neděle 3. května 2015

Karak Rinn 2015 - propozice turnaje


Turnaj Warhammer Fantasy Battles 16. - 17. 5. 2015

Jedná se o tradiční turnaj, který je součástí celoroční soutěže Big'Un. Zároveň se také jedná o poslední tradiční velký turnaj, který se bude hrát dle pravidel 8. edice. 

Kompozice armády


 • Armády musí odpovídat svému Armybooku a ETC omezením pro rok 2015, viz omezení 
 • Další pro turnaj nezbytné dokumenty jsou House Rules pro Line of Sight, Worst play  a FAQ
 • Jakékoliv alternativní armády nejsou povoleny
 • Jak z ETC omezení vyplývá, je povoleno nasadit armádu Chaos Trpaslíků (the Legion of Azgorh) na základě pravidel z knihy Tamurkhan: the Throne of Chaos (Forge World)
 • Armáda musí být vždy sestavena podle aktuální verze pravidel
 • Armády nesmí používat proxy (zástupné) modely ani prázdné podstavce (v případě dotazů na modely ‚Count As‘ se prosím obraťte na organizátory)
 • Vaše modely by měly být umístěny na odpovídajících podstavcích – viz. Base chart (ODKAZ 5). Pokud vaše modely nebudou umístěny na správných podstavcích (především válečné stroje), budou všechny sporné situace posouzeny ve prospěch Vašeho protihráče

Hrací systém

Počet her a časová omezení:
 • Turnaj bude hrán tzv. švýcarským systémem na 5 kol (bitev) 
 • Používají se otevřené soupisy armád (open roster). Tedy před bitvou každý seznámí soupeře se svojí armádou, včetně magického vybavení
  • Každý hráč je povinen mít k dispozici vytisknutý roster, který bude mít k dispozici jeho oponent po celou bitvu (doporučujeme tedy alespoň 2 kopie). Ručně psané rostery nejsou dostatečné. Dodatečný výtisk dvou kopií na místě je zpoplatněn částkou 10,-. 
 • Jako zpestření jsme se rozhodli umožnit výzvy pro první kolo - to znamená, že pokud se dva hráči domluví a oznámí nám při zápisu, že chtějí hrát proti sobě, budou pro první kolo ‚nalosováni‘ jako soupeři.
 • Na každou bitvu je vymezeno 2,5 hodiny hracího času (kromě druhé bitvy)
  • 20 minut před koncem hrací doby budou hráči vyzváni, aby nezačínali další kolo. Začít další kolo mohou pouze při vzájemné shodě, ale stále se na ně vztahují dále vypsaná pravidla
  • Po uplynutí 2,5h od začátku kola bude okamžitý ‚DiceDown‘ a hráči budou mít 10 minut na sepsání a doručení výsledků
  • V případě nedodržení daného harmonogramu bude oběma hráčům udělen výsledek z bitvy 0 bodů
  • Předčasné ukončení hry je nepříjemné pro oba hráče a může mít vliv na výsledek. Na druhou stranu je možné, že za zpomalení bitvy nenese některý nebo ani jeden z hráčů vinu.  Proto pouze v případě, že hráči bude hra ukončena předčasně potřetí, bude v celkovém hodnocení penalizován -5 body. V případě předčasného ukončení počtvrté -10 body a popáté -20 body
  • Je v zájmu hráčů, aby hlídali jak svou tak soupeřovu rychlost v bitvě. Pokud bude hráč mít pocit, že soupeř zdržuje nebo nereaguje na pokyny ke zrychlení hry, má právo upozornit rozhodčího. 

Časový rozvrh

(v případě potřeby je možné, že bude časový harmonogram pozměněn)

Sobota
 • 08:30 – 09:00 registrace
 • 09:00 – 12:00 1. Bitva
 • 11:30 – 12:30 bude probíhat hodnocení barvení – viz dále
 • 12:00 – 12:30 Přestávka, zpracování výsledků
 • 12:30 – 15:00 2. Bitva
 • 15:00 – 15:30 Přestávka, zpracování výsledků
 • 15:30 – 18:00 3. Bitva

Neděle

 • 08:30 – 11:00 4. bitva
 • 11:00 – 11:30 Přestávka, zpracování výsledků
 • 11:30 – 14:00 5. Bitva
 • 14:00 – 14:30 Vyhlášení, úklid

Bitvy


 • Hodnocení bitev bude probíhat dle dokumentu Scoring
 • Rozestavení terénu: Terén bude na všech stolech rozestaven před začátkem turnaje podle ETC propozic a bude neměnný pro všechny bitvy. Vytisknuté mapy budou k dispozici u každého stolu (je možné, že zadní stoly budou mít poněkud odlišný terén)
 • Každý ze scénářů popsaných v dokumentu bude hrán alespoň jednou a to v pořadí:
  1. Bitva: Meeting Engagement
  2. Bitva: Blood and Gloory
  3. Bitva: Random scénář – scénář bude vylosován náhodným hodem kostkou pro všechny stoly stejný
  4. Bitva: King of the Hill
  5. Bitva: Battle Line

Systém celkového hodnocení armády


 • Armáda každého hráče je hodnocena také z estetického hlediska. 
 • Samotné hodnocení armád bude probíhat v sobotu od 11:30 do 12:30, hráči budou vyzváni, aby po 1. bitvě ‚vystavili‘ svou kompletní armádu na stůl
 • WYSIWYG a Movement Traye jsou hodnoceny u všech armád 
 • Body za barvení pak mohou získat pouze zcela nabarvené armády
 • Za celkové hodnocení armády lze získat maximálně 70 bodů, přičemž velký důraz se klade na nabarvení celé armády. 

Organizační body

Kde se borci utkají:

 • Turnaj bude probíhat v tělocvičně ZŠ Úprkova v Hradci Králové, Úprkova 1/27, Hradec Králové, 500 09
 • Do herních prostor bude umožněn vstup pouze po přezutí nebo vyzutí. Proto doporučujeme přivézt si s sebou přezůvky. 
 • V celém areálu a v prostoru do 100 metrů od školy je přísný zákaz kouření!
 • I během tohoto ročníku bude možné v místě konání přespat. K dispozici budou přilehlé prostory a případně i samotná tělocvična. Nepočítejte ale s žádnými prachovými peřinami, ba ani se štěnicemi prolezlými slaměnými lůžky. Jinak řečeno - spacák (a nejlépe i karimatku) s sebou. V omezeném množství budou pravděpodobně k dispozici žíněnky.

Od úsvitu do soumraku:

 • Tělocvična bude přístupná v následujících časech:
  • Pátek: od cca 19:00 hodin
  • Sobota: od 8:00, registrace oficiálně začíná v 8:30 a končí v 9:00, první bitva se hraje od 9:00
  • Neděle: od 8:00, první nedělní bitva začne v 8:00 a konec je plánován na cca 14:30

Kolik grošů si vzít s sebou:

 • Vstupné pro hráče je jednotné 220 Kč při platbě předem na účet a 270 Kč při platbě na místě, diváci mají vstup zdarma a jsou vřele vítáni.
 • V místě turnaje bude také možné zakoupit si drobné občerstvení – toasty, párky, pivo atd. 
 • Jakékoliv další rozhazování zlaťáků je zcela v režii samotných hráčů. 

Pravidla registrace


 • K účasti na turnaji je nutno předem se registrovat. To lze učinit prostřednictvím e-mailu karak.rinn@gmail.com
 • Příjem přihlášek bude ukončen 13.5.2015. V den zahájení turnaje NEBUDOU přijímáni další účastníci!
 • Registrační email MUSÍ obsahovat jméno a příjmení hráče, kontakt na něj (email a ideálně telefon), armádu, se kterou bude hrát, a bezchybný soupis armády (roster) - pouze textové formáty: txt, doc, pdf, htm. 
 • Dále je možné do registračního emailu připsat informaci, zda máte zájem o rezervaci místa na večerní návštěvu restauračního zařízení.
 • Pokud chcete uhradit registrační poplatek platbou na účet, pak částku (220 Kč) zašlete na účet 670100-2207284767/6210 nejpozději do 13. 5. 2015 (částka musí být připsána na účet nejpozději 15. 5. 2015). Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať lze spárovat platbu.
 • Prostory jsou omezeny hráčskou kapacitou 40 lidí - ve chvíli naplnění této kapacity nebudou další zájemci registrováni jinak, než jako náhradníci (navýšení kapacity není vyloučené)
 • Dodatečná úprava soupisu je pokutována částkou 10 Kč (vybírano při zápisu). To neplatí pro řešení problematických rosterů.
 • Registrace, které nesplní výše uvedená kritéria, budou zařazeny do kategorie ‘náhradníci’.
 • Aktuální seznam registrovaných hráčů bude k nahlédnutí v tomto dokumentu

A na závěr kontakty

Pokud máte nějaké další otázky, zde jsou uvedeny způsoby, jakými lze kontaktovat organizátora:

 • Tobiáš Veska – Hofyland ID DRANTHRAX 
 • Nebo na email: karak.rinn@gmail.com  

Žádné komentáře:

Okomentovat