:00 - 2. kolo
15:00 - 15:30 - zadání výsledků a rozlosování do 3. kola
15:30 - 18:00 - 3. kolo
Neděle 18.5.
9:00 - 11:30 - 4. kolo
11:30 - 11:45 - zadání výsledků a rozlosování do 5. kola
11:45 - 14:15 - 5. kolo
14:15 - 15:00 - Vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítězů, vyhlášení vítězů série BigUn
Uvedený rozpis uvažuje na každou bitvu dvě a půl hodiny času plus 30 minut na počítání výsledků. Upozorňujeme, že je v zájmu hráčů hrát tak, aby bitvu v tomto limitu stihli. Bitvy, které by tento limit přesáhly, budeme bohužel nuceni ukončit.

Dodržování časového limitu

Hráčská disciplína: Na každou hru se počítá se 2,5 hodinami času, při překročení tohoto limitu bude dohráno rozehrané kolo a hra ukončena předčasně. Použitý systém turnaje vyžaduje od hráčů značnou dávku disciplíny a odpovědnosti, protože není možné čekat na opozdilce. Je zřejmé, že hráči, kteří skončí bitvu dříve, budou mít více času na regeneraci, jídlo, pivo, nikotin apod.

Hráči budou v průběhu bitvy několikrát upozorněni na množství zbývajícího času. 15 minut před koncem vymezeného času budou vyzváni, aby nezačínali další kolo. Limit pro odevzdání výsledků bude vždy 10 min po konci kola. V případě, že hráči neodevzdají výsledky před tímto limitem, bude oběma hráčům započítáno 0 bodů, bez ohledu na výsledek bitvy.

Předčasné ukončení hry je nepříjemné pro oba hráče a může mít vliv na výsledek. Na druhou stranu je možné, že za zpomalení bitvy nenese některý nebo ani jeden z hráčů vinu.  Proto pouze v případě, že hráči bude hra ukončena předčasně potřetí, bude v celkovém hodnocení penalizován -5 body. V případě předčasného ukončení počtvrté -10 body a popáté -20 body. Je v zájmu hráčů, aby hlídali jak svou tak soupeřovu rychlost v bitvě. Pokud bude hráč mít pocit, že soupeř zdržuje nebo nereaguje na pokyny ke zrychlení hry, má právo upozornit rozhodčího. 

Předčasné odstoupení hráče z turnaje je další nepříjemnost, která narušuje herní systém, proto každý hráč, který odstoupí z turnaje bez vážného důvodu, bude při své příští účasti na Karak Rinn /WHFB nebo WH40k/ penalizován částkou 500,- Kč.

Vzhled Vaší armády a jeho pravidla

Full Paint u armády není vyžadován, ale bude hodnocen v kategoriích Overall a Barvení.
WYSIWYG u armády není vyžadován, ale bude hodnocen v kategoriích Overall a Barvení.
Proxy modely nejsou povoleny.  
Tzv. Movement Trays jsou důrazně doporučeny a jejich kvalita a umělecký vzhled bude hodnocen v kategoriích Overall a Barvení.
Vzhledem k herním aspektům je zejména doporučeno mít tyto Movement Trays pod jednotky s pravidlem Skirmish.
V případě možných nejasností ohledně toho, které jednotka má jakou výbavu, zejména magické předměty, je třeba tyto jednotky jasným způsobem rozlišit, oznámit soupeři a případně označit v rosteru. 

Hodnocení vzhledu armády

Armáda každého hráče je hodnocena také z estetického hlediska. Hodnotí se celková nabarvenost, vzhled modelů (kvalita nabarvení modelů, kvalita podstavců), WYSIWYG (zda modely v jednotkách mají vybavení odpovídající rosteru, zda modely hrdinů odpovídají běžným vybavením tomu uvedenému v rosteru, zda jednotky mají skutečně členy command group uvedené v rosteru), zda nejsou použity modely jiných jednotek, resp. jiných ras jako proxy a použití podložek (movement tray) pod jednotky.
Barvení bude posuzováno dle následujícího dokumentu.
Volba hráčů: V průběhu turnaje požádáme hráče, aby obešli herní stoly a zvolili si armádu, která se jim nejvíce líbí z hlediska nabarvení, modelářství atd. Vítězem se stane ta armáda, která dostane nejvíce hlasů.

Pravidla registrace

K účasti na turnaji je nutno předem se registrovat. To lze učinit prostřednictvím e-mailu karak.rinn@gmail.com. Příjem přihlášek bude ukončen 14.5.2014. V den zahájení turnaje NEBUDOU přijímáni další účastníci!
K registraci je nutno uvést jméno a příjmení hráče (přezdívka NESTAČÍ!), kontakt na něj (email a ideálně telefon) a platný rozpis armády (roster) ve formátu viz níže, a to tištěný nebo elektronicky ve formátu .txt. .doc, .htm nebo .pdf. Registrace, které nesplní tato kritéria, budou zařazeny do kategorie "náhradníci".
Dodatečná změna rosteru je možná, ale bude zpoplatněna částkou 10,-, kterou hráč zaplatí při zápisu.
Turnaj je omezen kapacitou 40 lidí - ve chvíli naplnění této kapacity budou další zájemci registrováni pouze jako náhradníci s tím, že budou obratem informováni, pokud se pro ně uvolní místo na turnaji.
Na turnaj se platí vstupné 220,- Kč v případě placení vstupného předem na účet nebo 270,- v případě platby na místě. Ze vstupného jde 20,- na podporu ligy BigUn.
V případě, že nemáte možnost poslat platbu z českého účtu a vyhnout se tak placení vysokého poplatku, je možné zaplatit vstupné na místě bez „přirážky“.
Zaplacení registračního poplatku: na účet 670100-2207284767/6210 zašlete do 13. 5. 2014 částku která odpovídá Vaší registraci, tedy 220 Kč. Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať lze napárovat platbu.

Další:

Turnaj se koná v prostorách ZŠ Úprkova, Úprkova 1, Hradec Králové.
V prostorách je možné přespání spartakiádního typu (vlastní spacák a karimatka s sebou) s tím, že prostory budou otevřeny již v pátek cca od 18:00 hodin. 
Do tělocvičny je vstup povolen POUZE v přezůvkách nebo návlecích, bez přezutí nebudou účastníci (ani diváci!) vpuštěni.
Kontakt
V případě dalších otázek či připomínek nás prosím kontaktujte na email karak.rinn@gmail.com nebo na fóru Hofyland.cz ID DRANTHRAX

Žádné komentáře:

Okomentovat