čtvrtek 16. října 2014

Karak XII - New Hope

Ahoj vespolek, rád bych vás pozval na netrpělivě očekávaný turnaj ve Warhammer 40K. Herní systém se nám překulil do sedmé edice, a proto budou následující propozice poněkud delší. Ale nejdřív shrneme ty nejzákladnější informace.

Kdy a kde
15. a 16. Listopadu v ZŠ Úprkova (Úprkova 1) v Hradci Králové.

Formát
Hrát budeme s armádami na 1700 bodů. A teď už k těm složitějším věcem.

Skladba armád
Každý hráč má k dispozici dva "detachmenty". První musí splňovat podmínky Combined Arms Detachment (str. 122), pokud nabízí váš kodex alternativní Force Organization Chart (například formace v kodexu orků, space wolves, ale i z Dataslates pro tyranidy) můžete tuto strukturu využít. Každá turnajová armáda musí obsahovat minimálně tento jeden detachment a nesmí se jednat o Unbound Army (str. 117). Volitelně může hráč při sestavování armády využít i druhý "detachment". Pro ten může opět využít strukturu CAD, Allied Detachment, kodexovou nebo jinou formaci (za předpokladu, že má stanovený FOC) nebo Dataslate. Příklad: Můj primary detachment bude zvolen z kodexu Astra Militarum a bude splňovat podmínky pro Combined Arms Detachment, na poličce s modely mám ale i nějaké inkviziční jednotky a dokonce assassina. A zde se musím již rozhodnout. Buď využiji Allied Detachment a budu hrát inkviziční jednotky (dle pravidel a omezení daných v Codex: Inquisition, nebo nasadím Assassina dle odpovídající Dataslates)
Jak je vidět, tak situace je nepřehledná, prosím, pokud nebudete mít jasno s konstrukcí armády, tak pište a ptejte se.

Zdroje
Tento ročník Karaku bude velmi otevřený. Dalo by se říct, že můžete hrát takřka vše. Pro skladbu armád můžete používat běžné kodexy (vždy poslední variantu), Imperial Armour listy (nejnovější verzi knihy), Imperial Armour modely, které mají dáno, který slot v daném detachmentu zabírají (nejnovější verzi knihy), Dataslates - jak detachmenty (Tyranids), tak jednotky (Chaos Hellbrutes), tak i samotné modely (Bel'Akor) [poznámka: nasazení i jednomodelového dataslates vám zabere jeden detachment!]
Nejsou povoleny Super Heavy Vehicles / Flyers a Gargantuan Creatures, které nejsou popsány v kodexu armády (tedy na Karaku můžete potkat Imperial Knights a Stompa).
Jsou povoleny Lords of War sloty (pokud je vámi použitý FOC má).
Nejsou povoleny fortifikace s AV > 14
A pro úplnost, nejsou povoleny modely / formace pro W30K, Apocalypse, Experimental Rules, apod.
Vyhrazuji si právo vám list vrátit k přepracování, pokud najdete nějakou šílenost, kterou jsem zde nepodchytil, protože je toho opravdu hodně. Otevřenost formátu má sloužit k tomu, abyste mohli postavit armádu, jakou chcete a jaká se vám bude líbit. Záměrem není najít nějakou díru v pravidlech a využít ji v "di*k contest".

Požadavky na armádu
Na Karaku můžete použít jen modely, které splňují podmínky Full Paint a WYSIWYG. Popíši podrobněji.
Full Paint jsou modely, které jsou namalovány. Jsou namalovány úplně. Je vcelku jedno, kolik je na modelu barev, důležitý je finální dojem. Pokud máte pocit, že model není namalován, tak tento pocit bývá zpravidla správný. Namalovaný model má i zpracovaný podstavec. Opět, pokud jste na vážkách, obraťte se na mě, já vám poradím.
Wysiwyg - v sedmé edici je naprosto klíčové, aby bylo na první pohled jasné, kde je kdo v jednotce. Proto musíte modelově odlišit všechny speciální zbraně (vybavení) v jednotkách. Dám příklad: SW Grey Hunters obsahující 2x plasma gun, wulfena, totem a Wolf guard v TDA s combiplasma bolterem. Pokud se na tuto jednotku podívám, tak musím jasně vidět, který z vojáků nese plasma gun, který má totem (tedy asi nějakou vlajku) a který je "nějak zvláštní" že to bude wulfen (ideálně využiji originální model). Wolf gardistu poznám velmi snadno, protože bude mít jiný typ zbroje a combi zbraň. V případě, že bude mít WG dokoupenou melta bombu, tak ji ne nutně musí modelově mít. Tento model už je dostatečně "vytažen" zpoza ostatních. Jiná situace by byla, pokud by v jednotce byli WG dva a lišili se právě tou melta bombou, pak by bylo potřeba modelově zvýraznit i ji. Určitě nestačí tvrdit, že ten model s červeným mečem (ostatní mají modrý) je např. wulfen (poznámka: vím, že dle aktuálního kodexu tato jednotka postavit nejde, ale pro popis WYSIWYG můžeme tento příklad využít). Pokud si nejste jisti, tak proveďte jednoduchý test. Poproste někoho, kdo nezná vaši armádu, ale rozumí danému kodexu, ať se podívá na zkoumanou jednotku a řekne vám, co obsahuje.
Problematika "Count As", tedy využívání jiných modelů. Na turnaji se nesmí využívat proxi modely (například model imperiálního gardisty, který by znázorňoval Fire Warriora z kodexu Tau). Je ale možné využívat alternativní modely (jiní výrobci, konverze, apod.). Tento přístup rozhodně vede k zajímavému ztvárnění armád a je definitivně vítán. Ale, prosím, využívejte Count As jen v tom případě, že pozvednete výtvarnou stránku armády. Nesmí to vést k matení protivníka a stále modely musí dodržovat výše uvedené podmínky. Pokud hodláte hrát CA unikátní model, který má existující model (například Inquisitor Coteaz), tak jedině v případě, že jste motivování VÝRAZNÝM estetickým vylepšením existujícího modelu (například mimořádná konverze).
Modely, které nesplní tyto podmínky, není možné použit v turnajových hrách.

Hodnocení her
Výsledek hry bude ovlivňovat více faktorů:

 • Eternal War - v popisu mise bude upřesněno, kolik vítězných bodů hráč získá při splnění úkolu (zpravidla se jedná o kontrolování objectivu na konci hry)
 • Pomocné body - First Blood, Slay the Warlord, Linebreaker
 • Maelstrom of War - body získané v průběhu hry za splněné úkoly losovaných karet (podrobnosti viz dále)
 • Kill Points - hráč může získat maximálně o osm bodů víc než jeho (méně úspěšný) protivník

Na konci hry sečtete všechny body, které jste získali a skóre hry zjistíte následujícím výpočtem: 10 + (rozdíl nahraných bodů obou hráčů / 2 [zaokrouhleno nahoru]). Příklad: hráč A získal ve hře 17 bodů, hráč B 8 bodů, rozdíl je tedy 9 bodů. Výsledek A = 10 + (9/2) => 10 + 5 = 15, výsledek B = 10 + (-9/2) => 10 - 5 = 5.
Maximum bodů získaných z jedné bitvy je 20, minimum 0.

Maelstrom of War
Popis získávání bodů za plnění úkolů z karet naleznete na straně 136 pravidel (Tactical objectives) a doplňme ho několika upřesněními:

 • Pokud vylosujete úkol, který nelze teoreticky splnit (např.: znič soupeři letadlo, ale soupeř nemá (již) žádné letadlo (ani v rezervách)), pak tuto kartu vyřadím a losuji jinou.
 • Pokud vylosuji úkol, který již mám (jinak řečeno, měl bych před sebou dva totožné úkoly), kartu vracím zpět do balíčku a losuji novou.
 • Pokud karta říká, že získám za splnění úkolu víc jak jeden vítězný bod, pak získám přesně dva, bez ohledu na popis na kartě.
 • Pokud karty v balíčku dojdou, tak již není možné žádné další losovat.

Množství losovaných karet upřesňuje zadání mise.
Je možné používat základní tactical objectives stejně jako kodexové mutace. Ale vždy se musí hrát s kompletním (jedním) balíčkem - každý hráč má jeden. Pro hru samotnou je ideální mít originální balíček karet. Velmi vám to usnadní samotný herní mechanismus. Pokud ho nevlastníte, tak si můžete karty vyrobit, nebo si vytvořit losovací tabulku, kam budete zanášet, které "karty" jste vylosovali, které splnili a které odhodili (viz str. 137)

Objectives Markers
V každé hře je na ploše rozmístěno vždy šest markerů (neplatí pro Eternal War - The Relic, tam jich bude 6 + 1). Každý slouží pro účely Maelstrom of War (marker je označený číslem) a některé zároveň slouží i pro účely Eternal War (hráči se před rozmisťováním markerů dohodnou, o které se jedná).

Mission Pack
Popis jednotlivých her bude upřesněn později

Harmonogram turnaje
V sedmé edici se hra stala složitější a logicky se protáhla. Proto turnaj počítá s časovou dotací tří hodin na jednu hru. Třicet minut před koncem bude vyhlášeno upozornění a po něm se NESMÍ začínat další game turn. Po 180 minutách hry je DICE DOWN. Hráči, kteří nepřinesou výsledky nejpozději do deseti minut po dice down budou penalizováni ztrátou pěti turnajových bodů (každý z dvojice).

Sobota
9:00 - zahájení registrací
9:30 - zahájení turnaje
10:00 - 13:00 - první hra
13:30 - 16:30 - druhá hra
17:00 - 20:00 - třetí hra

Neděle
8:00 - 11:00 - čtvrtá hra
11:30 - 14:30 - pátá hra
15:15 - vyhlášení výsledků

Herní pomůcky
Kromě běžných pomůcek (metr, kostky) je potřeba, aby každý hráč disponoval sadou šesti objective markerů (ideálně podstavce velikosti 40mm očíslované 1 - 6). Vřele doporučujeme i pomůcku pro označení typu Mysterious Terrain.
Pro potřeby měření vzdáleností od žetonu ve "3d" uvažujeme "výšku" (a někdy i "hloubku") žetonu dva palce.

Hráči musí mít se sebou pravidla a veškeré materiály, na které se odkazují pravidla používaná jejich armádou (kodex, IA knihy, update, dataslates, faq.). A to buď v papírové podobě, nebo v elektronické - ale MOBILNÍ (pdf soubor v notebooku, kterému trvá deset minut nabootovat nebo nenaběhne bez připojení na síť, NENÍ mobilní verze). Pokud nastane pravidlový rozpor, tak musíte být schopni svoji "pravdu" doložit. Rozhodčí nebude mít dostatek prostoru pro složité dohledávání např. na internetu, a pokud nebudete disponovat potřebnými podklady, pak bude spor rozhodnut ve váš neprospěch.

Jak se přihlásit
Pro úspěšné přihlášení musíte splnit několik úkonů.

1. Zaslání registračního emailu na adresu: karak.rinn@gmail.com
Email musí obsahovat následující informace: Jméno a příjmení (případně přezdívka), telefonický kontakt, armádu, za kterou hodláte hrát (detailně rozepište, z jakého zdroje stavíte první i (případně) druhý detachment (příklad: CAD (Astra Militarum) + AD (DKOK Assault Brigade) a zdroje pravidel, které vaše armáda využívá (pokračování příkladu: Codex: Astra Militarum a Imperial Armour vol. 12, The Fall of Orfeus)

2. Zaplacení registračního poplatku. Na účet 670100-2207284767/6210 zašlete do 31. 10. 2014 částku 200 Kč (částka musí být připsána na účet nejpozději 3. 11. 2014). Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, pod kterým jste registrováni, ať mohu spárovat platbu.
Registrovaní hráči, kteří nezašlou registrační poplatek do daného data budou ze seznamu vyškrtnuti.
Poplatek je vratný v plné výši do 31. 10. 2014.
Hráči mimo ČR mají možnost zaplatit až na místě v hotovosti.

3. Zaslání výpisu armády (rosteru). Nejpozději do 31. 10. 2014 (23:59) zašlete na výše uvedenou adresu konečnou verzi rosteru vaší armády. Prosím, zasílejte pouze ve formátech: pdf nebo txt. Výpisy budou uveřejněny za účelem kontroly a eliminace chyb. Do 7. 11. 2014 je možné posílat opravné rostery - hlavně v případě, že naleznete faktickou chybu, kdy roster není legální.
Nesplnění této povinnosti nebo změna skladby armády po 7. 11. 2014 je pokutována částkou 100 Kč vybíranou v den turnaje.

Způsob přihlašování je poněkud přísný, ale je to z důvodu, že Karak má letos danou kapacitu 50 hráčů, kterou nebudeme navyšovat. Proto považuji za rozumné, aby byly pevně daná pravidla, která nám pomohou rychle a spolehlivě zpracovat všechny platné registrace.

Obecné informace
Místo konání turnaje bude přístupné od pátku od cca 19 hodin. Turnaj začíná v sobotu v 9:00 registrací dorazivších.
Na místě je možné nocovat ve spartakiádních podmínkách. Součástí turnaje je i dobře zásobený bufet.
Turnaj se koná na půdě školy, takže je zakázáno kouření.
Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z turnaje kohokoliv, kdo se bude chovat nepřístojně. Například pod vlivem alkoholu. Prosím, neberte to jako šikanu, ale dlouhodobé pořádání turnajů Karak Rinn je spojené s dodržováním nějakých podmínek a nepřipadá v úvahu, že by tyto podmínky nebyly dodrženy.
Vstup do tělocvičen je podmíněn použitím domácí/sportovní obuvi.

Disclaimer
Jedná se o první verzi propozic. Text bude pravděpodobně měněn v detailech a doplněn o některé části. Je nyní opravdu složité vytvořit co nejkompaktnější podobu propozic, které by maximálně standardizovali průběh turnaje. Děkuji za pochopení.

2 komentáře:

 1. Seznam registrovaných:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yKrCdxbO6EQRlitoxBZd3DEHH-OOFA_kDCAfXhOzqrU/edit?usp=sharing
  (bez aktualizace zaslaných plateb)

  Složka s rostery:
  https://drive.google.com/folderview?id=0B-5GATHpwXSNblJoVUgxN1I0dDg&usp=drive_web

  OdpovědětVymazat
 2. Mission Pack

  Hra 1
  Deploy: Dawn of War
  Eternal War: Big Guns (5 objectives po 3 VP + 1 VP za zničený HS)
  Maelstrom of War: Cleanse and Control (hráč dolizuje karty do počtu 3)

  Hra 2
  Deploy: Vanguard Strike
  Eternal War: Emperor's Will (2 objectives po 5 VP)
  Maelstrom of War: Contact Lost (hráč líže kartu za každý kontrolovaný obj. do maxima 6)

  Hra 3
  Deploy: Hammer & Anvil
  Eternal War: Crusade (4 objectives po 3 VP)
  Maelstrom of War: Tactical Escalation (hráč dolizuje karty do počtu odpovídajímu kolu hry)

  Hra 4
  Deploy: Dawn of War
  Eternal War: The Relic (1 Relic za 6 VP, Relic je SEDMÝ objectiv na stole a nepoužévá se pro MoW účely)
  Maelstrom of War: The Spoils of War (hráč dolizuje karty do počtu 3) + Precious Cargo ("Secure Objective X" karty nelze zahazovat) + Steal the Loot (lze zahrát "Secure Objective X" karty protivníka)

  Hra 5
  Deploy: Vanguard Strike
  Eternal War: The Scouring (6 objectives po 2* 1/2/3 VP + 1 VP za zničený FA)
  Maelstrom of War: Contact Lost (hráč líže kartu za každý kontrolovaný obj. do maxima 6)

  OdpovědětVymazat